Спечелете кутии с капсули, чаши за еспресо и мъг чаша от Lavazza


Играта е приключила!

Печеливши:
1. Десислава Недялкова
2. Emil Gelov
3. Vessela Dimitrova

🧡ИГРА☕ Не е ли прекрасно, когато любимите ти блендове са у дома? 

Сподели ни в коментар кой вкус придава цвят на деня ти и можеш да спечелиш чудна и много ароматна награда! Cremoso, Intenso, Bio, Cappuccino или Lungo? 

Играта се провежда на фен страницата на „Lavazza Bulgaria” във Facebook

След изтичане на крайния срок на Играта (01.04.2021 г.), общо 3 (трима) участника ще спечелят награди, които ще бъдат изтеглени на томболен принцип измежду всички участвали.

Печелившите участници ще бъдат обявени на 06.04.2021 г. в коментар под публикация на играта.

Наградният фонд за целия период на Играта включва 3 (три) броя наградни комплекти, всеки от който съдържа:
- 5 бр. кутии с кафе капсули, съвместими с кафе машини Dolce Gusto: Espresso Cremoso, Espresso Intenso, Espresso Bio, Cappuccino и Lungo
- 2 бр. чаши за еспресо - 1 бр. чаша тип мъг

За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до Facebook страницата на Организатора, в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект.

Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 30 (тридесет) работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка.

Награди, непотърсени в 20-дневен срок след обявяване на печелившите, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично", вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата. 

Краен срок - 1 април 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара