Спечелете един от 10 бебефона Philips Avent Бебефон DECT SCD731/52

Краен срок - 3 февруари 2021

Всяко лице, което е извършило покупка на минимална стойност на и над 30,00 (двадесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на „дм България“ ЕООД в периода от 24.12.2020 г. до 03.02.2021 г. включително, може да участва в играта, след като се регистрира за участие по указания по - долу ред.

След направена покупка, отговаряща на условията по т. 1 от Раздел III и за да може да участва в томболата, клиентът следва да направи регистрация в създадената за целите на играта онлайн платформа, достъпна чрез официалната страница на Организатора: www.dm-drogeriemarkt.bg.

При регистрацията клиентът следва да въведе следните данни:

три имена,
e-mail за контакт,
телефонен номер за контакт,
УНП на касовия бон – Уникален Номер на Продажба – посочен в касовия бон под адреса на магазина,
dm магазин, в който би искал да получи наградата си.

Регистрацията за участие в играта може да бъде направена в периода от 00:00 часа на 24.12.2020 г. до 24:00 часа 03.02.2021 г. включително.

С един касов бон за извършена покупка на и над 30.00 (тридесет) лв. с ДДС на продукти за бебето и детето от асортимента на „дм България“ ЕООД в периода от 24.12.2020 г. до 03.02.2021 г. включително може да се участва само веднъж в томболата.

За участие в играта могат да се регистрират неограничен брой касови бонове, но всеки от тях трябва да бъде за извършена покупка на минимална стойност на и над 30,00 (двадесет) лв. с ДДС от продуктите за бебето и детето асортимента на „дм България“ ЕООД в периода от 24.12.2020 г. до 03.02.2021 г. включително. Регистрирани касови бонове за извършени покупки за бебето и детето извън периода от 24.12.2020 г. до 03.02.2021 г. включително или за извършени покупки за бебето и детето на стойност под 30,00 (двадесет) лв. с ДДС в периода на играта, както и за покупка на други продукти от асортимента на Организатора, извън асортимента за бебето и детето, се изключват от разпределянето на наградите от Томболата.

Всички регистрирали се участници следва да пазят касовия бон, с който са извършили покупката си и който са регистрирали за участие в играта. В случай че спечели награда, участникът трябва да представи касовия бон за справка в оригинал, за да може да получи наградата си.

Участниците в играта участват за спечелването на следните награди: Philips Avent Бебефон DECT SCD731/52 

С всеки регистриран касов бон за участие в Играта участникът може да спечели само една от посочените в т. 1 награди.

Тегленето на имената на печелившите ще се извърши на случаен томболен принцип в Централния офис на “дм България“ ЕООД на 08.02.2021 г. Тегленето ще се извърши от тричленна комисия в състав по избор на Организатора чрез уеб базирана система за теглене на печеливши на случаен принцип. Допълнително, по описания начин, ще бъдат изтеглени и три (3) броя резервни участници, които ще получат награда, в случай, че някой от първоначално изтеглените печеливши се откаже от нея или не я потърси в упоменатия по-долу срок за получаване.

Имената на всички печеливши участници ще бъдат публикувани на Facebook и интернет-страницата на Организатора www.dm-drogeriemarkt.bg. Допълнително, в деня на теглене на наградите служител на Организатора ще се свърже с всички печеливши участници по телефон или чрез електронно съобщение на посочения от тях имейл-адрес за уточняване на условията и начина на получаване на спечелените награди.

Наградите могат да бъдат получени от спечелилите ги участници най-късно до 22.02.2021 г. от посочения от тях при електронната регистрация dm магазин за получаване на наградата.

При получаването на наградата печелившият участник трябва да представи на служителите на Организатора в съответния магазин личната си карта за идентификация, както и оригиналът на касовия бон, с който е извършена покупката. В случай, че участникът, спечелил награда, не може да я получи лично, наградата може да бъде получена от лице, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно, като в този случай пълномощникът следва да предостави и своята лична карта за идентификация.

Спечелилите награди участници, които в срок до 22.02.2021 г. не са потърсили своите награди, губят правата си върху тях. Ако по непредвидени обстоятелства извън контрола на Организатора, спечелилите участници не могат да получат наградите си в посочения в т. 2 срок в избраните от тях магазини, Организаторът ще се свърже допълнително с печелившите на посочения от тях телефон за уточняване за начина, по който ще им бъдат предоставени наградите.

Участник в Играта, спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с замяната й с продукти от асортимента на Организатора.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара