Спечелете 4 златни кюлчета от Tavex

Краен срок - 4 януари 2021

20*20 е кофти, по всички параграфи. Но 200*200 е супер, защото достигнахме златен брой последователи - 40 000! 

По този случай ще позлатим четирима от вас с еднограмово кюлче. Сподели в коментар, ако знаеш как се отбелязва златото в Менделеевата таблица и на 04.01.2021г. ще разбереш дали златният късмет ще дойде при теб!

За участие в играта с подарък е необходимо участниците в кампанията, наричани по-долу Потребители, да са навършили 18 години.

В случаите, в които потребителите са под 18 години, имат право да участват в кампанията, но само и единствено със съгласието на родител/настойник. В случай че спечелят Награда, същите трябва да се явят за получаване на награда заедно с родител/настойник, който да подпише декларация за съгласие относно получаването.

На 04.01.2021г., понеделник, след 12:00 ч. измежду всички участници, изпълнили правилно условията за участие, на лотариен принцип ще бъдат изтеглени 4 печеливши, които ще получат подарък от Организатора. Печелившите ще получат от представител на екипа на „Тавекс“ ЕООД лично съобщение на профилите си във Facebook, с които са участвал в играта, за да бъдат уведомени и да бъде уточнен начина на получаване на самата награда. В процеса по предаване на наградата могат да бъдат изискани лични данни.

В случай, че печелившо лице не отговори на личното съобщение в срок от 3 дни, то организаторите ще изтеглят нов печеливш, измежду всички отговорили правилно на въпроса от играта.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара