Спечелете смартфон, часовник и таблет Apple, кафеавтомат и 13 безплатни сметки за ток

Краен срок - 31 май 2021

От 1 март до 31 май 2021 г., всеки битов клиент на „ЧЕЗ Електро България“ АД, който се регистрира за услугата „Електронна фактура“, участва в кампанията „Спечели с ЧЕЗ и електронна фактура“.

В кампанията могат да участват всички клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД, които не са регистрирани за е-фактура. Регистрацията за услугата е напълно безплатна и може да се извърши онлайн, в Център за обслужване на клиенти или в каса на Изипей. Необходимо е клиентът да предостави клиентски номер и актуален имейл адрес.

Всеки петък ще бъде избиран по един клиент, който ще получи като награда стойността на последно платената от него фактура за електроенергия. Четирима късметлии, заявили електронна фактура в периода на кампанията, ще спечелят една от четирите големи награди - смарт часовник, телефон, таблет или кафеавтомат. Тегленето на големите награди ще се осъществи  на 31 март, на 30 април и на 31 май.

В КАМПАНИЯТА ще участват всички физически лица, които се регистрират за електронна фактура в периода на кампанията. Победителят ще бъде оповестен с пост на стената на фейсбук страницата на ЧЕЗ Електро България https://www.facebook.com/cezelectrobg,както и на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА

Всеки потребител участва еднократно в КАМПАНИЯТА, независимо от броя регистрирани клиентски номера към един профил.

ОРГАНИЗАТОРЪТ информира лично спечелилите УЧАСТНИЦИ по телефон/е-мейл в срок от 3 работни дни след датата на изтегляне.

За да получи наградата си, печелившият УЧАСТНИК следва да предостави своите лични данни – три имена, адрес и телефон за връзка в срок от 5 дни след уведомяването му.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за грешно подадени данни при регистриране за електронна фактура.

НАГРАДИ

    13 безплатни сметки за ток – всеки петък в периода на кампанията ще бъде изтегляна по една сметка за ток. Победителят ще получи като награда стойността на последно платената от него фактура за електроенергия.

    1 брой смарт телефон (Apple), 1 смарт часовник (Apple), 1 брой таблет (Apple), 1 брой кафеавтомат (Philips) – на 31.03.2021 ще бъде изтеглена 1 предметна награда, на 30.04.2021 ще бъде изтеглена 1 предметна награда и на 31.05.2021 ще бъдат изтеглени 2 предметни награди.

    Победителите ще бъдат СЕДЕМНАДЕСЕТ на брой, като ще им се предостави възможността да получат наградата си по куриер.

    УЧАСТНИЦИТЕ в КАМПАНИЯТА нямат право да изискват други награди или такива в по-големи количества от тези, които са посочени в тези ПРАВИЛА. Наградата не може да се заменя за парична равностойност, други продукти или услуги.

     Всички УЧАСТНИЦИ поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара