Спечелете епилатори Braun Silk-epil 9890 от Always

Краен срок - 30 ноември 2020

Кампанията се провежда в избрани обекти – аптеки на територията на страната, които са обозначени с рекламните материали на кампанията.

Участващите продукти са: всички продукти с марка Always Platinum, независимо от техния вид и разфасовка, дистрибутирани от „Орбико България“ ЕООД.

Продуктите трябва да бъдат закупени от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални правила в периода 1 ноември 2020 г. -  30 ноември 2020 г.

След приключването на Кампанията участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Всеки участник, който в периода на Кампанията закупи продукт/и с марка Always Platinum, независимо от техния вид и разфасовка, на минимална стойност от 3 /три/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите Официални Правила има право да се регистрира на сайта www.always.pg-promo.bg , както и да регистрира в посочения сайт номера на касовата си бележка и по този начин да участва за спечелването на награда:
•    Един от 5/пет/ броя епилатори Braun Silk-epil 9890

Всеки регистрирал се участник в Кампанията има възможност да участва за спечелването на награда чрез томбола.

За да участват в промоционалната кампания, участниците трябва:

1.    Да се регистрират на следния интернет адрес:  www.always.pg-promo.bg, като с регистрацията си създадат профил в платформата, която им дава достъп до участие в Кампанията.
-    Регистрацията в сайта ще бъде осъществена успешно само след появяване на активен бутон за регистрация.
-    В случай че бутонът не е активен, участникът не се е съгласил с някое от посочените полета, което не може да го допусне до регистрация.
-    Регистрацията в сайта не е обвързана с участие в кампанията. Едно лице може да има регистриран профил и той да е активен, но да не участва в дадена кампания.

2.    Да закупят продукт/и с марка Always Platinum на минимална стойност от 3 /три/ лева с ДДС от участващите обекти, посочени в чл. 2 от настоящите правила.
3.    Да регистрира номера на касовата си бележка за закупените продукти;

За да спечели една от наградите участникът е необходимо:
1.    Да влезе в профила си;
2.    Да регистрира номера на касовата си бележка за покупка на продукт/и с марка Always Platinum, като при регистрацията трябва:
-    Да посочи името на обекта, от който е закупил продуктите;
-    Да качи снимка на касовата бележка;
В случай, че в касовата бележка не е посочено наименованието на закупените продукти, участникът трябва да качи обща снимка на касовата бележка и закупения продукт/и, за да бъде приета за валидна извършената регистрация;
3.    След изпълнението на посочените по-горе стъпки в профила на участника се отбелязват всички регистрирани касови бележки.

За участие в кампанията ще бъдат допускани само регистрирани касови бележки, които отговарят на посочените по-горе условия за тях.
Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени от комисия, съставена от представители на Организатора, до 10 декември. Заедно с печелившите, ще бъдат изтеглени и резерви, които ще получат съответната награда, в случай че някой от печелившите участници се откаже от нея или не бъде намерен, за да му бъде връчена, както и ако не предостави касов бон. За удостоверяване на резултатите от тегленето на томболата, ще бъде съставен протокол.

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на www.always.pg-promo.bg .

Уведомления за спечелените награди ще бъдат изпращани и персонално по имейл или телефонен номер на всеки спечелил след изтеглянето на печелившите, на посоченият от него при регистрирането на профила си в платформата имейл или телефонен номер.
Наградите се доставят на посочения от печелившите участници при регистрацията, адрес, с куриер за сметка на Организатора, в срок от 30 /тридесет/ дни от получаване на уведомлението за спечелването на наградата само срещу предоставяне на касов бон.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят участия "автоматично" вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на кампанията ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушението изрично включва действия за: а) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в Кампанията; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Кампанията; в) регистрирането на повече от един път на един номер от касов бон; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на Кампанията.
В случай, че Организаторът констатира нарушение на правилата на Кампанията, включително участие с подправени касови бележки, след като наградата е била предадена на печеливш участник, той трябва да я върне, както и разходите във връзка с това, направени от Организатора.
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив и „бъгове“ в системата, които възпрепятстват нормалната реализация на съответната Кампания.
Печелившият участник поема цялата отговорност за приемането на наградата, като Организаторът не носи никаква отговорност за каквито и да било евентуални последствия, произтичащи от приемането на наградата или във връзка с нея.

Наградата е:
•    Епилатор Braun Silk-epil 9890 – 5 /пет/ броя;
Организаторът няма право да заменя наградите с други или да предлага на участниците тяхната парична равностойност. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара