Спечелете 175 Hippoland ваучера и 125 продуктови награди Кармела

Краен срок - 18 декември 2020

Продуктите, участващи в играта са:

Обикновени бисквити Детство мое 200 г.; Обикновени бисквити Детство мое 130 г.; Бисквити с какао Детство мое 190 г.; Обогатени бисквити Детство мое 330 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 130 г.; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Банан; Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко и 1 Бисквити с краве масло Детство мое 100 г. Продуктите, участващи в играта, се предлагат както с промоционален стикер, така и без промоционален стикер. Продукти, които нямат промоционален стикер СЪЩО могат да участват за спечелването на награди от Играта.

Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице над 18 години с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие по т. 1.1.:

1. Попълни регистрационната форма със своите данни (три имена, телефон и електронен имейл адрес за контакт) и

2. Регистрира свой касов бон с дата от Периода на промоцията, потвърждаващ покупката на 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 200 г. или 1 пакет обикновени бисквити Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с какао Детство мое 190 г. или 1 пакет обогатени бисквити Детство мое 330 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 130 г. или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. банан или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. мляко или 1 пакет бисквити с краве масло Детство мое 100 г. ягода в регистрационната форма на www.detstvomoe.karmela.eu и съгласно условията на настоящите Правила, като въведе номер и дата на регистрационен бон и град, където е регистрирана покупката. Спечелилите в томболата трябва да предоставят в регистрационната форма и снимка на регистрирания от тях касов бон. В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в рамките на една снимка да се вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Томболата.

В Играта нямат право да взимат участие служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в „Кармела 2000“, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол и членове на техните семейства, включително техните преки родственици (деца, родители, братя, сестри, съпрузи);

В Играта нямат право да взимат участие лица на възраст под 18 (осемнадесет) години считано към 10.12020 г. С приемането на Общите Условия на Играта Участникът декларира възраст над 18 год. по условието на т.4.3.

Участието в Промоцията е възможно след закупуване на участващите продукти с промоционална или непромоционална опаковка по т. 3.1.

За да участват в промоцията, участниците трябва да се регистрират на адрес detstvomoe.karmela.eu, да регистрират участващия в играта касов бон, като упоменат неговите дата, номер и град на издаване, а след уведомяване за спечелване - да направят снимка на касовата бележка с дата от Периода на промоцията, удостоверяваща покупката на промоционален продукт и да качат снимката на упоменатото за целта място в регистрационната форма в сайта. При регистрацията всеки Участник декларира в регистрационната форма, че е запознат и се съгласява с ОУ на Играта;

В случаите, когато касовият бон е с дължина, непозволяваща в една снимка да вижда закупения продукт и датата на покупка, то касовият бон трябва да бъде сгънат по начин, позволяващ присъствието и на двата изискуеми критерия за участие в Играта.

    Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки за периода на промоцията.
    Общият брой награди e (175 Hippoland ваучера за пазаруване на стойност 10 лв., 20 или 50 лв. и 125 продуктови награди с продукти от Кармела ) Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността.

    Наградите, осигурени от ОРГАНИЗАТОРА за промоцията, са както следва:

* 15 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland" х 50 лв.;

* 55 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland" х 20 лв.;

* 105 Hippoland ваучера за пазаруване във физическите магазини на ТВ „Hippoland" х 10 лв.;

* 125 продуктови награди с продукти от Кармела с вариативно съдържание на продуктите.

Всяка касова бележка има право само на 1/една/ награда за периода на промоцията. Участниците могат да участват с неограничен брой касови бележки, които отговарят на условията на регистрация и покупка на промоционален продукт.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда и ще бъде помолен да удостовери валидността на регистрирания касов бон със снимка. В случай, че няма техническа възможност да направи и предостави снимка, на мейла, с който се е регистрирал в системата, ще получи линк с валидност 24 часа, на който в рамките на този период може да качи снимка на регистрирания бон от което и да е техническо устройство.
    Печелившите участници, ще бъдат обявявани в срок до 24 часа след спечелване на наградата на detstvomoe.karmela.eu , както и в сайта на Кармела www.karmela.eu, секция „Новини“, 2020;
    Организаторът си запазва правото да отстрани всеки Участник който:
        Не отговаря на настоящите Правила на Играта;
        Не спазва Общите условия на Играта.

Същият ще бъде писмено своевременно уведомен за констатираните несъответствия по имейл.

    В случай на остранен Участник, спечелил награда, наградата се отчита като нераздадена и отново влиза в алтгоритъма за раздаване.

Печелившият участник ще бъде информиран за спечелената от него награда по т. 5 и за условията и начина на получаването й чрез изпращане на имейл от служител на Организатора на имейл адреса за контакти, посочен при регистрирането на участника в Играта;

В случай, че печелившият Участник печели Hippoland ваучер за пазаруване от физическите магазини на Hippoland, в 7-дневен срок от датата на получаване на уведомителния мейл от Организатора, следва да върне точен адрес за доставка. Сумата от ваучера може да бъде изразходвана съгласно условията на ТВ “Hippoland”.;

В случай, че печелившият Участник печели продуктова награда с продукти от Кармела, в отговор на изпратения от Организатора имейл, печелившият Участник следва да предостави в 7-дневен срок от датата на изпращане на изходящия от Организатора имейл,  точен адрес за доставка;

В случай, че печелившият Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни в срок по т. 1.1. и 6.1.2. или откаже да получи наградата, то наградата остава нераздадена;

Наградата се изпраща по куриер или по представител на Организатора за сметка на Организатора;
        Наградата се изпраща в срок до 30 работни дни след получаване на точен адрес за доставка на печелившия участник;
    Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
    Наградата се издължава срещу подписване на приемо-предавателен протокол за приемане на наградата, в който печелившият участник трябва да попълни личните си данни. В случай че лицето откаже да подпише протокола, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата и същата остава нераздадена.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара