Спечелете комплект от 2 смартфона Nokia 5.4 и смартфон Nokia 3.4


Играта е приключила!

Печеливши:
🏆Vania Peicheva печели два смартфона Nokia 5.4 за себе си и любим човек
🏆Ася Стоянова ще получи Nokia 3.4

На 8-и март отбелязваме международния Ден на жената👸с усмивка и подаръци за вас! 

Споделете ни в коментарите под поста коя е жената, на която се възхищавате, която ви вдъхновява, която обичате...и ни разкажете защо.💕 

А ето и какви подаръци сме ви подготвили:
🏆Комплект от 2 смартфона Nokia 5.4 за вас и вашата майка/сестра/приятелка/съпруга/дъщеря
🏆Смартфон Nokia 3.4

Печелившите ще изтеглим на лотариен принцип на самия 8-и март по реда, в който са описани наградите.

Право на участие има всяко физическо лице, което е законно пребиваващо в България и е навършило 18 години към датата на влизане. („Участник“) Лицата, работещи за Most Computers Bulgaria, както и техните преки роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи НЕ могат да участват в Играта. Състезанието се подчинява на всички приложими федерални, щатски и местни закони и разпоредби.

На Nokia Mobile (@NokiamobileBG) се публикува пост, съдържащ информация за наградите и призив за участие. За да се включи, участникът следва да откликне чрез коментар под същия пост, съответстващ на темата на Играта. В случай, че отговорът на участника отговаря на останалите условия на Играта, той придобива правото да бъде избран като печеливш в Играта. За валидно се приема участие чрез еднократно направен коментар, в който заявяващият участие в Играта публикува обяснение в любов към своя интимент партньор. Организаторът си запазва правото да изтрива дублиращите се коментари – повече от един коментар, направен от един и същ Facebook профил, както и коментари, които не отговарят на условията на Играта.

Организаторът уведомява печелившите до 13 март 2021 г. чрез лични съобщения във Facebook и/или отговор към коментарите, направени от съответните участници. Избраните участници разполагат с 24 часа да потвърдят чрез лично съобщение желанието си да получат наградата. Организаторът не носи отговорност, ако победителят не е получил известия поради спам, нежелана електронна поща или други настройки за сигурност на победителия или за предоставяне от даден победител на невярна или недостатъчна информация за контакт. Ако връзка с избрания победител не може да се осъществи, ако той не отговаря на условията и не претендира за наградата в рамките на 24 часа от момента, в който е изпратено известието за получаването на наградата, наградата може да бъде отнета и да бъде избран алтернативен победител.

ВСЯКО НАРУШЕНИЕ НА ТЕЗИ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ОТ КОЙТО И ДА Е ПОБЕДИТЕЛ (ЕДИНСТВЕНО ПО ПРЕЦЕНКА НА ОРГАНИЗАТОРА) ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА ПОБЕДИТЕЛЯ И ВСИЧКИ НЕГОВИ ПРИВИЛЕГИИ КАТО ПЕЧЕЛИВШ ЩЕ БЪДАТ ОТНЕТИ.

Спецификата на наградите се определя единствено от Организатора. Не се разрешава тяхната замяна с паричната им равностойност или с други награди, освен по преценка на Организатора. Наградатите не може да се прехвърлят на други лица. Всички разходи, свързани с местните данъци и такси, са единствената отговорност на победителите. Не е разрешена подмяната на награди или прехвърлянето им на други лица или искане на замяна срещу паричната равностойност на наградите.

Наградите ще бъдат доставени, съгласно персонална уговорка с печелившия.

Краен срок - 8 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара