Спечелете камадо барбекю, кошници за сервиране, солници и дъски от Staropramen

Краен срок - 30 ноември 2020

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

Промоцията се провежда в обекти от канал магазини и канал заведения, по одобрен списък на участващи обекти, обозначени с рекламни материали.

Участващи опаковки и разфасовки в канал Магазини:

За да участвате в Промоцията за награда дъска за рязане, комплект солници и метална кошница за сервиране, трябва да закупите от съответния участващ магазин минимум 2 (два) продукта с марка Staropramen в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:
      Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Staropramen OW     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
2     Staropramen RGB     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
3     Staropramen CAN     Кен за еднократна употреба.     0,5л
4     Staropramen PET     Пластмасова бутилка за еднократна употреба.     1л

За да участвате в Промоцията за голямата награда камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™, трябва да закупите от съответния участващ магазин/магазини поне 20 (двадесет) продукта с марка Staropramen в произволна комбинация от гореизборените опаковки и разфасофки.

2. Участващи опаковки и разфасовки в канал Заведения:

За да участвате в Промоцията, трябва да закупите от съответния участващ обект минимум 2 (два) продукта с марка Staropramen в произволна комбинация от следните опаковки и разфасовки:
      Име на продукта     Разновидност     Разфасовка
1     Staropramen OW     Стъклена бутилка за еднократна употреба.     0,33л
2     Staropramen RGB     Стъклена бутилка за многократна употреба.     0,5л
3     Staropramen CAN     Кен за еднократна употреба.     0,5л
4     Staropramen Draught     Наливна бира     0,33л/ 0,5л

За да участвате в Промоцията за голямата награда камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™, трябва да закупите от съответния участващ обект/обекти поне 20 (двадесет) продукта с марка Staropramen в произволна комбинация от гореизборените опаковки и разфасофки.

Регистриране на касов бон:

Всеки клиент, закупил от участващите търговски обекти през периода на Играта минимум 2 продукта Staropramen на един касов бон, има възможност да участва в Промоцията. За целта участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно данни от касовия бон (код на касовия бон, брой Staropramen продукти и стойност на покупката), както и мобилен телефон за връзка.

Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта, както и върху всички промоционални материали, са с илюстративен характер. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

На лотариен принцип, след регистрация на сайта на промоцията:

Дъска за рязане     300     2 от обект     Дървена дъска за рязане Staropramen
Комплект солници     300     2 от обект     Дървен комплект Staropramen за сол и пипер
Метална кошница за сервиране     300     2 от обект     Метална кошничка за сервиране Staropramen
Голяма награда (томбола): Керамичен уред за готвене, камадо барбекю     3     10х2 от обект     Камадо барбекю
Big Green Egg MiniMax™

За да участват за награда дъска за рязане, комплект солници или метална кошница за сервиране от Промоцията, участниците трябва да закупят минимум 2 продукта Staropramen  на един касов бон (по част 6 по-горе) от участващ търговски обект, съответно минимум 20 продукта Staropramen с минимум 2 продукта на касов бон от участващ търговски обект, за да участват за награда камадо барбекю

Big Green Egg MiniMax™.

Участникът трябва да посети уебсайтa www.staropramenpromo.bg, да въведе ръчно данните касовия бон (номер на касов бон, брой Staropramen продукти и стойност на покупката), както и мобилен телефон за връзка.

Участникът може да регистрира касови бележки по всяко време в срока на Промоцията – наведнъж или на няколко пъти.

Участникът трябва да регистрира поне 1 (един) касов бон, с минимум две закупени опаковки бира, за да участва с 1 валидно участие в томболата за дъска за рязане, комплект солници или кошница, и до 10 (десет) касови бона, с минимум две закупени опаковки бира (общият брой закупени опаковки бира трябва да е 20), за да участва с 1 валидно участие в томболата за голямата награда керамичен уред за готвене, камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия.

Един касов бон може да се регистрира само веднъж. Регистрирана закупена опаковка бира участва само веднъж при тегленето на наградите. Всеки две спечелили малка награда бири се приспадат от общия брой регистрирани бири и не участват в последващи тегления на награди.

Регистрация на касова бележка извън периода на провеждане на Промоцията няма да бъде възможна. Промоцията предвижда свободна и валидна регистрация на касови бележки до 30.11.2020 г. (включително)

Тегленията на наградите дъска за рязане, комплект солници и метална кошница ще се реализира чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер, който ще изтегля на случаен принцип измежду всички успешно регистрирали се в играта участници. В края на Промоцията ще бъдат изтеглени трима печеливши за награда Камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™ измежду всички участници успешно регистрирали до 10 (десет) касови бона, с минимум две закупени опаковки бира, или неопределен брой касови бона с не по-малко от 20 (двадесет) закупени опаковки бира общо. Тегленията на наградите дъска за рязане, комплект солници и метална кошница ще се случват регулярно в рамките на промоцията, а спечелените награди ще бъдат публикувани в сайта www.staropramenpromo.bg до 5 (пет) работни дни след като бъдат изтеглени и след успешно свързване със спечелилите участници за уточняване на детайлите по получаване на наградата. В случай, че спечелилият награда откаже да я получи или Участникът не отговоря на правилата на Промоцията и наградата не може да бъде предоставена на спечелилия я участник, Организаторът на Промоцията си запазва правото да преотстъпи наградата на следващ участник.

След края на играта ще бъдат изтеглени трима печеливши за награда камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™ измежу всички участници успешно регистрирали минимум 10 (десет) касови бона, с минимум две закупени опаковки бира (общият брой закупени опаковки бира трябва да е 20)

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички касови бележки, които са регистрирали, и с които са спечелили награда.

Участник може да спечели не повече от една голяма награда.

Участник може да регистрира неограничен брой касови бележки, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

Всички награди се предоставят само срещу представяне на касовите бележки, с които е спечелена наградата и документ за самоличност.

Участниците, спечелили награда, ще бъдат известени чрез sms на посоченият от тях мобилен номер. В sms-а ще им бъде предоставен телефон номер, на който трябва да се обадят в срок до 5 (пет) дни, след като са известени, че печелят награда, за да предоставят данни за доставка (три имена и адрес). Ако спечелилият не се обади в този срок, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако не бъде открит, наградата ще бъде насочена към резервните изтеглени печеливши.

В рамките на 30 (десет) работни дни, след като са предоставени данните за доставка, наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес. Ако спечелилият не може да бъде открит на посечения от него адрес, спечелената награда може да бъде взета лично в 10-дневен срок от склад на Организатора след предварителна уговорка.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Промоцията, срещу представяне на касовите бонове, с които е спечелена наградата и представяне на документ за самоличност.

Наградата камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™ се предоставя по следния начин и при следните условия:

    в срок от 5 (пет) работни дни след уведомлението за спечелване на награда чрез sms, спечелилият участник е длъжен да потвърди устно по телефон  притежаването на касовите бележки, с които е участвал, както и желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия.
    В деня на и преди получаването на наградата камадо барбекю Big Green Egg MiniMax™ спечелилият участник е длъжен да предостави на представител на Организатора касовите бележки, с чиито уникални кодове е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с  която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Промоцията.
    Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившите касови бележки, и/или ако откаже да се възползва от наградата, ще бъде потърсен по телефона еднократно и ако отново не отговори, следва наградата да бъде предоставена на резервен спечелил.

Организаторът не носи отговорност за непредоставяне  на  някоя от наградите, ако участникът не бъде открит на предоставения от него телефон за контакт, както и в случай че е предоставил неактивен или некоректен телефон за контакт, или не е предоставил телефон за контакт, както и  в случай че не потвърди по телефон в указания по-горе срок наличие на печеливши касови бележки и желание и възможност за възползване от наградата.

При получаване на наградите участникът е длъжен да покаже на Организатора касовите бележки, с които е спечелил (за голямата наградакамадо барбекю Big Green Egg MiniMax™ – 10 касови бележки). В противен случай участникът няма право да получи наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара