Спечелете парични награди на стойност 1000 лева

Краен срок - 17 октомври 2020

Фотоконкурсът „Отвори Враца” се организира и провежда на територията на Република България.

Във фотоконкурса имат право да участват за наградите всички физически лица над 16 години.  

Фотоконкурсът се провежда под името „Отвори Враца” и е в следните направления:
• Природни и/или исторически забележителности
• Култура, изкуство и развлечения
• Улична (Street) фотография и Градски пейзаж (city landscape)
• Други

Наградите във Фотоконкурса са общо 4 (четири) – три от тях ще бъдат определени от 3-членно жури и една награда на публиката, която ще бъде присъдена на снимката, събрала най-много харесвания от всички качени снимки в специален албум с име „Фотоконкурс: Отвори Враца“ в страницата ни във Фейсбук – https://www.facebook.com/openvratsa.bg/

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие във Фотоконкурса, са следните: /Вид и брой награди/:
• Първа награда – авторът на снимката, класирана на I място, ще бъде награден с 500лв. парична награда
• Втора награда – авторът на снимката, класирана на II място от журито ще получи парична награда на стойност 250лв.
• Трета награда – авторът на снимката, класирана на III място ще спечели парична награда на стойност 150лв.
• Награда на публиката – авторът на снимката, събрала най-много харесвания на страницата във Фейсбуk https://www.facebook.com/openvratsa.bg/ ще получи парична награда на стойност 100лв.

Не се допуска замяна на спечелената награда с други алтернативи.

Всеки потребител, който отговаря на правото за участие, описано в т. 4 и желае да участва във Фотоконкурса „Отвори Враца”, трябва да изпрати/качи снимка в специално създадената секция на: https://openvratsa.bg/fotokonkurs/. Всички снимки трябва да са без отличителни водни знаци/лога или други маркери с които участникът би могъл да използва публичността на фотоконкурса с цел собствена реклама. Организаторът има право да премахва всички водни знаци, лога или отличителни белези от снимките преди тяхното публикуване публично в страницата във Фейсбук.

Участниците трябва да имат валидна регистрация във Фейсбук.

Желаещите да участват във Фотоконкурса трябва сами да определят за коя категория е снимката, която изпращат.

Всяка снимка трябва да е придружена с кратко описание на кирилица – към коя тема се отнася и къде е заснета.

Всеки участник има право да участва с повече от една снимка.

Организаторът ще администрира страницата на Open Vratsa и запазва правото си да одобрява всички изпратени снимки преди те да бъдат публикувани в албума във Фейсбук профила на openvratsa.bg за обществено гласуване (награда на публиката) в срок до 5 работни от тяхното получаване.

Ако снимката не отговаря на някои от изискванията, общите условия, нарушава закон или организаторът прецени за неподходяща тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно няма да бъде качена на https://www.facebook.com/openvratsa.bg/

Организаторът ще обяви имената на победителите до 10 дни след края на фотоконкура „Отвори Враца“ на  https://www.facebook.com/openvratsa.bg/ и на сайта openvratsa.bg

Наградите на победителите ще бъдат изпратени с паричен превод по поща или куриер.
 
Снимките трябва да отговарят на темите на Фотоконкурса и да бъдат благоприлични и с добро качество. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание няма да бъдат качени в галерията на Фотоконкурса.

Фотографиите трябва да са авторски, тоест направени от участника и единствено той да притежава всички авторски права върху тях, вкл. право на публикуване и възпроизвеждане.
• Всеки участник с участието си във Фотоконкурса декларира, че изпратените от него Фотографии, тяхното създаване, публикуване, отпечатване и/или излагане не нарушават никакви права за интелектуална собственост, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да изпращат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.
• В случай, че някоя снимка породи основателни съмнения за възможно нарушаване на правата и законовите интереси на трети лица, Организаторът ще има право веднага да премахне и отстрани всички такива снимки.  В случай че дадена снимка бъде изпратена от участник при нарушение на гаранциите и декларации по-горе, които участникът е дал при изпращането, и в резултат на това се стигне до реално негативно засягане на правата и законовите интереси на трети лица и настъпване на вреди за тях, то участникът, изпратил такава снимка, ще носи цялата отговорност за подобни вреди.  Снимки, които нарушават горните изисквания ще бъдат дисквалифицирани.  Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
8.8. С включването си във Фотоконкурса, участниците приемат и се задължават да предпазят, защитят и освободят от отговорност Организатора и неговите партньори, служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в този Фотоконкурс или други дейности свързани с Фотоконкурса. Всеки от Участниците се задължава да обезщети Организатора за всички претърпени вреди в следствие на претенции на трети лица за нарушени авторски или други права върху предоставените от него фотографии.
 
◦ Като изпращат снимка, участниците във Фотоконкурса декларират, че снимката е тяхно оригинално произведение. Организаторът не носи отговорност за спорове между лица, които предявяват собственост над дадена снимка.
◦ Като изпраща снимка, всеки участник декларира, че снимката не нарушава правото на трета страна, че тя е подходяща за публикуване и не е ограничена с авторско право на трети лица.
◦ Правата върху снимките, участващи в конкурса остават изцяло на автора. Участникът в конкурса предоставя на организаторите правата за публикация на снимките, с които участва, за промоционални цели на конкурса. Авторите на селектираните за публикации в социалните мрежи фотографии и наградените участници в конкурса предоставят на организаторите правата за публикуване в каналите на Open Vratsa и при медийни публикации, в които се споменава openvratsa.bg
◦ Участниците нямат право да поставят отличителни значи (водни знаци, лога) и/или да използват публичността на фотоконкуса за собствена реклама. 

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара