Спечелете 6 бр. Sony PlayStation®5 конзоли

Краен срок - 15 януари 2021

Играта “ЧЕРЕН ПЕТЪК” се организира и провежда на територията на Република България във всички социални мрежи и страници на HRS Bulgaria, а именно:
 
    Facebook: https://www.facebook.com/bghrs
    Instagram: https://www.instagram.com/
    Linkedin: https://www.linkedin.com/company/2591901/  
    Twitter: https://twitter.com/HrsBulgaria   
     Кандидатстването/препоръките се осъществяват на официалния уебсайт на HRS Bulgaria: https://www.hrs-bg.com/

Участието в Играта не е обвързано със закупуването на HR услуга от ЕЙЧ АР ЕС СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ.

Участието в Играта е обвързано с препоръка или самостоятелно кандидатстване за минимум една от общо 6 (шест) специално обявени позиции от Организатора. Позициите, за които се отнасят настоящите Официални правила, са:

    Senior Product Owner - Gaming department - https://www.hrs-bg.com/senior-product-owner-gaming-department-1213
    Web Developer - https://www.hrs-bg.com/en/web-developer-1214
    Senior Python Developer - https://www.hrs-bg.com/en/senior-python-developer-1217
    Senior DevOps Engineer - https://www.hrs-bg.com/en/senior-devops-engineer-1218
    Java Automation QA Architect - https://www.hrs-bg.com/java-automation-qa-architect--1219
    Quantitative Researcher - https://www.hrs-bg.com/quantitative-researcher-1220.

За целите на Играта  във всички социални мрежи, Организаторът публикува пост и реклами в органичните профили на HRS Bulgaria, с които да прикани последователите на профилите на HRS Bulgaria и потребителите на социалните мрежи да се включат в Играта чрез кандидатстване или осъществяването на препоръка за горепосочените позиции на уебсайта на Организатора: https://www.hrs-bg.com/.

За да се включи в Играта, участникът трябва да изпълни следното условие, което е публикувано на всяка от горепосочените обяви, а именно:

    При осъществена препоръка за конкретната позиция, участникът в Играта следва да препоръча приятел/познат чрез изпращане на неговите данни и споделяне на неговия Linkedin профил (последното е опционално) в някоя от следните страници:

    https://www.hrs-bg.com/senior-product-owner-gaming-department-1213
    https://www.hrs-bg.com/en/web-developer-1214
    https://www.hrs-bg.com/en/senior-python-developer-1217
    https://www.hrs-bg.com/en/senior-devops-engineer-1218
    https://www.hrs-bg.com/java-automation-qa-architect--1219
    https://www.hrs-bg.com/quantitative-researcher-1220

от сайта на HRS Bulgaria до 23:59 ч. на 14.01.2021 г. В случай, че препоръчаният кандидат за работа подпише договор с компанията-работодател, за победител ще се счита потребителят, който е препоръчал кандидата и ще се предостави 1 бр. предметна награда; или

    В случай, че потребител препоръча себе си като кандидат за работа и той подпише договор с компанията-работодател, той ще се счита за победител и ще се предостави 1 бр. предметна награда; или
    В случай, че потребител кандидатства със свое CV и той подпише договор с компанията-работодател, той ще се счита за победител и ще се предостави 1 бр. предметна награда.

Потребители, участвали след изтичане на срока на играта, няма да бъдат считани за участници. За Организатора не възниква отговорност или задължения във връзка с Участник, който е препоръчал или е кандидатствал за позиция преди или след срока на Играта, уреден в чл. 5 от настоящите Общи Условия.

Печелившите ще бъдат уведомени за спечелената награда чрез имейл на посочения имейл адрес, с който са участвали в играта.

Ако в срок от 3 работни дни след изпращането на имейла печелившият не се свърже с Организатора на имейл: marketing@hrs-bg.com с цел уговаряне на ден за получаване на наградата, то той се счита за отпаднал от играта. В този случай, предметната награда може да се използва от Организатора по негова преценка.

Наградата се връчва във вида, в който е обявена на печелившото лице. Не може да се заменя с друга награда, да се преотстъпва или да се предоставя паричната й равностойност.

Всеки потребител има право да препоръчва неограничен брой кандидати за всички позиции, но Участникът може да спечели по 1 награда за всеки препоръчан кандидат, който подпише договор и започне работа в компанията-работодател на конкретната позиция, за която е препоръчан.
 
При участие в Играта, всеки Участник има шанс да спечели 1 (една) от 6 (шест) бр. Sony PlayStation®5 конзоли при всяко успешно назначаване съгласно настоящите Официални правила.
 
Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила за участие в Играта.

Наградите ще се предават лично в офиса на HRS Bulgaria на адрес ж.к. Хиподрума, ул. Юнак 11-13. При връчване на наградата, печелившото лице трябва да удостовери самоличността си чрез идентифициране с лична карта или друг документ за самоличност.

Всички данни, предоставени от участниците, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта за идентифицирането им, както и за данъчни цели по смисъла на ЗДДФЛ. Всички предоставени от участниците лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара