Спечелете MacBook Air 13", iPad 7 и Cyclon продукти на стойност 300 лв.

Играта е приключила!

Печеливши:

1. Macbook Air 13" печели Radinka Yordanova
2. iPad 7, 32 GB печели Teodora Kamenova
3. Продукти на Cyclon на стойност 300 лв. печели Кирил Дереджиев

Включете се в новата ни игра със супер награди! 🎉

Очакват Ви ➡ 1 бр. MacBook Air 13”, ➡ 1 бр. iPad 7, 32 GB и ➡ продукти на стойност 300 лв. с марката Cyclon!

За да участвате трябва да изпълните следните условия:
✅ Харесайте нашата страница
✅ Отговорете на въпроса „Как се казва гамата продукти на Cyclon за леки и лекотоварни автомобили?“
✅ Отбележете 3-ма приятели заедно с отговора на въпроса.

🎁 На 22.12.2020 г. на случаен принцип ще изтеглим и обявим 3-мата късметлии! 😊

Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки и/или услуги от търговските обекти на Организатора от страна на Участника.

Всеки потребител има право да участва в Играта само с 1 (един) коментар.

С публикуване на коментар, отговарящ на определените по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал, съгласен е и приема настоящите Общи правила.

Изпълнителят известява спечелилите участници чрез публикуване на съобщения на страницата на Cyclon Lubricants Bulgaria, в които са упоменати името/имената на печелившия/печелившите участник/участници и неговата/техните снимка/и.

Получаването на наградите Apple MacBook Air 13” и Apple iPad 7, 32 GB се осъществява в 2 етапа:

I – Печелившият участник изпраща своите лични данни – три имена, ЕГН, точен адрес и телефон за връзка под формата на лично съобщение в страницата на Cyclon Lubricants Bulgaria, в срок до 5 (пет) дни от уведомяването на печелившите. Изпълнителят на играта изпраща по куриер бланка за попълване, която е задължителен елемент за предоставяне на наградата. Тази бланка се попълва съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), според която предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Дължимят данък в размер на 10% от стойността на спечелената предметна награда ще бъде деклариран и внесен от „БУЛВАРИЯ – АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ ЕООД“. След попълване печелившият участник изпраща коректно попълнена бланка за сметка на Изпълнителя на играта.

II – Печелившият участник получава наградата си по куриер.

Участниците се съгласяват да предоставят личните си данни по посочения начин за целите на получаване на определената за тях награда. Всеки участник може и сам да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани за целите на Играта и преди нейното приключване, в който случай Организаторът следва незабавно да ги изтрие, а участникът губи правото си на участие. Личните данни на участниците, спечелили предметни награди на стойност над 100 лева, ще бъдат съхранени за срок от 5 години и предоставени на НАП, във връзка с необходимост от данъчно облагане на получената награда.

Всеки участник в Играта има възможността да спечели 1 от 1 бр. Лаптоп Apple MacBook Air 13”, 1 от 1 бр. Таблет Apple iPad 7, 32 GB или 1 от 1 ваучер за продукти на Cyclon на стойност 300 лв.

Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице, както и да бъдат разменяни за паричната им равностойност.

Деклариране на наградите по закона за данъците върху доходите на физическите лица

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни награди на стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Дължимят данък в размер на 10% от стойността на спечелената предметна награда ще бъде деклариран и внесен от „БУЛВАРИЯ – АВТОМОБИЛНИ ПРОДУКТИ ЕООД“.

Краен срок - 22 декември 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара