Спечелете iPhone 12 64 GB, фитнес гривни, парични награди и още

Краен срок - 31 декември 2020

Спечели iPhone 12 и още куп награди с #VIVAChristmas! 🤩

Участието в кампанията не е обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК.

Кампанията се провежда на страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/ и ще се състои от 4 отделни седмични игри, които също ще се проведат на страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/

По време на целия период на Кампанията ще се проведат 4 седмични игри, с период както следва: 02.12. – 08.12.2020 г. 

09.12 – 15.12.2020 г. 

16.12 – 22.12.2020 г. 

23.12 – 31.12.2020 г.

За да е валидно участието Ви в отделните игри, трябва да: 

- последвате или вече да следвате профила на VIVACOM в Instagram; 

- отговорите в коментар на въпроса, зададен в поста към играта; 

- отбележите приятел в коментар под поста към играта с неговото/нейното профилно име.

За да е валидно участието Ви в кампанията „VIVA Christmas“ и да участвате за голямата награда, трябва да сте взели участие във всичките 4 отделни седмични игри, част от кампанията, като сте спазили всички изисквания към отделните игри.

Всеки участник може да участва с неограничен брой коментари, както в седмичните издания на отделните игри, така и за целия период на кампанията.

Всеки участник се включва само един път в тегленията за всяка седмична награда и може да спечели само една седмична награда по време на целия период на кампанията, независимо колко пъти е публикувал коментар под различните постове.

Организаторът не носи отговорност за съдържанието на коментарите, както и в случаи, когато са налице нарушени авторски права от участник в кампанията, използвал и публикувал чужд коментар.

Всеки участник в настоящата кампания носи отговорност при публикуване на своя коментар за спазването и ненарушаване на правилата на играта.

С публикуването на коментар за участие в кампанията всеки потребител декларира и гарантира, че същият е личен авторски и се съгласява той да бъде използван за целите на настоящата игра.

Седмични награди – за 4 отделни седмични игри: 

2 – 8 декември: 5 бр. комплекта, включващи колонка, мешка, холдер за карта, прикрепящ се към телефона и 90-дневен безплатен абонамент за TIDAL Premium, предоставен под формата на десетцифрен уникален код.

Необходимо е кодът да бъде активиран най-късно до 31.01.2021 г. За да се активира абонаментът, е необходимо да се предостави метод на плащане в платформата TIDAL, който да се използва след изтичане на промоционалния период. След изтичането на 90-дневния период, абонаментът се подновява автоматично всеки месец и се дължи месечна такса, докато не бъде отказан изрично. Месечният абонамент за TIDAL Premium е 8.99лв с ДДС. Спирането на абонамента се заявява директно в TIDAL платформата. Повече информация на www.tidal.com.

9 – 15 декември: 10 бр. чаши за чай с илюстрация

16 – 22 декември: 6 бр. парични награди по 30 лв., които печелившите ще получат в своята сметка в приложението Pay by VIVACOM. За да получи наградата си, победителят трябва да се е регистрирал и верифицирал в приложението Pay by VIVACOM.

23 – 31 декември: 3 бр. фитнес гривни HONOR SMART BAND HONOR 5 SPORT

Голяма награда: 1бр. Iphone 12 64 GB

Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип от администраторите на фен страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/

Победителите ще бъдат обявени със своето профилно име в Instagram на официалната страницата на VIVACOM в Instagram, като коментар под публикацията, в първия работен ден след края на всяка седмична игра.

Голяма награда: 

Печелившият участник ще бъде избран на случаен принцип от администраторите на фен страницата на VIVACOM в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/ и ще бъде обявен със своето профилно име в Instagram на официалната страницата на VIVACOM в Instagram, чрез стори в периода 4-5.01.2021 г.

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителите на посочените от тях профили в Instagram чрез лично съобщение. За да получи наградата си, всеки един от победителите следва в рамките на 2 работни дни да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram следните свои лични данни: три имена, телефон за връзка, и адрес за доставка до офис на Еконт, където да бъде изпратена неговата награда, както и да даде съгласието си за обработване на тези лични данни. Победителите от третата седмична игра трябва да посочат и мобилен номер и e-mail адрес, с който са регистрирани в приложението Pay by VIVACOM. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от него в рамките на 2 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред, изтеглен резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил невалидни данни – грешни имена; грешен номер за връзка или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.

Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда.

При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността му. Документът за удостоверяване на самоличността няма да бъде копиран и/или сканиран. В случай че непълнолетен участник спечели награда от играта, то за получаването на наградата се изисква разрешението от негов родител или настойник.

При получаване на наградата, в случай, че същата е на стойност над 100.00 лв., печелившият следва да попълни в 2 екземпляра издаден от БТК документ с цел изпълняване от страна на БТК задълженията по Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара