Спечелете бизнес раница, раница за лаптоп и мишка Lenovo


Играта е приключила!

Печеливши:
Desislava Tsvetanova - Bulah - мишка
Nelly Karakasheva - бизнес раница
Mariana Bochukova - чанта за лаптоп

💻 Ако трябва да избирате между това да работите от вкъщи или в офиса, кое бихте избрали? 

Напишете ни в коментар и може да спечелите суперготини награди.
⚙️ 1 бр. мишка Lenovo
⚙️ 1 бр. бизнес раница
⚙️ 1 бр. раница за лаптоп

Победителите ще бъдат обявени в коментар под поста на 05.04.2021

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стока и/или услуга предлагана от Организатора.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване на шанса за печалба.
 
В периода на провеждане на Играта един участник има право да се включи с отговор на въпроса еднократно.
 
След приключване на Играта и в срок до 10 работни дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.
 
Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип, чрез томбола от две лица – представители, определени от Организатора. Лицата, избрани за победители и спечелили съответната награда, се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:
 
Избор на победител за награда мишка Lenovo
Избор на победител за награда бизнес раница Lenovo
Избор на победител за награда раница за лаптоп Lenovo
 
Имената на Участниците избрани за Победители съобразно условията на настоящия раздел се обявяват на страницата в коментар под публикацията с играта по т.2.1., в срок до 10 работни дни считано от датата на приключване на играта.
 
Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.
 
Освен обявяването на победителите на страницата по т.2.1., Организаторът се свързва и чрез лично съобщение на профила, от който участника участва в Играта.
 
Наградите се изпращат до адреса посочен от победителите, чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта. За получаване на наградата Победителят представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя. Наградата за Победител се връчва лично като същата се изпраща в срок до 30 дни, считано от датата на предоставяне от Победителя на адрес за получаване на наградата.

Краен срок - 4 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара