Спечелете чадъри, раници, слушалки, чаши, преживявания и над 100 000 бири Heineken


Краен срок - 15 януари 2021

Тайната да бъдеш Bond? Играй, за да спечелиш.

Над 100 000 награди те очакват под капачките на бутилка Heineken 500 мл с лимитиран 007 дизайн.

Промоцията се провежда в срок 15.10.–15.01.2021 г. или до изчерпване на количествата. 

Общият брой на наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Играта, са:

100 007 броя кенове Хайнекен от 500мл.,

500 чаши с Бонд 007 дизайн в картонена кутия,

200 раници с Бонд 007 дизайн,

100 чадъри с Бонд 007 дизайн,

6 безжични слушалки с Бонд 007 дизайн и

5 броя преживявания, вдъхновени от Бонд поредицата за 2 (двама) човека всяко. Преживяването се осъществява в периода април 2021 г. – юни 2021 г, по избор на печелившия и включва Трансфер с кола от София до летище Лесново, 25 минутен панорамен полет със самолетнад язовир Искър Трансфер с кола от язовир Искър до Хотелски комплекс Старосел, Винена дегустация на 5 вина, Хотелско настаняване за една нощувка с включен спа пакет, вечеря и закуска, Трансфер с кола от Хотелски комплекс Старосел до София.

Участието в Кампанията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.

Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:

1. да закупи Хайнекен 500мл с лимитран етикет Бонд 007.
2. да провери дали има символ или уникален код под капачката на бутилката.

3. в случай че символът, под капачката е „звезда“, да посети https://heineken.com/bg, където може да види Наградните центрове, от които да получи наградата си срещу предаване на капачката на бутилката. В случай че наличностите в търговските обекти не достигат, спечелилите могат да потърсят наградите си в друг обозначен със стикер Награден център. Списъкът с Наградните центрове на https://heineken.com/bg, може да бъде актуализиран при необходимост. Един участник в Играта може да размени до 6 печеливши капачки на ден за награди в един Награден център

4. в случай че символът, под капачката е уникален код от 8 символа, включващ цифри и букви, да посети https://heineken.com/bg, където може да регистрира уникалните кодове. Участникът трябва да регистрира поне 2 (два) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в томболата за 500 чаши с Бонд 007 дизайн в картонена кутия, 200 раници с Бонд 007 дизайн, 100 чадъри с Бонд 007 дизайн или 6 безжични слушалки с Бонд 007 дизайн. Участникът трябва да регистрира поне 7 (седем) уникални кода, за да участва с 1 валидно участие в томболата за 5 (пет) броя преживявания, вдъхновено от Бонд поредицата и описани в т.10 по-горе.. Няма ограничение в броя на регистрираните кодове и валидните участия. Един участник може да спечели само една награда от посочените по настоящата точка.

Участникът може да регистрира уникални кодове по всяко време в срока на Кампанията – наведнъж или на няколко пъти.

Един уникален код може да се регистрира само веднъж.

Регистрация на уникален код извън периода на провеждане на Кампанията няма да бъде възможна. Кампанията предвижда свободна и валидна регистрация на кодове до 15.12.2020 г.

Всички спечелили наградите по т.12.4 участници се определят на произволен принцип, чрез томбола, която ще се извърши автоматизирано от софтуер на 18.12.2020 г. в присъствието на нотариус, а имената на победителите ще бъдат публикувани в сайта https://heineken.com/bg в същия ден.

Ще бъдат изтеглени и 1 резервен спечелил участник за наградата тип Преживяване, вдъхновено от Бонд поредицата, 1 резервен спечелил участник за наградата безжични слушалки и по 5 резервни спечелили участници за всеки друг тип награда - чаши, раници и чадъри, на които съответната награда ще бъде предоставена, в случай че наградата не може да бъде предоставена на първоначално спечелилия я участник.

Участниците трябва да пазят като доказателство и съхраняват целостта на всички капачки с уникални кодове, които са регистрирали, и с които са спечелили награда.

Участник може да регистрира неограничен брой уникални кодове, с което увеличава шансовете си в томболата за награди.

Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица наградите, предоставяни в настоящата Кампания подлежат на данъчно облагане, ако тяхната стойност не е незначителна. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон, “Предметна печалба с незначителна стойност" за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 100 лв. с ДДС.

В случай че награда по т.12.4 е на стойност, по-голяма от посочената в т.13.1, спечелилият я участник ще бъде уведомен за реалната й стойност в момента на получаването й с предоставянето на нарочно издадена за целта служебна бележка. Спечелилият следва да декларира стойността на наградата с подаването на годишна данъчна декларация в срок до 30.04.2021 г.

Кеновете Хайнекен 500мл могат да се вземат от посочените на https://heineken.com/bg центрове, обозначени с награден стикер в срок до 30.12.2020 г.

Ако спечелилият участник не потърси своя кен Хайнекен 500мл в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.

При съмнение, че печелившият е пълнолeтен, Наградният център има право да поиска същият да му представи документ за самоличност, преди да предаде наградата.

В случай че представител на Награден център откаже (извън случаите по т.15 и в случай на непълнолетно лице) предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, спечелилият участник следва да уведоми за това Организатора чрез обаждане на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие. Участникът следва да предостави конкретна информация – дата, адрес на Наградния център, допълнителна информация, както и координати за контакт.

Участниците, спечелили награда, чрез регистрация на уникални кодове, трябва да се обадят в срок до 15.01.2021 на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330, за да предоставят данни за доставка (три имена, телефон за контакт и адрес на офис на куриерска компания Спиди). Изключения за доставка до личен адрес ще има само в случаите, в които няма офис на Спиди в съответното населено място).

В рамките на 10 (десет) работни дни, след приключване на крайния срок по т. 18 наградата ще бъде доставена безплатно с куриер на посочения адрес на офис на куриерска компания Спиди. При доставяне на наградата на посочен адрес, клиентът трябва да предостави капачките с печелившите кодове на куриера, както и да впише своето ЕГН в двата екземпляра на служебната бележка по т.13.2, която служителят на куриерска компания Спиди ще му предостави. Единият екземпляр остава за печелившия за целите на декларирането на наградата, както е посочено в т.13.2, а другият се връща на куриера в запечатан плик. Служителят на куриерска компания Спиди няма да има достъп до личните данни на печелившия.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Кампанията, срещу представяне на капачки с уникални кодове, с които е спечелена наградата и представяне на документ, удостоверяващ пълнолетие.

Наградата преживяване, вдъхновено от Бонд поредицата за 2 (двама) човека предоставя по следния начин и при следните условия:

• в срок до 31 януари 2021 г. печелившият участник е длъжен да потвърди устно на безплатната потребителска линия на „Загорка“ АД - тел: 0800 11 330 притежаването на капачките с уникалните кодове, с които е участвал, желанието и възможността си да се възползва от наградата при описаните по-долу условия, както и да каже трите си имена и телефон за контакт.

• В деня на и преди получаването на наградата преживяване, вдъхновено от Бонд поредицата, спечелилият участник е длъжен да предостави на представител на Организатора капачките, с чиито уникални кодове е спечелил, за да се възползва от наградата си, както и да покаже лична карта, с която да удостовери самоличността си и че е бил пълнолетен към началната дата на Кампанията.

• Ако спечелил участник не потвърди устно в указания срок, че пази и съхранява печелившите капачки с уникални кодове, и/или ако откаже да се възползва от наградата, тя следва да бъде предоставена на първия по ред резервен спечелил.

• Не е допустимо спътникът на спечелилият участник да бъде непълнолетно или малолетно лице.

• Спечелилият участник и неговият спътник не могат да имат претенции към Организатора в случай, че е невъзможно преживяването да се осъществи на пожеланата от тях дата по обективни прични (заетост, невъзможност за запазване на нощувка, но не само, неблагоприятни метеорологични условия за полет и др).

• При неявяване на спечелил участник, който е потвърдил присъствието си, по каквато и да е лична причина (включително по здравословни причини) или каквото и да е форсмажорно обстоятелство), не се допуска повторна организация на преживяването.

• Спечелилият поема пълна отговорност за доброто си здравословно състояние, както и това на своя спътник, по време на преживяването.

След 15.12.2020 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Република България до изчерпване на наличните количествата, но Организаторът има задължение за предоставяне на награди кен само до 30.12.2020 г.

ЛИНК за участие

2 Коментари

  1. Спечелих бира, не можах да намеря магазин където мога да получа спечеления подарък.Бях в магазина Аванти Дианабад 53 и магазин Аванти Младост 1 Иерусалим 54, после опитах да се обадя на Вашия тел.номер за подаване на сигнал, но и тази функция не работи! Пълно разочарование от кампанията!

    ОтговорИзтриване
  2. Спирам да я пия тази марка .търсих като луд КЪДЕ мога да си получа кена .

    ОтговорИзтриване

Публикуване на коментар

По-нова По-стара