Спечелете смарт часовници Garmin Venu Sq и 70 ваучера по 100 лв. от eMag

Краен срок - 2 май 2021

Живей здравословно, пазарувай Bonduelle и печели награди!

Всяка касова бележка със закупени поне 2 продукта Bonduelle* ти дава възможност да играеш за една от 77 големи награди – 7 Смарт часовника Garmin Venu Sq и 70 Ваучера за 100 лв. от emag.bg.

Колкото повече касови бележки регистрираш**, толкова по-голям става шансът ти да спечелиш. И не забравяй, че касовата бележка трябва да е с дата на издаване между 15 март и 2 май 2021 г.

* В играта участват всички консервирани и замразени зеленчуци с марка Bonduelle.
** Всеки участник има право да регистрира до 5 бележки седмично.

Всеки потребител, желаещ да участва в Играта, следва да закупи поне 2 продукта с марка Bonduelle (продуктите могат да бъдат както консервирани, така и замразени зеленчуци). За всяка покупка потребителят трябва да въведе в посочения период на Играта ИМЕНА, ИМЕЙЛ, ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, СНИМКА НА КАСОВА БЕЛЕЖКА, ИМЕ НА МАГАЗИН, ПРОДУКТ Bonduelle 1 и ПРОДУКТ Bonduelle 2 от касовата бележка, удостоверяваща покупката на участващите в промоцията продукти, на интернет адрес https://igra.bonduelle.bg.

За верига магазини Метро, за номер на касов бон се счита номерът на фактурата, издадена от съответния обект.

Броят на участията в периода на Играта е ограничен до 5 на седмица. Всеки участник може да регистрира най-много по 5 касови бележки на седмица, като за седмица се има предвид разпределението на седмици в Играта, описано в т. 6.12.

Повторна регистрация на вече регистриран номер няма да бъде допусната от системата. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Ако в една касова бележка има повече от 2 продукта Bonduelle, регистрацията на номера на тази касова бележка ще се счита за една. Така, например, ако в дадена касова бележка има 4 продукта Bonduelle, например, тя няма да бъде отчетена като две регистрации и няма да увеличи шанса за спечелване на награда.

Един участник може да спечели само по една награда от вид, както е записано в т. 6.9. и 6.10. и спрямо разпределението на седмици, както е записано в т. 6.11.

Преди да регистрира касовата бележка на https://igra.bonduelle.bg, участникът попълва във формата за участие своите имена /собствено и фамилно име/, електронна поща, номер на мобилен телефон за връзка, снимка на касова бележка (не повече от 10 MB), име на магазина, който е издал касовата бележка, Продукт Bonduelle 1 и Продукт Bonduelle 2. Тези данни ще бъдат използвани в съответствие със ЗЗЛД за идентифициране на участника при предоставянето на спечелената награда от Играта и съгласно записаното в ЧАСТ 8 и ЧАСТ 11.

След регистрация на касовата бележка, участникът веднага ще вижда екран с надпис „УСПЕШНА РЕГИСТРАЦИЯ“, в потвърждение на това, че регистрацията е преминала успешно.

С включването си в Играта, участниците дават съгласието си Организаторът или упълномощени от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Играта.

Всяка седмица ще бъде избиран по 1 победител, който ще печели по една от големите награди: смарт часовник GarminVenu Sq, или общо седем (7) броя смарт часовника за периода на Играта (15 март – 02 май 2021 г.).

Големите награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 1 брой номер на касова бележка от всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

Всяка седмица ще бъдат избирани по 10 победителя, които ще печелят по една от седмичните награди: ваучер за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg, или общо седемдесет (70) броя ваучери за пазаруване за периода на Играта (15 март – 02 май 2021 г.).

Седмичните награди ще се раздават след теглене на лотариен принцип на 10 броя номера на касови бележки от всички въведени номера на касови бележки за съответната седмица.

Разпределението на наградите в 7-те седмици на Играта е както следва:

Седмица 1 (от 15 до 21 март 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg 

Седмица 2 (от 22 до 28 март 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg

Седмица 3 (от 29 март до 04 април 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg

Седмица 4 (от 05 до 11 април 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg

Седмица 5 (от 12 до 18 април 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg

Седмица 6 (от 19 до 25 април 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg

Седмица 7 (от 26 април до 02 май 2021 г.) ще бъдат раздадени 1 смарт часовник GarminVenu Sq и 10 ваучера за пазаруване на стойност от по 100 лв. в www.emag.bg

Победителите ще бъдат обявявани в секцията „Победители“ на промо страницата https://igra.bonduelle.bg всяка седмица, както следва:

Победителите за седмица 1 (от 15 до 21 март 2021 г.) ще бъдат обявени на 22 март 2021 г.
Победителите за седмица 2 (от 22 до 28 март 2021 г.) ще бъдат обявени на 29 октомври 2021 г.
Победителите за седмица 3 (от 29 март до 04 април 2021 г.) ще бъдат обявени на 05 април 2021 г.
Победителите за седмица 4 (от 05 до 11 април 2021 г.) ще бъдат обявени на 12 април 2021 г.
Победителите за седмица 5 (от 12 до 18 април 2021 г.) ще бъдат обявени на 19 април 2021 г.
Победителите за седмица 6 (от 19 до 25 април 2021 г.) ще бъдат обявени на 26 април 2021 г.
Победителите за седмица 7 (от 26 април до 02 май 2021 г.) ще бъдат обявени на 03 май 2021 г.

Победителите ще получат имейл със съобщение от Организатора, че са изтеглени и трябва да изпратят в отговор имейл със снимка на валидна касова бележка, съответстваща на въведената при регистрация.

След валидиране на касовата бележка, от страна на Организатора, той ще изпрати втори имейл до съответния победител, изискващ победителят да изпрати две имена, телефон и адреса си, на който да му бъде доставена наградата.

С регистрацията си на касова бележка по време на Играта (15 март – 02 май 2021 г.), участниците се съгласяват тяхната регистрация да бъде включена в лотария, за да може да бъдат изтеглени в жребия за разпределението на наградите.

В случай, че за съответния ден има по-малко легитимни регистрации от предвидения брой награди, броят на дневните награди се разпределя пропорционално сред участниците в следващия ден и/или следващи дни (така, ако на 12 април, например, има 1 регистрация, която да отговаря на условията за участие в Играта, то участникът, направил, тази регистрация ще спечели 1 дневна награда, а останалите дневни награди, предвидени за 12 април, ще се раздадат следващата седмица, когато наградите ще се увеличат с добавената бройка нераздадени награди за предишния период).

Всеки участник има право да регистрира най-много 5 касови бележки в рамките на една седмица, съгласно описанието на седмиците в т. 6.11.

Участниците са длъжни да пазят касовата си бележка с печелившия номер, на която изрично са упоменати поне 2 продукта с марка Bonduelle и да я представят на куриера при доставянето на наградите им. Ако участникът не представи касовата бележка, той губи правото да получи наградата.

По време на Играта ще бъдат раздадени сто седемдесет и седем (77) награди, описани в т. 6.9., 6.10 и 6.11., както следва:

7 (седем) смарт часовника GarminVenu Sq, всеки на стойност 360 лв., без ДДС.
70 (седемдесет) ваучера за пазаруване в www.emag.bg, всеки на стойност 100 лв., без ДДС.

Наградите ще бъдат изпратени на победителите след потвърждение, като победителите изпратят адреса си за получаване на наградата.

Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, ще може да спечели само една награда на седмица, както седмиците са описани в т. 6.11.

Лице, идентифицирано със същото име и/или със същия адрес и/или със същия телефонен номер, ще може да спечели най-много 2 награди за целия период на Играта (15 март – 02 май 2021 г.) – 1 самрт часовник и 1 ваучер за пазаруване в www.emag.bg.   

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара