Спечелете комплекти за бръснене, шалтета, слушалки и подложки за чаши от Jameson

Краен срок - 15 януари 2021

Jameson Black Barrel е специалният подарък, който може да ти донесе още подаръци!

Но как е възможно?

Много просто – качи своя снимка с бутилка Jameson Black Barrel в Инстаграм, тагни @jamesonbg и добави хаштаг #blackbarrelgifting към сторито или поста. Имаш време до 15.01.2020. Дотогава не пропускай да разгледаш останалите секции на сайта, за да научиш повече за изкуството да подаряваш, а защо не и да спечелиш сертификат, че си го овладял до съвършенство?

Пожелаваме ти успех и не забравяй, че човек трябва да прави подаръци и на себе си, а Jameson Black Barrel е от тези, които всеки иска да отвори първи! Наздраве!

С участието си в Играта Участниците в нея приемат условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални правила“ или „Общи условия“).

Участник в Играта може да бъде всяко лице, което отговаря на всички настоящи условия и което в периода на провеждане на Играта е създало фотографско изображение/снимка, в което/която е заснета бутилка Jameson Black Barrel , качило е своята снимка в регистрирания от него профил в Инстаграм на стори или като пост и едновременно е сложило таг @jamesonbg и хаштаг #blackbarrelgifting. Данните, които участниците предоставят доброволно при включването си в Играта са единствено публично достъпните им данни от профила им в Инстаграм. Участник, който е определен за победител от Играта, трябва да предостави своите две имена, адрес за получаване на наградата, email и телефон за контакт.

Задължително условие за участие в Играта е всяко лице-участник да е прочело и да се е съгласило с настоящите Правила и да е предоставило доброволно необходимите лични данни.

В Играта участват всички лица, които отговарят на условията на Раздел 4 и които в периода на провеждане на Играта са:
1.Прочели и приели условията на Играта;
2.Изпълнили са всички условия по т.5.1. С участието си в Играта, участниците декларират, че са пълнолетни лица.

Всеки участник има право да се включи в Играта със своя снимка еднократно.

В случай, че лице не желае да предоставя посочените лични данни, както и в случай, че лицето е малолетно или непълнолетно, същите нямат право да се включват в Играта като участници.

В Играта не се допускат снимки на малолетни или непълнолетни лица, снимки с добавени нецензурни или обидни думи и изрази или с нецензурни жестове и пози, на лица под видимо алкохолно опиянение или под влияние на наркотици, съдържащи еротично и/или порнографско съдържание, съдържание, което насажда омраза срещу група или човек, популяризира или подбужда към дискриминация на расова, етническа, полова, религиозна, възрастова, национална основа, полова идентичност и физически и/или психически увреждания. Не се допускат снимки, съдържащи наименования, марки и изображения на конкуренти на Организатора или на сходни конкурентни продукти.

С публикуването на своята снимка по указания начин, участниците се съгласяват и преотстъпват на Организатора правото да използва създадените от тях произведения с рекламна цел в социалните му канали както и в лендинг страницата му www.blackbarrel-gifting.bg., без териториални ограничения и за максималния срок по закон, без за това да им се дължи възнаграждение. С изпращането на снимка участниците-победители декларират, че са уведомили лицата заснети на фотографското изображение (ако има такива) и са получили съгласие от тях за използването на снимките по посочения по-горе начин от Организатора. С изпращането на снимка лицата декларират, че са автори на създаденото произведение

Наградите, които ще бъдат раздадени в Играта са:
20 бр. подложки за чаши,
10 бр. комплект слушалки за музика и кожен калъф,
5 бр. комплект за бръснене,
5 бр. шалте с кожена дръжка

Наградите се осигуряват от Организатора.
Всеки победител има право да получи една награда.

След приключване на Играта и в срок до 10 дни от приключването й се избират победителите сред участниците в Играта, които са изпълнили условията й, като техния брой съответства на броя на наградите.

Изборът на победители в Играта се извършва на случаен принцип от две лица –представител на Организатора и на Ол ченълс комюникейшън ЕООД. Лицата избрани за победители и спечелили съответната награда се вписват в протокол, който се подписва от двамата представители. Тегленето на победителите за съответната награда/и се извършва по следния ред:
Определяне на победители за награда подложки за чаши.
Определяне на победители за награда комплект слушалки за музика и кожен калъф.
Определяне на победители за награда комплект за бръснене.
Определяне на победители за награда шалте с кожена дръжка.

Участниците избрани за Победителите съобразно условията на настоящия раздел се обявяват, включително чрез таг, в страницата по т.2.1., в срок до 10 дни считано от датата на приключване на играта.

Победителите нямат право да получат паричната равностойност на спечелената от тях награда или да искат замяната й с друг вид предметна награда.

Отговорност на участниците е да следят тегленето на наградите в сайта и в случай, че са спечелили награда, да се свържат с Организатора и да му предоставят съответните данни. Организаторът се свързва и с всеки един от спечелилите участници чрез лично съобщение на Инстаграм профила, от който участникът се е включил в Играта.

Всеки от спечелилите трябва да отговори на съобщението по т.7.5. или да се свърже с Организатора чрез посочените в т.2.2. начини за контакт в срок до 5 работни дни след получаване на съобщението/обявяването на победителите като предостави своите лични данни (две имена, email, телефон за контакт и адрес за получаване на наградата). Ако определен победител не се свърже в посочения срок с ОРГАНИЗАТОРА, той губи правото си да получи наградата и ОРГАНИЗАТОРЪТ определя по реда на т. 7.2. нов победител на негово място.

Наградите се изпращат до адреса предоставен от победителите чрез куриер. Получаването на наградата се извършва само на територията на Република България, лично от лицето участвало в Играта, а при наличието на уважителни причини, чрез надлежно упълномощено, пълнолетно лице. За получаване на наградата, Победителя/Пълномощника представя на служителя на куриерската фирма своя лична карта, с цел удостоверяване на самоличността и възрастта на Победителя/пълномощника. Наградата на Победителя се се изпраща в срок до 14 дни, считано от датата на обявяване на победителите в Играта.

Организаторът не носи отговорност за дефекти в наградите или за забавяне при предоставянето и/ или получаването им по вина на съответния външен партньор. В тези случаи Победителят е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него с евентуални свои претенции.

При получаването на наградата, всеки победител подписва приемо-предавателен протокол, с което се удостоверява връчването на наградата.

Ако условията и изискванията за получаване на наградата не са изпълнени или лицето не е открито на посочения от него адрес в рамките на три посещения, същия губи правото да получи наградата, като Организаторът не дължи заплащане на обезщетение за това.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара