Спечелете 9 месеца x 1000 лв. за пазаруване в МЕТРО

Краен срок - 31 март 2021

Играй през март и спечели голямата награда! Ето как:

1. Ела в МЕТРО.
2. Сканирай своята МЕТРО карта на специалните устройства, разположени в магазина.
3. Участвай за голямата награда: 9 месеца х 1000 лв. за пазаруване в МЕТРО до края на годината!

Можеш да участваш веднъж на ден!
Повече сканирания на картата - по-голям шанс за голяма награда.

С всяко участие в играта през март 2021 г. можеш да спечелиш на момента:

• 20 бонус точки за лоялна програма МЕТРО Плюс+
• Работливи ръце влажни кърпички, 36 бр.
• Tchibo Espresso Milano Style Мляно кафе, 30 г
• Aquarius Лимон и Цинк PET, 400 мл
• Сомат Таблетки за съдомиялна машина, 3х20 г

Ако спечелиш дневна награда, можеш да я вземеш от обособените за тази цел места на територията на съответния магазин, а на каса, заедно с взетата награда, да покажеш и предадеш талон на обслужващия касиер.

Дневните награди могат да варират в различните магазини в зависимост от наличността.

Ако спечелиш бонус точки за от лоялната програма METRO Плюс+, покажи печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране на баркода, бонус точките ще бъдат начислени към баланса на картата ти. Бонус точките могат да бъдат използвани в периода на настоящата активна Лоялна програма за закупуването с отстъпка на продукти от актуалния каталог на лоялната програма METRO Плюс+, който е наличен на www.metroplus.bg. Бонус точките не могат да бъдат разменени за левовата им равностойност.

Ако спечелиш отстъпка, можеш да закупиш артикула на посочената специална цена в периода на валидност на отстъпката. За целта трябва да вземеш продукта от магазина, след което трябва да отидеш на каса с бележката от игралната машина, където трябва да покажеш и предадеш печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране отстъпката се отразява на фактурата на участника.

Възползването от съответната отстъпка е обвързано с покупка. 

Голяма (месечна) награда за месец март:
1 брой – 9 (девет) ваучера за пазаруване във всички магазини МЕТРО, всеки на стойност 1000 лева. Обща стойност на наградата 9000 лева. Всеки ваучер може да се ползва в рамките на конкретния месец, за който е предназначен, от Април до Декември 2021 г. Първият ваучер за месец Април е с валидност 90 дни считано от 01.04.2021 г. поради техническото време необходимо за теглене на печеливши и предоставяне на наградата.“
(1 брой за цялата страна)

След успешна регистрация софтуерът на Игралната машина определя на момента на случаен принцип дали Участникът печели момента награда, отстъпка от каталожната цена на артикул, уикенд отстъпка или не печели.

Участникът ще бъде уведомен дали печели чрез съобщение на екрана на Игралната машина. Едновременно с това, Игралната машина разпечатва и талон с баркод на спечелената награда.

При спечелване на моментна дневна награда Печелившите Участници могат да вземат съответната спечелена дневна награда от обособените за тази цел места на територията на съответния Участващ магазин, след което трябва да отидат на каса с наградата, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер.

При спечелване на моментна награда: Бонус точки от Лоялната програма METRO Плюс+, Печелившите Участници могат да добавят допълнителните точки към своята клиентска карта, като за целта трябва да отидат на каса с бележката от Игралната машина, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране на баркода, бонус точките ще бъдат начислени към баланса на картата на Печелившия клиент. Бонус точките могат да бъдат използвани в периода на настоящата активна Лоялна програма за закупуването с отстъпка на продукти от актуалния каталог на лоялната програма METRO Плюс+, който е наличен на www.metroplus.bg. Бонус точките не могат да бъдат разменени за левовата им равностойност.

Дневните награди се предоставят в рамките на наличностите от съответните продукти в съответния Участващ магазин, които варират в зависимост от първоначалните нива на зареждане и честотата на печалбите. В случай на техническа грешка, ако Игровата машина издаде талон с код за награда, от която няма наличност в Участващия магазин, печелившият Участник може да избере друга от наличните в магазина дневни награди.

При спечелване на отстъпка от каталожната цена на артикул или уикенд отстъпка Печелившите Участници могат да закупят артикула на посочената специална цена в периода на валидност на отстъпката. За целта трябва да вземат продукта от Магазина, след което трябва да отидат на каса с бележката от Игралната машина, където трябва да покажат и предадат печелившия талон на обслужващия касиер. При сканиране отстъпката се отразява на фактурата на Участника.

При успешна дневна регистрация в периода 01 – 31.03.2021г. Участникът автоматично се включва за участие и в тегленето на голямата месечна награда, независимо дали е спечелил дневна награда или не

Голямата награда ще бъде изтеглена на случаен принцип в присъствието на жури, след края на периода за регистрация (31.03.2021г.), но не по-късно от 05.04.2021 г.

На случаен принцип чрез специален софтуер ще се изтеглят по 1 (един) печеливш и 1 (един) резервен печеливш за всяка голяма награда.

Клиентския номер на Участника, спечелил голямата награда („Печеливш“), ще бъде обявен не по-късно от 15.04.2021 г., на уебсайта на Организатора www.metro.bg.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени и по телефона на номера, предоставен при регистрация като клиент на Организатора.

В случай, че в срок до 7 календарни дни след обвяване на Печелившите на сайта на Организатора някой от Печелившите не отговори и не потърси своята награда, се счита, че той се отказва от нея. В този случай Организаторът има право да даде съответната награда на избрания резервен Печеливш, който трябва да заяви желанието си да получи наградата до 7 календарни дни. Ако това не се случи, Организаторът преминава към ново теглене за съответната награда със същите условия.

Наградата ще бъде връчена на Печелившия след изтеглянето й, в периода 15.04.2021 - 25.04.2021 г. от упълномощен служител на Организатора, в магазина, в който Печелившият се е регистрирал за участие в Играта.

Печелившият трябва да се яви в съответния магазин с оглед получаването на съответната голяма награда в срок до 25.04.2021 г. В случай, че до тази дата не бъдат уредени всички административни въпроси наградата ще получи следващия Печеливш от списъка с резерви.

Наградата се получава лично от Печелившия или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно. Организаторът не поема пътните и квартирните разходи, необходими във връзка с получаване на награда.Когато Печелившият е юридическо лице, наградата може да бъде получена от представляващия юридическото лице или от негов представител с нарочно нотариално заверено пълномощно.

За получаването на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Организаторът има право да провери самоличността на Печелившия или съответния представител, като поиска да прегледа личната му карта.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока както и срещу услуги. Не се допуска прехвърлянето на наградата на други лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара