Спечелете сешоари Philips, чадъри и мини продукти Clorane

Краен срок - 30 ноември 2020

Всички продукти от сериите за коса на Klorane следва да се считат, че участват в Промоцията.

За да участва за спечелването на една от малките и големи награди, участникът трябва да изпълни всяко едно от следните условия: 

1. Да закупи продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв.;
2. Да влезе на http://www.klorane-promo.com и да регистрира своята покупка като посочи своите имена, телефон за контакт, имейл адрес и номера на касовия бон/фактура за закупените продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв.;
3. Да регистрира своята покупка в Периода на Промоцията, посочен по-горе в т. 4. 

Участието в Промоцията е доброволно и не изисква никакви допълнителни разходи от страна на участниците, освен за закупуване на продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв. и евентуални допълнителни разходи за мобилен интернет на участник в Промоцията, натрупани вследствие на действия, свързани с Промоцията.

Всеки участник може да се регистрира в Промоцията, с повече от една касова бележка/фактура за продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв., при условие, че всяка от тях (касова бележка/фактура) доказва покупка на продукт/и от сериите за коса на Klorane на стойност минимум 15 лв. Една касова бележка/фактура дава право само на една регистрация.

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
1. Големи награди: 2 бр. – Сешоар PHILIPS HP8281/00;
2. Средни награди: 20 бр. – Брандиран чадър;
3. Малки награди: 30 бр. – Сет мини продукти (travel format);  

За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (големи, средни и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Печелившите на малките, средните и големите награди ще се теглят на случаен (лотариен) принцип чрез специализиран софтуер измежду всички лица, които са направили валидна регистрация в Периода на Промоцията.

Тегленето ще се извърши след края на периода на промоцията, а именно от 01.12.2020 г. до 03.12.2020 г. 

Печелившите участници ще бъдат уведомени на посочения от тях e-mail адрес и/или с обаждане на предоставения при регистрацията телефонен номер не по-късно от 07.12.2020 г. 

Потвърждаването на наградата от печеливш участник става чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура в отговор на получения e-mail за обявяването му като Печеливш, не по-късно от 10.12.2020 г. 

При потвърждаване на наградата чрез изпращане на снимка на регистрирания касов бон/фактура от страна на спечелилия участник, Организаторът ще предостави информация относно начина на получаване на спечелената награда. Начинът за получаване на наградата може да включва вземането ѝ от специално указано място, в който случай съответните разходи по получаване на наградата ще бъдат за сметка на съответния печеливш участник.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана за участие в разпределението на наградите само веднъж.

В периода 01.12.2020 г. до 03.12.2020 г. ще бъдат изтеглени и 5 резерви, съответно с 53-то, 54-то, 55-то, 56-то и 57-мо тегления. Редът за свързване с резервите е уточнен в точка 17 по-долу от настоящите правила. 

Победителите в Промоцията, потвърдили спечелената от тях награда и в случай че желаят получаването ѝ, следва да предоставят:
* регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за покупката, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
* техни лични данни: три имена, дата на раждане, както и номер на ЛК, които биха се изисквали за процедурата по получаване на наградата от куриер, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите. 

Малките, средните и големите награди ще бъдат изпратени за сметка на Организатора не по-късно от 15.12.2020, освен в случаите, посочени ч т. 12.4 по-горе. Наградите се потвърждават от спечелилите участници до 10.12.2020 г., а Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, потвърдена от печеливш участник след тази дата.

В случай че победителят не потвърди наградата си до 10.12.2020 г., на 11.12.2020 г. Организаторът се свързва първо с предварително изтеглена резерва от 53-то теглене, съгласно точка 14, за победител за съответната непотвърдена награда. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период.

Резервният победител трябва да потвърди наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. В случай че съответната резерва не потвърди спечелената награда, Организаторът се свързва с резервата от следващото теглене до изчерпване на резервите или до получаване на потвърждение за наградата. В случай че нито победителят, нито резервата не потвърди наградата си, последната няма да бъде предоставена. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара