Спечелете Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”


Краен срок - 13 ноември 2020

Баба те обича!

Затова все гледа да ти е сладко, а и подарък хубав да ти подари. Ето я играта на Milkiss и бабите с награда PlayStation 4 + телевизор SONY Android 4K HDR 49′ за послушните внуци.

За да се включи в играта, Участникът трябва да изпълни правилно условието, зададено в специално създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com Всеки, желаещ да участва в Предизвикателството на Ови и Сари „ Милкис е магия“, ще бъде приканен да отговори най-късно до 13.11.2020 г., 23:59 ч. на предизвикателството, публикувано във Facebook страницата на Възложителя на 16.10.2020 г., с коментар, в който трябва да напише броя стъпки, за да направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел. За да участва в играта, всеки участник трябва да попълни имена, актуален e-mail адрес и телефон в създадената лендинг страница https://milkissland.ovisari.com 

След като попълни информацията, участникът ще бъде пренасочен към пост във Facebook страницата на възложителя, под който да изпълни последните условия за участие (да хареса страницата на възложителя във Facebook, да напише в коментар под поста във Facebook страницата на възложителя, към който ще бъде пренасочен, броя стъпки, за да се направи кейкче Milkiss и да отбележи свой приятел).

Участието в играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

Всеки потребител участва еднократно в томболата, независимо от броя на коментарите или снимките, които е публикувал.

С публикуването на коментар, отговарящ на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

Играта е отворена за участие на всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Бригада енд Ко ООД и Ови и Сари ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници. Лицата на възраст до 16 години участват чрез своя законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 16 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Възложителят си запазва правото да одобрява чрез организаторa публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата. Организаторът има правото еднолично или след нареждане от страна на възложителя, да премахне от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези Официални правила.

В Предизвикателството „Милкис е магия“ ще бъде раздадена 1 (една) награда: Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

Oрганизаторът на Предизвикателството ще избере 1 (един) победител. Един участник може да получи само една награда – Sony Playstation 4 1TB и телевизор Sony Android HDR 49”.

След края на периода на Предизвикателството (16.10.2020 - 13.11.2020 г., 23:59 ч.) 1 (един) участник печели награда: PlayStation Sony и телевизор Sony Аndroid 4K 49” . Печелившият ще бъде избран в рамките на 5 работни дни след края на Предизвикателството (13.11.2020, 23:59 часа, включително) и непосредствено оповестен във Facebook страницата на възложителя.

Организаторът ще уведоми победителя за наградата чрез лично съобщение към профила на участника във Facebook или чрез емайл, който е подаден от нея/него при попълване на данните за участие в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com в рамките на 10 работни дни след края на Предизвикателството, който е на 13.11.2020 г., 23:59 ч.

Наградата ще бъдат доставени най-късно до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на получаване на e-mail или лично съобщение в страница до печелившия на наградата. Доставките ще бъдат извършени по куриер за сметка на Организатора, като всеки печеливш трябва да провери и потвърди достоверността на посочените от нея/него в лендинг страницата https://milkissland.ovisari.com имена, телефон и емайл адрес, които трябва да е попълнил, за да участва в Предизвикателството.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

Post a Comment

По-нова По-стара