Спечелете обувки за бягане Adidas Ultraboost 21


Играта е приключила!

Печеливш: Елена Георгиева

При участие в Кампанията може да бъде спечелена следната награда:
– 1 чифт обувки за бягане Ultraboost 21, наричани по-долу за кратко „Наградата“.

Участието в Кампанията е обвързано с гласуване за едно от видеата, качени на рекламната страница на кампанията в сайта на SPORT DEPOT (за периода от 17.03.2021 г. до 31.03.2021 г.) 

Всеки участник, който гласува чрез настискане на бутон ГЛАСУВАЙ, има право да въведе данните си и да участва в томбола за Наградата.

Всеки участник трябва да предостави телефон и две имена, като ги попълни в указаните за целта полета на рекламната страница на кампанията в сайта на SPORT, на адрес: https://www.sportdepot.bg/pages/adidas_ultraboost21-1454

Един участник може да спечели само 1 награда.
Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

Тегленето на наградата се извършва на 05.04.2021 г. чрез специализиран софтуер, на лотариен принцип от всички участници, които са спазили всички условия на играта.

След тегленето на наградата Организаторите ще се свържат със спечелилия участник в рамките на 5 работни дни – по посочения в попълната форма за участие телефонен номер.

Спечелилият участник трябва да изпрати по имейл данни за получаване на наградата – три имена, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка.

В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес за доставка на наградата до 5 (пет) работни дни от уведомяването на спечелилия участник, този участник се дисквалифицира.

Доставката на наградата се извършва за сметка на Организаторите, като същата ще бъде изпратена с куриер, след предварително уточняване на адреса за доставка със спечелилия участник.

Изпращането на наградата ще се извърши до 15 работни дни след тегленето на наградите и потвърждаване на спечелилия участник.

Краен срок - 31 март 2021

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара