Спечелете 1029 ваучера по 50 лв. и 35 ваучера по 300 лв. от Roshen

Краен срок - 27 декември 2020

Кампaнията е обвързана с покупка на продукти – шоколади с марката ROSHEN, описани по-долу.

Всяко лице/участник има право на неогранчен брой участия в Кампанията чрез регистрация на неограничен брой касови бележки. Една касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие само един път. Независимо от броя на регистрираните касови бележки, участник може да получи само една награда за периода на Кампанията.

В Кампанията могат да бъдат регистрирани за участие и касови бележки/фактури за промоционални продукти, закупени след 19.10.2020г.

В Кампанията участват следните продукти с марката ROSHEN във всички разфасовки:
LACMI
1 Млечен шоколад “Lacmi” 90g
2 Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък и парченца солен карамел 90g
3 Млечен шоколад “Lacmi” с натрошени лешници 90g
4 Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус на ананас и йогурт 90g
5 Млечен шоколад “Lacmi” с пълнеж с вкус “Ягодова панакота” 90g
6 Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и вафли 105g
7 Млечен шоколад “Lacmi” с шоколадов пълнеж и вафли 105g
8 Млечен шоколад “Lacmi” с орехово-какаов пълнеж и крекер 110g
9 Млечен шоколад “Lacmi” с млечен пълнеж и бисквитав 115g
10 Млечен шоколад “Lacmi” Black, White & Caramel с млечен пълнеж, карамел и какаови бисквити 120g
11 Млечен шоколад “Lacmi” с цял лешник, шоколадов и карамелен пълнежи 295g
12 Млечен шоколад “Lacmi” с цял фъстък, фъстъков пълнеж и карамел 295g
13 Млечен шоколад “Lacmi” с цели бадеми, бадемов пълнеж и карамел 300g
Roshen Dark
14 Черен шоколад “Roshen” Brut 80% 90g
15 Черен шоколад “Roshen” Extra Dark 70% 90g
16 Черен шоколад “Roshen” 56% 90g
17 Черен шоколад “Roshen” с натрошени лешници 90g
18 Черен шоколад “Roshen” с подсолени бадеми 90g
Roshen Whole nut
19 Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми 90g
20 Млечен шоколад “Roshen” с цяли бадеми 90g
21 Черен шоколад “Roshen” с цяли лешници 90g
Roshen Bubble
22 Черен аеро шоколад “Roshen” 80g
23 Млечен аеро шоколад “Roshen” 80g
24 Бял аеро шоколад “Roshen” 80g
25 Бял аеро шоколад “Roshen” с карамел 80g
26 Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ананас 80g
27 Бял аеро шоколад “Roshen” с вкус на ягода 80g
Roshen Nougat
28 Млечен шоколад “Roshen” с лешникова нуга 90g
29 Млечен шоколад “Roshen” с кокосова нуга 90g
30 Млечен шоколад “Roshen” с боровинкова нуга 90g
31 Млечен шоколад “Roshen” с портокалова нуга 90g

Участието в Кампанията е обвързано с покупка на един или повече от посочените по-горе в т.4.1. продукти, на обща стойност най-малко 4 (четири) лева с ДДС, посочена в една фактура/касова бележка.

За участие в Кампанията участник следва да регистрира данните от покупката (от касовата бележки) в следния сайт: www.roshen-bg.com, като следва стъпките и посочената в сайта процедура. С регистрацията си за участие участникът следва изрично да заяви, че приема настоящите правила, както и да даде съгласие за обработване на личните му данни за целите на Кампанията. При спазване на условията за регистриране за участие, участникът се включва за участие в Промоционалната Кампания и в тегленията на наградите.

За валидна регистрация се счита такава в която, участникът предостави име, фамилия, телефон за връзка, както и номера от касовата бележка за покупката / транзакцията за която става регистрацията.

Участникът трябва да запази касовата бележка/фактурата, която при спечелване на награда ще му бъде поискана за доказване на валидна регистрация за участие в Кампанията.

С регистрацията за участие в Кампанията, участникът се включва в теглене за наградите, описани в т. 5.1. и т.5.2. по-долу.

Всеки ден в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 21 (двадесет и един)участници, които печелят ваучери за покупка на стойност 50 (петдесет) лева. Общо 1029 (хиляда и двадесет и девет) ваучера за покупка на обща стойност 51 450 (петдесет и една хиляди четиристотин и петдесет) лева, ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.

Веднъж на всяка седмица в периода на Кампанията, ще бъдат теглени по 5 (пет) участници, които печелят карта за подарък на стойност 300 (триста) лева. Общо 35 (тридесет и пет) подаъчни карти на обща стойност 10500 (десет хиляди и петстотин) лева ще бъдат раздадени за целия период на Кампанията.
• Ваучерът за покупка по т.5.1. по-горе служи като разплащателно средство (средство за замяна), срещу което приносителят му при предаване на ваучера в съответния обект има право да получи стоки и услуги от този обект до размера на номиналната стойност на ваучера, указана на самия ваучер. При покупка на стоки или услуги на по-висока стойност от тази посочена на ваучера, приносителят на ваучера има право частично да разплати стойността на стоката или услугата с ваучера и да доплати разликата до пълния размер на стойността на стоката или услугата в пари. При покупката на стоки или услуги на по-ниска от стойността на използвания ваучер, на приносителя му не се връща ресто, като по този начин остатъкът от стойността се губи.
• Ваучерът не е личен и може да се прехвърля на трети лица. Наличността по ваучера не се олихвява.
• Ваучерът за покупка може да бъде използван в търговски обекти на територията на Република България, като пълният списък на обектите е публикуван тук. Списъкът с обекти, в които ваучер за покупка може да бъде използван като разплащателно средство (средство за замяна) е публикуван и на следната интернет страница: https://www.edenred.bg/merchants/find-a-merchant/.
• Не се допуска ваучер за покупка да бъде заменян с неговата парична равностойност и срещу представяне на ваучера приносителят му не може да получи пари. Ваучерът може да бъде използван само в рамките на срока му на валидност, посочен на самия ваучер. След изтичане на този срок ваучерът се счита обезсилен и не може да служи като разплащателно средство.
• Подаръчната карта по т.5.2. по-горе служи за разплащателно средство и може да бъде използвана на всеки един POS терминал на Mastercard или за плащане в интернет.
• От картата не може да се теглят пари на банкомат.
• Подаръчната карта може да бъде използвана без ограничение до изразходването на баланса по нея.Организаторът не поема и не носи никаква отговорност при изгубване, унищожаване, повреждане или кражба на ваучер за покупка и/или подаръчна карта и не ги подменя.
• Всички награди от Кампанията ще бъдат изтеглени, на случаен принцип, чрез томбола, проведена в офиса на Организатора от тричленна комисия. Томболата ще се тегли автоматично, чрез платформата, където ще бъде заложена информацията за всички участници в съответния период. На всяко теглене ще бъде правен и запис.
• Всеки ден, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 21 (двадесет и един) броя ваучери за покупка стойност 50 (петдест) лева, от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в рамките на предходния ден от, 00:00 ч. до, 23:59 ч. вкл.Първото теглене ще се проведе на 10.11.2020, а последното на 28.11.2020г. 

Всяка седмица, в периода на Кампанията, Организаторът ще провежда теглене/томбола за 5 (пет) броя подаръчни карти на стойност 300 (триста) лева, както следва:
• 1-во теглене: на 16.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 09.11.2020г. 00:00 ч. до 15.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
• 2-ро теглене: на 23.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 16.11.2020г., 00:00 ч. до 22.11.2020 г., 23:59 ч. вкл;
• 3-то теглене: на30.11.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 23.11.2020г., 00:00 ч. до 29.11.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
• 4-то теглене: на07.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 30.11.2020г., 00:00 ч. до 06.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.;
• 5-то теглене: на14.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 07.12.2020г., 00:00 ч. до 13.12.2020 г., 23:59 ч. вкл. и
• 6-то теглене: на 21.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 14.12.2020г., 00:00 ч. до 20.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.
• 7-мо теглене: на 28.12.2020г. от всички Участници, регистрирали се с поне едно участие в периода от 21.12.2020г., 00:00 ч. до 27.12.2020 г., 23:59 ч. вкл.
• Резултатите от всяко теглене ще бъдат оповестявани от Организатора в деня на провеждането на съответното теглене, след 17:00 часа, на интернет страницата на Кампанията – www.roshen-bg.com.
• Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и последните четири цифри на мобилните телефонни номера на печелившите.

В срок до 10 (десет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите участници за спечелената награда и чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер.По време на телефонния разговор печелившите ще трябва да потвърдят номер на регистрираната и налична касова бележка. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

Списъкът с печелившите участници ще се съхранява на страницата на Кампанията www.roshen-bg.com/pechelivshi за период от 30 дни след приключвяане нс Кампанията

Наградите ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок до 30 (тридесет) работни дни след потвърждение на данните за доставка.

В случай че печеливш участник не получи наградата си в срок до 3 (три) месеца от момента на обявяването му на сайта на Организатора, наградата се губи и Организаторът не е длъжен да я предоставя.

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда, вещ или услуга.

При получаване на награда печелившият участник трябва задължително да предостави на куриера оригинала на печелившата касова бележка/фактура, доказваща заплащането на закупените от него стоки. Куриерът сверява номера на касовата бележка и стойността на покупката с информацията подадена му от Организатора за регистрираната от участника касова бележка в промоционалната страница www.roshen-bg.com. Ако предадената от участника касова бележка отговаря на всички условия и има идентичност на данните, куриерът взима оригинала на касовата бележка и предава наградата на печелившия участник.

Наградите се получават срещу легитимация с документ за самоличност и срещу попълнен и подписан от печелившия приемо-предавателен протокол за получаване на награда.

Организаторът може да поиска направата на снимки и/ или видеозаписи на печеливш участник и/или негов придружител във връзка със спечелена награда (по време на получаване на наградата, по време на използване на наградата или др.), които да бъдат използвани в маркетингови активности на Организатора и популяризиране на Кампанията. Снимките и/или видеозаписите ще се използват на сайта на Организатора и/или в социалните мрежи (Фейсбук, Инстаграм и т.н.).

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара