Спечелете ваучер за 1500 за Технополис и още хиляди награди

Краен срок - 13 декември 2020

Играта се организира и провежда на територията на Република България. В Играта могат да участват само Участващи продукти, закупени на територията на Република България. Наградите се доставят само на територията на Република България.

В Играта имат право да участват всички дееспособни физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Играта.
Когато продуктът е закупен от юридическо лице, промо-талонът се предава на физическо лице (представител), посочено от представляващия юридическото лице като упълномощено физическо лице да получи продукта. Ако клиентът предпочита продуктът да му бъде доставен на място чрез разнос или куриер, промо-талонът се прикрепя към съответния съпътстващ документ (протокол, стокова разписка или фактура).

В Играта нямат право да участват служителите на „ЕВРО 07” АД, както и членовете на семействата им или свързани с тях лица.

В Играта участват всички продукти предлагани в търговската мрежа на „ЕВРО 07“ АД с търговска марка „IR“ (наричани за краткост „продуктът/ите“).

При закупуването на продукти с търговска марка „IR“ на стойност по-голяма или равна на 20 лева, ще получите специална промо-карта със скреч покритие. При изтъркването на скреч покритието ще видите или предметна награда или Уникален код, с който да участвате за голямата награда.

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

ЗИМНА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ    1200    Зимна течност за чистачки - ZXZ
МНОГОЦЕЛЕВА ГРЕС    100    Многоцелева литиева грес 0.4kg FUCHS / FURENOLITUNI204
СПРЕЙ ПОЧИСТВАЩ СП.АПАРАТИ    200    СПРЕЙ ПОЧИСТВАЩ СП.АПАРАТИ 0.5L I.G.A.T.
СПИРАЧНА ТЕЧНОСТ 0.50L DOT4    100    Спирачна течност 0.50l DOT4 – GLI-THERM/ GLI DOT 4 0.5L
СМАЗОЧЕН СПРЕЙ    100    Спрей универсален смазочен - CYCLO / C10
ОТВЕРТКА    120    Отвертка - JONNESWAY - различни размери
ЗВЕЗДОГАЕЧЕН КЛЮЧ    128    Звездогаечен ключ - JONNESWAY - различни размери
СКОБА ЗА ШАРНИРИ    20    Скоба за изваждане на шарнири 17мм - JONNESWAY / AE310076
СКОБА ЗА НАКРАЙНИЦИ    10    Скоба за развиване на кормилни накрайници - JONNESWAY
200 ЛЕВА ВАУЧЕР    7    Ваучер за магазин ТЕХНОПОЛИС на стойност 200 лева
К-Т ИНСТРУМЕНТИ 94 бр.    5    К-т инструменти 94 бр. 1/2 и 1/4 - JONNESWAY / S04H62494S

Голямата награда е: ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА МАГАЗИН ТЕХНОПОЛИС

По време на периода на Играта, срещу закупуването на продукт/продукти с търговска марка „IR“ на стойност по-голяма или равна на 20 лева, участниците ще получат промо-талон със скреч покритие, което трябва да се изтрие. След изтриването на скреч покритието, участниците ще видят или наименованието на предметната награда, която печелят или Уникален код, с който могат да се регистрират на www.igra.euro07.bg и да участват в тегленето на голямата награда.
От едната страна на всеки талон може да се види наименованието на играта, логото на „ЕВРО 07“ АД, логото на търговската марка участваща в Играта, наградата или кода за участие намиращи се под скреч покритието.

От обратната страна на всеки талон, участникът ще намери наименованието на Играта, наградите, продължителността на Играта, както и друга полезна информация.
Интернет страницата на Играта, съдържаща съответните данни е www.igra.euro07.bg

За да участва в тегленето за голямата награда „ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС“, участникът ще трябва да посети споменатата по-горе интернет страница, да се регистрира като попълни предоставения формуляр, който ще изисква от участника да въведе единствено: кода от скерч-картата, телефонен номер и да приеме Правилата на Играта. Няма да се допуска участие при липсващи/неточни данни.

Участникът може да регистрира Уникални кодове по всяко време в срока на Играта – наведнъж или на няколко пъти.

При опит за регистрация на несъществуващ код, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Играта, че кодът не съществува.

При опит за повторна регистрация на код, който вече е регистриран, участникът ще получи незабавно автоматично съобщение на сайта на Играта, че кодът вече е регистриран и не може да бъде приет повторно.

Регистрация на Уникален код извън периода на провеждане на Играта няма да бъде възможна. 

Тегленето на голямата награда „ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС“ ще се проведе след края на Играта, на 18.12.2020г. в Централния офис на „ЕВРО 07“ АД в гр. София, бул. „Шипченски проход“ №63, Производствен корпус, ет.5. За голямата награда „ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС“ ще бъдат направени три последователни тегления. Първият изтеглен участник ще е носител на голямата награда “ ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1500 ЛЕВА ЗА ВЕРИГА МАГАЗИНИ ТЕХНОПОЛИС „. Представител на „ЕВРО 07“ ще се свърже с печелившия чрез телефонно обаждане, за да го уведоми за наградата и за начина на получаването й. Връзката с печелившия участник ще става до 24 часа след изтегляне на томболата, при прозвъняване в работни дни между 8 и 19 часа от страна на представител на „ЕВРО 07“. В случай, че този победител по каквато и да е причина не е в състояние да приеме или да се възползва от наградата, то съгласно посочените в този документ правила и условия, победителят ще бъде заместен от лицето, изтеглено при второто теглене (първи резервен победител).
Ако на свой ред първият резервен победител не е в състояние, по каквато и да е причина, да приеме или да се възползва от наградата, то според условията, посочени в този документ, за носител на наградата ще бъде обявено лицето, изтеглено при третото теглене (втори резервен победител). В томболата участват всички участници, регистрирали Уникални кодове до 23:59:59 часа на 16.12.2020 г.

Наградите се предоставят само и единствено на участници, имащи право на участие в Играта.
Имената на спечелилото лице ще бъдат публикувани на сайта на дружеството www.euro07.bg

Участниците трябва да пазят като доказателство всички промо-талони с Уникални кодове, които са регистрирали. На съхраняваните промо-талони трябва ясно да се виждат Уникалните кодове. При получаването на наградата спечелилият участник е длъжен да предостави: промо-талона с печелившият Уникален код, в противен случай участникът няма право да получи наградата.
Предметните награди могат да бъдат получени от съответния магазин, от който потребителят е закупил промоционалния продукт в срок до 16.12.2020 г.

Голямата наградата се дава на физическото лице, което е попълнило формуляра и регистрирало промо- кода. Във връзка с ЧАСТ 5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, Организаторът не взима страна при спорове между представляващите юридическото лице и техните представители.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара