Спечелете Телевизор Sony 4K HDR Android 49'' + сандбар Sony

Краен срок - 27 декември 2020

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://promo.elit-p.com/  

Всеки, желаещ да участва в Играта на ядки Елит ще бъде приканен да отговори най-късно до 27.12.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv на 07.12.2020 г., с коментар, в който трябва да отговори на въпрос и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://promo.elit-p.com/  

След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv , под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да отговори на въпрос под поста във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv, към който ще бъде пренасочен и да отбележи свой приятел).

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Организатора и Възложителя, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.
Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява, чрез организатора, публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://bit.ly/37yZthv. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя да премахне от Facebook страницата https://bit.ly/37yZthv всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

В Играта на ядки Елит ще бъде раздадена 1 (една) награда: Телевизор Sony 4K HDR Android 49'' + саундбар Sony S-Force PRO surround.

Oрганизаторът на Играта ще избере 1 (един) победител.

След края на периода на Играта (07.12.2020 - 27.12.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: Телевизор Sony 4K HDR Android 49'' + саундбар Sony S-Force PRO surround. Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (27.12.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя https://bit.ly/37yZthv

Организаторът ще уведоми победителя за наградата, чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://promo.elit-p.com/  в рамките на 10 работни дни след края на Играта, който е на 27.12.2020 г., 23:59 ч.

Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://promo.elit-p.com/  имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара