Спечелете 5 ваучера по 200 лв. от eMAG


Краен срок - 16 ноември 2020

За да участват в Кампанията, участниците трябва:
1) да бъдат регистрирани на Платформата, т.е. да сa създали акаунт на Платформата или да го създадат по време на Кампанията; 

2) да влязат на Платформата през профила си в периода на кампанията; 

3) да добавят в списъка си „Любими продукти“ (в секцията „ЛЮБИМИ (ПРОДУКТИ)“ във Платформата) един или повече продукт/продукти от Платформата, предлагани директно от eMAG, и обозначени на продуктовите им страници като: “Предлаган и с доставка от eMAG”, (без ограничение в количеството) в периода на Кампанията. В Кампанията няма да участват лица, които са добавили продукти в секцията „Любими продукти“ преди началото на кампанията и тези продукти са там и в рамките на периода на Кампанията, но не са добавили други в периода на Кампанията;

4) да не премахват посочените по-горе продукти от списъка си Любими продукти до изтичане на крайния срок на кампанията.

Участието в Кампанията не е обвързано с покупка.

Един акаунт с един регистриран на Платфромата имейл може да спечели до една награда от настоящата Кампания. След спечелването на Ваучер от даден имейл на Участник, в случай, че същият имейл бъде изтеглед повторно, eMAG ще пристъпи директно към изтегляне на нов печеливш Участник за втория ваучер.

Наградата, предлаганa от Организатора, са 5 бр. електронни ваучери за покупкa на продукти, предлагани от eMAG, и обозначени на продуктовите им страници като: “Предлаган и с доставка от eMAG”, на стойност 200 лв. всеки, които ще бъдат спечелени на случаен принцип от петима участници в Кампанията. Всеки един от тези ваучери (наричан по-долу „Ваучерът“) ще представлява код, който следва да се въведе към последваща бъдеща поръчка, отговаряща на условията на настоящия правилник.

Ваучерът може да бъде използван при бъдеща покупка от Платформата при общите условията на плащане и ползване на ваучери, валидни за еМАГ. Ваучерите ще важат само за покупка на продукти, предлагани от еМАГ. Те няма да важат за продукти/услуги, предлагани от маркетплейс търговци на Платформата.

Ваучерът може да се използва само веднъж за една поръчка, съдържаща единствено продукти, предлагани от eMAG, от Платформата в периода 01.12.2020 – 31.12.2020 г. В случай, че междувременно се наложи удължаване или промяна на срока на валидност на Ваучерите, еМАГ ще уведоми спечелилите Ваучери награди участници за това в имейла, с който еМАГ ще предостави Ваучерите Награди, или чрез нов имейл, изпратен от еМАГ до имейл адресите им, с които са свързани техните акаунти на Платформата.

За да се възползва от ваучера си, печелившият участник трябва да копира и постави уникалния цифров код на ваучера, съобщен му по реда на настоящия Правилник, в Платформата еMAG (включваща едноименния уебсайт, неговата мобилна версия и мобилното приложение eMAG), при избран артикул, предлаган и с доставка от eMAG, чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на Платформата, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Добави код“, които се визуализират по време на процеcа на осъществяване на поръчка на Платформата еMAG след селектирането на избран продукт, добавянето му в количката и преди натискане на бутона „Продължи“, който отвежда към избор на начин за доставка, данни за фактуриране и избор на начин на плащане. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само еднократно, по отношение на продукт(и), предлаган(и) директно от eMAG, и не и по отношение на продукт(и), предлаган(и) от друг маркетплейс търговец/ци на Платформата еМАГ. Тоест, Участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж и изцяло за продукт(и), предлаган(и) от еMAG в посочения в настоящите правила срок.

В случай, че поръчката, към която победителят в Кампанията приложи ваучера, е на стойност по-ниска от стойността на ваучера, то той губи разликата. В случай, че стойността на поръчката, към която победителят приложи ваучера е по-висока от неговата стойност, то той следва да доплати разликата.

Ваучер, получен в настоящата Кампания, не може да се комбинира с друг ваучер, получен в настоящата Кампания или в друга кампания.

За избягване на съмнение, стойността на спечелената награда Ваучер може да се използва за закупуване на продукти, предлагани от eMAG, по начина, описан в настоящите условия, но не и за намаляване или приспадане на дължими такси за доставка и др. подобни, както същите са приложими съгласно Общите условия на Платформата eMAG. Доставката и останалите условия за сключване на договор от разстояние, вкл. приложимите такси по отношение на продуктите, закупени при използване на наградите от спечелилите участници, е съгласно Общите условия на Платформата еMAG.

Получателят на ваучера не може да избере да получи себестойността на получения ваучер.

Тегленето на победителите ще се проведе до 7 дни след края на Кампанията чрез платформата https://www.randomwinners.com.

Тегленето ще се извърши на база на и-мейлите, с които участниците са се регистрирали на Платформата. Ще бъдат изтеглени и двама резервни участника за всеки Ваучер. eMAG ще даде номер на всеки и-мейл и тегленето ще се извърши измежду тези номера. eMAG няма да предоставя и-мейлите на горепосочената
платформа, а само цифрите, с които е номерирал и-мейлите на участниците.

До 10 дни след края на Кампанята eMAG ще изпрати на печелившия Участник, спечелил Ваучер, имейл, адресиран до имейл адреса, с който печелившия участник е регистрирал своя акаунт в Плтаформата. С този имейл eMAG ще уведоми печелившия Участник, че за да получи Ваучера си следва да отговори на изпратения от ЕМаг имейл, като предостави три имена / търговско наименование, ЕГН /ЕИК и адрес за доставка от страна на Емаг. Предоставянето на тези данни от всеки спечелил Ваучер участник, ще бъде единствено и само за целите на счетоводното и данъчно отчитане при спечелване на непарични награди съгласно приложимото законодателство. В случай, че за Организатора съществуват или бъдат наложени и други законови задължения за отчитане на предоставените съгласно Кампанията награди, Организаторът си запазва правото да изиска от спечелилия Участник и други данни, в изискуемия от закона вид и обем.

Ако спечелилият Участник не отговори на изпратения от Организатора имейл в срок от 7 дни от изпращането на имейла от Организатора, или ако не предостави изискуемите в него данни, печелившият Участник губи правото си да получи така спечеления Вауер. eMAG ще има правото да пристъпи към уведомяване на изтегления като първа резерва за този ваучер печеливш участник, при спазване на въшите срокове и условия както за първия Участник, с начална дата на тези срокове, денят, следващ деня в който е изтекъл срокът за изпращане на отговор от първия Участник (в случай, че такъв отговор не е получен изобщо), или денят, в който първият Участник е отказал да предостави необходимите данни или по друг начин се е отказал от участие в Кампанията и от спечеления от него Ваучер.

Организаторът ще има право да се свърже с резервите при сроковете и условията по-горе и в случай, че и-мейлът му не може да бъде доставен до получателя по технически причини. Участник, който е изтеглен като резерва ще може да получи наградата при същите условия като първоначално изтегления участник.

В случай на надлежно изпращане на данните на спечелил Участник, както е описано по-горе, спечеленият ваучер ще бъде изпратен на печелившия на електронната му поща, чрез която той е регистрирал акаунта си в Платформата. Същото важи и за всички останали съобщения, които Организаторът може да му прати по повод на Кампанията.

В случай на успешно изпращане на Ваучер от Организатора до имейл адрес на спечелил Участник, както е описано по-горе, Ваучерът се счита за предоставен на спечелилия Участник и не може да бъде търсена каквато и да е последваща отговорност на Организатора във връзка с настоящата Кампания по отношение на този ваучер и на този Участник.

Всички задължения от данъчно или друго естество, свързани с Кампанията, са отговорност на победителя, с изключение на тези, за които законодателството изрично предвижда да бъдат изпълнени от Организатора. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара