Спечелете ваучери, зимни якета, раници и още 600 награди от Jagermeister

Краен срок - 21 март 2021

Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са:
• Jagemeister 25 ml
• Jagemeister 40 ml
• Jagemeister 50 ml
• Jagemeister 200 ml
• Jagermeister 500 ml
• Jagermeister 700 ml
• Jagermeister 1.0 l

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на промоционални такива и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Oбщ брой и вид на наградите:
• 200 кода за отстъпка в платформата www.jagermeister.promo/shop, разпределени в следното съотношение: 100 кода за отстъпка с 15% и 100 кода за отстъпка с 20%.
• 200 кода за 10% отстъпка в платформата www.contrabanda.bg. Кодът за отстъпка не може да се комбинира с други промоционални оферти в сайта.
• 100 чифта чорапи Jägermeister x Stinky
• 100 вакси Jägermeister
• 42 суитшърта Jägermeister x Philly
• 34 раници Jägermeister x Goloka
• 18 зимни якета Jägermeister x Goloka
• 6 ваучерa x 200 лв. от Sportbox/Contrabanda

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

Приемайки награда с пазарна стойност над 120 лева, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на агенция Локалс ООД. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

В промоцията могат да участват:
1. Всички физически лица навършили 18 години;
2. С местоживеене в България;
3. С изключение на служителите в „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД,“Кока-Кола България“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Бизнес Сървисиз Организейшън“ ЕООД, „Кока-Кола Хеленик Ай Ти Сървисиз“ ЕООД, Рекламна агенция Локалс ООД, и членове на техните семейства (по права и съребрена линия)

Всеки потребител, желаещ да участва в промоцията „СТАНИ MEISTER В ЗИМНИТЕ ИГРИ Купи продукти Jagermeister и играй за 700 награди.“, участва в томболата за изброените в Раздел 4 ал.1 награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:
1. Закупи Участващ продукт в периода на Кампанията (08.02.2021. – 21.03.2021г) на минимална стойност 15 лв;
2. Регистрира покупката си на онлайн на адрес www.jagermeister.promo със следните данни:
имена, телефонен номер и електронен адрес, с които Партньорът да се свърже с Участника.
снимка на касовата бележка, от която да са видни датата (датата на покупката следва да е в периода на промоцията), стойността на закупения Участващ продукт; Една и съща касова бережка може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата промоция.

3. В срока на Кампанията да изтрие онлайн скреч поле на платформата www.jagermeister.promo;

Потребителят разбира на момента дали печели награда.
В случай, че потребителят спечели, получава имейл с потвърждение на посочения от него мейл адрес.
Организаторът се задължава да напрaви проверка за валидността на покупката, касовата бележка, данните за връзка с печелившия до 3 работни дни след направената регистрация.
В случай, че участието е валидирано и отговаря на всички изисквания в точка 6.1.2, организаторът на Кампанията ще се свърже с почелившия за получаване данни за доставка, чрез емайл на посочения от потребителя мейл адрес.
В случай на невалидна регистрация за участие, участникът авотматично губи правото си на награда.

• За уникална регистрация по смисъла на тази Кампания се счита коректно въведен Имейл адрес и съответно удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и касова бележка.
• На база предоставения мобилен номер и имейл адрес, Представител на организаторите на Кампанията ще се свърже с печелившия участник, за да потвърди коректността на данните и да получи допълнителна информация за доставка на наградата. Ако печелившите не могат да бъдат открити по телефон или електронна поща, или не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата.
• Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи имейла за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен телефон и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
• Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:
а) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността;
б) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Всеки потребител може да участва неограничен брой пъти в промоцията, в случай че всяка отделна негова покупка отговаря на Официалните правила на Кампанията.

1) Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в промоцията и които са определени по описания тук ред за печеливши.
2) Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата.
3) Наградите ще бъдат доставяни по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите и свързването с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност.
4) Спечелил участник, който е предоставил грешен, непълен или неточен телефон, адрес и електронна поща и организаторът или Партньорът не е успял да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите и който не се свърже с Организатора или Партньора, за да си потърси наградата си в срок до 5 дни това ще се счита за отказ на печелившия за получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията.
6) Представител на куриерска фирма ще се свърже със спечелилите, за да се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне за справка на лична карта. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара