Спечелете 100 ваучера по 99 лв. за детски стоки и 50 ваучера по 99 лв. за продукти LEGO


Краен срок - 31 декември 2020

🎁 ТОМБОЛА с НАГРАДИ 🎁

✅ Как да се включиш?
Всичко, което трябва да направиш, за да се включиш в играта е да направиш поръчка за продукти от категории Играчки, Детски артикули, Детски дрехи и обувки в периода 25.11 -31.12.2020 г.
Всички участващи продукти ще откриеш тук:
➡️ https://bit.ly/2HK5QWa ⬅️

🏆 Какви са наградите?
100 ваучера за пазаруване х 99 лв., валидни за категории Играчки, Детски артикули и Детски дрехи и обувки
50 ваучера за пазаруване х 99 лв., валидни за продукти LEGO

В Кампанията могат да участват лица (както физически лица на възраст над 18 г. към датата на поръчката, така и юридически лица), които отговарят едновременно на всички части от условието за участие в Кампанията, а именно:
(1). направили са поръчка на Платформата или в eMAG шоурум по време на Периода на Кампанията на стойност най-малко 1 лв. , в която поръчка участват продукти от Категорията Играчки и Детски Артикули (включително Детски дрехи и обувки), предлагани от eMAG и/или от маркетплейс търговци).

Участието в Кампанията е обвързано с покупка (съответно поръчка на сайта) съгласно минималните стойности, срокове и условия, предвидени в настоящия Правилник.

Организаторът ще предоставят на изтеглени на случаен принцип участници в Кампанията следните награди:

• 100 бр. Ваучери на стойност 99 лв. С ДДС, всеки от които ще може да се използва на Платформата eMAG за продукти, предлагани от eMAG, в категорията Играчки и Детски артикули (включително Детски дрехи и обувки) за период от един календарен месец от
предоставянето им на спечелилите ги участници. За избягване на съмнение, тези Ваучери няма да могат да бъдат използвани за продукти, предлагани от маркетплейс търговци в категорията Играчки и Детски артикули (включително Детски дрехи и обувки); и

• 50 бр. Ваучери на стойност 99 лв. С ДДС, всеки от които ще може да се използва на Платформата eMAG за продукти, предлагани от eMAG, в под-категорията Lego от категорията Играчки и Детски артикули за период от един календарен месец от предоставянето им на спечелилите ги участници. За избягване на съмнение, тези Ваучери няма да могат да бъдат използвани за продукти, предлагани от маркетплейс търговци в под-категорията Lego от категорията Играчки и Детски артикули

Всеки участник който отговаря на условието по точка 3.1. по-горе участва в тегленето на случаен принцип с един съответстващия номер на такава поръчка на този Участник съгласно правилата по-долу. Един участник може да участва с неограничен брой поръчки, отговарящи на условията на настоящия Правилник.

Един участник може да спечели до една награда от Кампанията, като в случай, че един и същи участник бъде изтеглен да спечели повече от една награди, за всяка следваща по ред награда съгласно изброяването по-горе, ще се премине към изтегляне на друг печеливш.

eMAG ще проведе тегленето на печелившите Участници до една седмица след края на Кампанията чрез платформата https://www.randomwinners.com.

Тегленето ще се извърши на случаен принцип до 08.01.2021 г. eMAG ще даде номер/а на поръчките на всеки Участник съгласно правилата на настоящия Правилник, като тегленето ще се извърши измежду тези номера. eMAG няма да предоставя лични данни на Участниците на горепосочената платформа, а само цифрите, с които е номерирал съответните поръчки на Участници.

Ако продуктите, закупени в поръчката, за която е получено право на участие в кампанията, бъдат върнати, частично или изцяло, или поръчката бъде анулирана, частично или изцяло, участникът няма да бъде допуснат за участие в тегленето на наградите.

До една седмица след изтегляне на печелившите, eMAG ще изпрати на всеки печеливш Участник, спечелил Награда Ваучер и-мейл, с който да го информира, че е бил изтеглен като печеливш Участник и ще го уведоми за срок и начина, по който ще му изпрати/зареди в потребителския профил, от който е направена поръчката, съответно спечеления Ваучер Награда, както и за валидността за изполване на така спечеления Ваучер. Валидността на спечеления Ваучер се визуализира в полетата за визуализиране на наличен ваучер, както са описани по-долу в настоящива Правилник.

Наградите Ваучери представляват ваучери за покупкa на продукти, предлагани от eMAG, и обозначени на продуктовите им страници като: “Предлаган и с доставка от eMAG” в посочените по-горе категории, за които важат. Всеки един от тези ваучери (наричан по-долу „Ваучерът“) ще може да се използва към последваща бъдеща поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник.

Ваучерът може да бъде използван при бъдеща покупка от Платформата при общите условия, валидни за eMAG. Ваучерите ще важат само за покупка на продукти, предлагани от eMAG. Те няма да важат за продукти/услуги, предлагани от маркетплейс търговци.

Ваучерът може да се използва само веднъж за една поръчка, съдържаща единствено продукти, предлагани от eMAG, от Платформата в периода, посочен във ваучерите и/или имейлите за тяхното изпращане. В случай, че междувременно се наложи удължаване или промяна на срока на валидност на Ваучерите, eMAG ще уведоми спечелилите Ваучери награди участници за това в имейла, с който eMAG ще предостави Ваучерите Награди, или чрез нов имейл, изпратен от eMAG до имейл адресите им, с които са свързани техните акаунти на Платформата.

За да се възползва от ваучера си, печелившият участник трябва да отбележи с отметка опцията „Код за отстъпка“ в сектора „Добави ваучер“, която ще бъде налична в количката, от профила, от който участникът е направил поръчката, с която е участвал в Кампанията, съобщен му по реда на настоящия Правилник, в Платформата еMAG (включваща едноименния уебсайт, неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG), при избран/и артикул/и от категориите, за които съответно спечеленият ваучер важи, предлагани и с доставка от eMAG, чрез отбелязване с отметка на опцията „Код за отстъпка“ в сектора „Добави ваучер“, които се визуализират по време на процеcа на осъществяване на поръчка на Платформата еMAG след селектирането на избран продукт от категорията, за която съответният ваучер важи, добавянето му в количката и преди натискане на бутона „Продължи“, който отвежда към избор на начин за доставка, данни за фактуриране и избор на начин на плащане. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само еднократно, по отношение на продукт(и), предлаган(и) директно от eMAG, и не и по отношение на продукт(и), предлаган(и) от друг маркетплейс търговец/ци на Платформата eMAG. Ваучерите, след тяхното предоставяне в акаунта на съотвтено спечелил участник, ще могат да се визуализират и в профила на печелившия участник, в секцията „Данни за акаунта“, при избор за визуализация на таб „Ваучер за отстъпка“. Тоест, Участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж и изцяло за продукт(и), предлаган(и) от еMAG в посочения в настоящите правила срок и в посочените съгласно настоящите Правила категории, за които съответният ваучер важи.

🍀 Късмет на всички участници! 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара