Спечелете iPhone 11 Pro Gold, луксозни дамски часовници и златни обеци от Ferrero Rocher

Краен срок - 15 ноември 2020

За повече златни моменти. Сега всяка покупка Ferrero Rocher Ви носи звезди, с които може да спечелите награди.

За да участвате, следвайте стъпките:

1. Създайте своя профил.

2. Купете Ferrero Rocher.

3. Въведете номера на касовата бележка от покупката и стойността на продуктите Ferrero Rocher на нея.

4. Всеки лев, който похарчите, Ви носи една звезда.

5. Можете да участвате за спечелването на награда, ако имате поне 6 звезди в профила си.

6. Колкото повече звезди имате, за толкова по-голяма награда може да участвате в томболата след края на кампанията.

Участващите продукти са всички продукти с марка Ferrero Rocher („Промоционални продукт(и)“), закупени в рамките на посочения в раздел 3 по-горе Промоционален период. 

Всяко лице, навършило 18-годишна възраст, което е закупило Промоционален продукт(и) на обща стойност от поне 6 лева (може с различни касови бележки) в рамките на Промоционалния период, посочен в Раздел 3, може да участва в Промоцията, регистрирайки номера на касовата бележка(и) и стойността на закупения Промоционален продукт(и), в съответствие с реда и правилата, установени в настоящите Официални правила.
 
В зависимост от стойността на закупения Промоционален продукт(и) един участник в Промоцията може да участва за три различни по вид награди, упоменати в раздел 5.3 на Официалните правила, но за избягване на съмнение не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.
 
За да осъществи валидно участие в Промоцията, участникът трябва да влезе на www.ferrerorocher.com („Сайта“) и да следва стъпките, описани по-долу. Участието в Промоцията на Сайта е позволено само за покупки, направени на територията на България от магазини, предлагащи Промоционалните продукти, в рамките на Промоционалния период, посочен в раздел 3.

Участието се осъществява в следните стъпки:

        1. Участникът трябва да закупи продукт(и) Ferrero Rocher и да запази касовата бележка от покупката.
        2. След това участникът трябва да влезе на Сайта  http://www.ferrerorocher.com и да създаде свой потребителски профил, като се регистрира, попълвайки форма със следните данни: телефонен номер, име, фамилия, имейл и парола.
        3. В профила си участникът трябва да регистрира номера на касовата бележка и стойността на продуктите Ferrero Rocher, които е закупил с нея.
        4. В зависимост от стойността на всяка регистрирана покупка на Промоционален продукт(и) в профила на участника се натрупват звезди, като една звезда съответства на един похарчен лев, а в случай че има регистрирана стойност под 1 лев, когато се достигне 1 лев, се добавя една звезда в профила. С регистриране на номера на касовата бележа и на стойността на закупените продукти Ferrero Rocher участникът може да играе за спечелването на една от следните награди:

-   един от 35 ваучера за златни обеци, като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 6 звезди в профила си (равняващи се на регистрирана обща стойност на покупка продукти Ferrero Rocher за поне 6 лв., допустимо е да бъдат на отделни касови бележки). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.
-   един от 10-те Tissot часовника, като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 15 звезди в профила си (равняващи се на регистриранa обща стойност  на покупка продукти Ferrero Rocher за поне 15 лв., допустимо е да бъдат на отделни касови бележки). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.
-  един от 5-те телефона iPhone 11 Pro Gold, като в томболата за тях могат да се включат само участници с поне 25 звезди в профила си (равняващи се на регистрирана обща стойност на покупка продукти Ferrero Rocher за поне 25 лв., допустимо е да бъдат на отделни касови бележки). Тегленето е след края на кампанията, а печелившите ще бъдат уведомени по телефон.

Участникът трябва да е регистрирал номера на касовата бележка(и) и стойността на закупения Промоционален продукт(и) в рамките на Промоционалния период, но не по-късно от 23:59:59 часа на 15 ноември 2020 г.  

От участника ще бъде изискано да потвърди, че е навършил 18-годишна възраст, че е прочел, разбрал и се е съгласил с Официалните правила и че е прочел и разбрал информацията, засягаща обработването на лични данни в Приложение 1 на Официалните правила.

Един и същ номер на касова бележка може да бъде регистриран само веднъж.

Всеки участник трябва да пази регистрираната касова бележка(и), за да докаже участието си в Промоцията и за да получи наградата си, ако е спечелил такава.

Печелившите участници ще бъдат потърсени по телефона за доуточняване на детайли по получаването на наградата. Обаждане ще бъде инициирано поне 3 пъти на ден в рамките на три дни. При невъзможност да се свържем с победителя в рамките на този период, наградата ще се присъди на негова резерва.

Наградите в Промоцията се присъждат по долуописания начин:
 
          1. Награда вид 1 (ваучер за златни обеци):  чрез софтуер на случаен принцип след края на кампанията тридесет и пет от участниците, регистрирали номер на касова бележка(и) и събрали поне 6 звезди в профилите си (равняващи се на регистрирана покупка на продукти Ferrero Rocher за поне 6 лв., може и на отделни касови бележки), могат да спечелят тази награда.Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.
 
          2. Награда вид 2 (часовник Tissot): на случаен принцип след края на кампанията 10 от участниците, регистрирали  номер на касова бележка(и) и събрали поне 15 звезди в профилите си (равняващи се на регистрирана покупка на продукти Ferrero Rocher за поне 15 лв., може и на отделни касови бележки), могат да спечелят тази награда. Спечелилите награди участници ще бъдат уведомени по телефон чрез обаждане.В рамките на разговора следва да се доуточнят детайлите по получаването на наградата.
 
          3. Награда вид 3 (iPhone 11 Pro Gold): на случаен принцип след края на кампанията 5 от участниците, регистрирали номер на касова бележка(и) и събрали поне 25 звезди в профилите си (равняващи се на регистрирана покупка на продукти Ferrero Rocher за поне 25 лв., може и на отделни бележки), могат да спечелят тази награда.

Тегленето на наградите ще се осъществи в присъствието на нотариус през периода 20-25.11.2020 г.,  като последователността на тегленето на наградите ще бъде, както следва: Награда вид 3 (iPhone 11 Pro Gold), Награда вид 2 (часовник Tissot), Награда вид 1 (ваучер за златни обеци). Ако един и същ участник бъде изтеглен за спечелване на повече от една награда, то той ще спечели наградата с по-голяма стойност съгласно 5.3. За избягване на всякакво съмнение един участник не може да спечели и получи повече от една награда в рамките на Промоцията, включително повече от една награда от вид.
 
Печелившите участници ще бъдат информирани по телефон за спечелената от тях награда и за номера на касовата бележка(и), който са регистрирали. При невъзможност да се установи връзка с победителя, обаждането ще се повтори. Максималният брой опити за откриване са 9 – по 3 на ден, в рамките на 3 последователни дни.

Печелившият трябва да изпрати имейл с информация за валиден и пълен адрес на територията на Република България, трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице).
 
За да бъде валидиран, печелившият участник трябва да изпрати по имейл и снимка или сканирано копие на касовата бележка(и),  която е регистрирал за Промоцията. На всяка касова бележка трябва да се виждат ясно номерът ѝ, сумата и името на закупените Промоционални продукти. При наличие на съмнения относно автентичността на снимката/сканираното копие на касовата бележка(и) може да бъде изискано предоставяне на касовата бележка(и) в оригинал.
 
За всяка от наградите освен печелившите ще бъдат изтеглени и три резерви, в случай че спечелил участник не може да докаже участието си с предоставяне на регистрираната касова бележка(и), отговаряща на условията на Промоцията; Организаторът не може да се свърже с печелившия в продължение на 3 дни; спечелил участник не е предоставил изискуемите данни или не отговаря на другите условия на Промоцията; или спечелилият откаже наградата.
 
Наградите в Промоцията са 3 (три) вида, както следва:

    Награда вид 1: Ваучер за златни обеци на стойност 500 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 35 броя награди от този вид.
    Награда вид 2: Луксозен дамски часовник Tissot  T-Wave T112.210.33.111.00, цвят Rose на стойност 1221 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 10 награди от този вид.
    Награда вид 3: iPhone 11 Pro Gold на стойност 2196 лв. с ДДС. Ще бъдат предоставени общо 5 броя награди от този вид.

Ако поради непредвидени обстоятелства или поради причини извън контрола на Организатора и Възложителя наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива. Снимките на наградите, изобразени върху промоционалните материали, са с илюстративна цел.
За информация за Промоцията може да се свържете с нас на имейл  info.bulgaria@ferrero.com който е имейлът на Промоцията, или да посетите Сайта.

Наградите ще бъдат доставени от Организатора до печелившите участници чрез куриер на посочения от печелившия участник валиден и пълен адрес на територията на Република България. За избягване на всякакви съмнения доставки на награди до адреси извън територията на Република България НЕ се извършват.
 
След изтегляне на спечелилите, те ще бъдат уведомявани по телефон за това. Спечелилите ще трябва да изпратят по имейл снимка или сканирано копие на регистрираната касова бележка(и).
 
Спечелилият участник ще трябва да изпрати на Организатора и трите си имена, ЕГН (или друг релевантен идентификатор за чуждестранно физическо лице), точен адрес на територията на Република България за получаване на наградата, както и да уточни в съгласие с него подробностите по получаването и организацията. Доставките ще бъдат осъществени в рамките на 4-6 седмици, считано от датата, на която печелившият участник е изпратил пълен адрес за доставка и другите необходими данни и след като са съгласувани всички детайли по получаването на наградата. Доставките ще бъдат реализирани в работни дни, от 9:00 до 18:00 часа. Спечелилият участник удостоверява получаването на наградата с подписа си. Организаторът и Възложителят не носят отговорност и не са задължени да доставят награда в случай на неизпратен адрес или други необходими данни в рамките на 10 календарни дни, след като спечелилият е уведомен за наградата; при подаден непълен или грешен адрес или други непълни или грешни данни; ако адресът е извън територията на Република България; или в случаите, когато спечелилият наградата не може да бъде открит на адреса и на телефонния номер за връзка при 2 независими опита за доставка.
 
Наградите не могат да бъдат заменяни или спечелилите да изискват размяната им за паричната им равностойност, нито да променят характеристиките и параметрите им.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара