Спечелете action камери и сладки награди от Hyper

Краен срок - 28 октомври 2020

Измисли заглавие на всяка снимка и го напиши в коментар под нея. Участвай в играта и можеш да спечелиш 1 от 3 комплекта Action камера 📸 + бокс ХИПЕР торти по избор.

В тази игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 18 години, ненавършени до 21.10.2020 г. включително, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. В настоящата игра НЕ могат да участват служители на фирми „Престиж-96“ АД и „Експлора България” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес: www.facebook.com. Регистрацията във и ползването на програмата Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес: www.facebook.com.

Организаторът публикува пост, обявяващ началото на играта, на страницата https://www.facebook.com/hyperbg. Всеки, който желае да участва в промоцията, следва да изпълни правилно условието, зададено в описанието на поста (link) от 21.10.2020 г., публикуван на страницата  https://www.facebook.com/hyperbg, а именно:
“Измисли заглавие на всяка снимка и го напиши в коментар под нея. Участвай в играта и можеш да спечелиш 1 от 3 комплекта Action камера + бокс ХИПЕР торти по избор.
GO! Пълните правила можеш да откриеш тук: ”

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/hyperbg/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

Всеки може да участва повече от веднъж в играта.

Наградите са общо 6 (шест)  броя,  наричани по-долу „Награди/те“, а именно:
3 х Action камера, модел Evolo iSmart PRO, Full HD 1080P – нов продукт, без право на безплатно гаранционно обслужване.
3 х Бокс ХИПЕР Вафлени торти Какао 200г или ХИПЕР Вафлени торти Мляко 200г, по избор – всеки кашон съдържа 24 броя кутии ХИПЕР Вафлени торти.
Всеки спечелил участник има право да получи по един комплект Action камера и бокс ХИПЕР Вафлени торти по избор.

Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници да спечелят  Награда.

Спечелилилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/hyperbg/ на 29.10.2020 г. до 23:59 часа (българско време).

За получаване на наградата, печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка, в срок до 5 (пет) дни.

Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 (пет) дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.

Наградите се получават чрез куриер на посочените от победителите адреси.  

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара