Спечелете GiftCard за 1000 лв., ваучери за 200 лв, суитшърта, зимни шапки и чорапи от Jaegemeister

Харесват ли ви игрите, които публикуваме? Помогнете ни в популяризирането им като ги споделите чрез иконите на социалните мрежи, които може да намерите в края на публикацията

За да научавате първи за новите игри, последвайте ни:

фейсбук - https://www.facebook.com/konkursi.vsyakakvi
инстаграм - https://www.instagram.com/spechelinagradi/


Играта е приключила!

Печелившият с награда "ВАУЧЕР НА СТОЙНОСТ 1000 ЛВ." е: Тереза К. – 0899884***

Как се участва:

С покупка на продукти Jägermeister за поне 15 лв. и регистрация на касов бон.

Пълни правила:

Продуктите, които участват в Кампанията, наричани за краткост „Участващи продукти“, са с марка Jägermeister и Jägermeister MANIFEST в каквато и да е налична на пазара опаковка/ ml, като за участие в Кампанията Участващите продукти следва да са на стойност минимум 15 лева на една касова бележка.

След приключването на Кампанията посочените продукти губят качеството си на Участващи продукти и Организаторът и Партньорът не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че Кампанията все още продължава действието си.

Участващи продукти е необходимо да бъдат закупени от търговски обекти - физически или онлайн, действащи и опериращи на територията на Република България и следва да са посочени конкретно в касовата бележка.

Призоваваме към отговорна консумация.

Oбщ брой и вид на наградите, които участниците в Кампанията разбират към момента на регистрацията на касова бележка дали печелят:

    200 бр. зимни шапки Jägermeister X Contrabanda

    50 кода за отстъпка за електронен магазин www.jagermeister.promo/shop, разпределени в следното съотношение: 10 кода за отстъпка с 10% (един код се прилага еднократно, за една поръчка, като максималният брой артикули в тази една поръчка, за които може да се приложи отстъпката от 10% е 8 ) и 40 кода за отстъпка с 20% (един код се прилага еднкратно, за една поръчка, като максималният брой артикули в тази една поръчка, за които може да се приложи отстъпката от 20%  е 4). Кодове за отстъпка не важат и не се прилагат за продукти в промоция или с намалена цена или при закупуването им с ваучер.  При използването на кода за отсъпка при поръчка с надвишаващ брой артикули от посочените максимални то отстъпката се прилагата за съответния максимален брой артикули с най-ниска цена. Кодовете са с валидност от 10.01.2022г. – 20.04.2022г. Употребата на код става с въвеждането му при поръчка в сайта www.jagermeister.promo/shop.

    50 кода за отстъпка за електронен магазин https://www.contrabanda.bg/, разпределени в следното съотношение: 30 кода за отстъпка с 10% (един код се прилага еднкратно, за една поръчка, като максималният брой артикули в тази една поръчка, за които може да се приложи отстъпката от 10% е  8 и за не повече от 14 000.00 (четиринадесет хиляди) лева с ДДС от общата стойност на поръчката) и 20 кода за отстъпка с 20% (един код се прилага еднкратно, за една поръчка, като максималният брой артикули в тази една поръчка, за които може да се приложи отстъпката от 20%  е 4 и за не повече от 7 000.00 (седем хиляди) лева с ДДС от обща стойност на поръчката и не важи и не се прилага за сноуборд и скейтборд хардуеър артикулите). Кодове за отстъпка не важат и не се прилагат за продукти в промоция или с намалена цена или при закупуването им с ваучер. При използването на кода за отсъпка при поръчка с надвишаващ брой артикули от посочените максимални и/или стойност на поръчката, то отстъпката се прилагата за съответния максимален брой артикули с най-ниска цена, съответно до посочения размер максимална стойност с ДДС от стойността на поръчката.  Кодовете са с валидност от 10.01.2022г. до 20.04.2022г. Употребата на код става с въвеждането му при поръчка в сайта https://www.contrabanda.bg/

    150 броя суитшърта Jägermeister x Contrabada, разпределени в следното съотношение: 50 броя суитшъри с цвят-"златен" брандинг Jägermeister и 100 броя суитшъри с цвят-"черен" брандинг Jägermeister

    45 чифта чорапи Jägermeister x Stinky

    5 ваучерa x 200 лв. Contrabanda с валидност от 10.01.2022г.  до 31.12.2022 г.  за пазаруване в електронния или физическите магазини Contrabanda. Електронният магазин на Contrabanda се намира на https://www.contrabanda.bg/, където могат да бъдат намерени и адресите на физическите магазини. Един ваучер се прилага еднократно, за една покупка. Неизразхадваната сума от ваучера не подлежи на възстановяване или осребряване, в.т.ч като ресто не се прехвърля за следваща покупка и се губи. Ваучерите не могат да се комбинират с други ваучери или отстъпки, като за една поръчка/покупка може да се използва само един ваучер независимо от какъв вид.  Употребата на ваучера при онлайн пазаруване става с въвеждане на номера на ваучера при завършване на поръчката в сайта https://www.contrabanda.bg/ , а във физически магазин става чрез предаването на ваучера към касиера при реализирането на покупката.

Общ брой на наградите, които ще бъдат изтеглени чрез томбола на случаен след края на Кампанията:

    1 подаръчен ваучер (GiftCard) на стойност 1 000 (хиляда) лв.

Участници в томболата за подаръчен ваучер (Gift Card) на стойност 1000 лв. ще бъдат потребители с всички уникални регистрации на  касови бележка в периода на Кампанията, с които касови бележки не са спечелени награди, описани в т.7.1.

Наградата GiftCard на стойност 1 000 (хиляда) лв, описана в тази т. 7.2. представлява предплатена, непрезареждаема карта, която, след активирането й от картодържателя, може да бъде използвана навсякъде, където се приемат плащания с Mastercard и VISA. С GiftCard може да се плаща на ПОС терминал или в Интернет, но е затворена е за използване, т.е. не може да се използва на АТМ. Няма такси при ползване на GiftCard в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване, след което се удържа такса, съгласно актуалната тарифа, информация за която може да бъде намерена на https://www.giftcards.eu/bg/home. Плащането с GiftCard е защитено с ПИН код, избран от картодържателя, след получаване и активиране на картата. Инструкции за активирането на GiftCard ще бъдат изпратени заедно с нея. Валидността на картата е две години, считано от януари месец 2022г., като конкретният срок на валиднист е изписан на лицевата ѝ страна.  Повече информация относно GiftCard и условията за активиране и ползване може да бъде открита на адрес: https://www.giftcards.eu/bg/home

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност или с друга награда.

МЕХАНИЗЪМ

Всеки потребител, отговарящ на условията описани в част 5 по-горе, може да участва в Кампанията „СТАНИ MEISTER В ЗИМНИТЕ ИГРИ. Купи продукти Jägermeister за поне 15 лв в една касова бележка и участвай за някоя от над 500 награди.“ за спечелване на някоя от изброените в ЧАСТ 7, точка 7.1. и 7.2. награди, при условие че изпълни всички посочени по-долу условия, а именно:

Закупи Участващи продукти в България, в периода на Кампанията (10.01.2022г. – 20.03.2022г.) с касова бележка, издадена съобразно българското законодателство, на минимална стойност на Участващите продукти в една касова бележка 15 лв. Участващите продукти следва да са конкретно посочени в касовата бележка;

Регистрира касова бележка по 8.1.1. с покупката си, онлайн на адрес https://www.jagermeister.promo,  в периода на Кампанията (10.01.2022г. – 20.03.2022г.) с посочване на следните данни:

    Имена, телефонен номер и електронен (имейл) адрес на участника, на които Партньорът да се свърже с Участника;
    Снимка на уникална, нерегистрирана до момента в Кампанията касова бележка, от която да са видни датата и номера ѝ (датата на покупката на Участващ продукт следва да е в периода на Кампанията) и че отговаря на условията по т.8.1.1.;
    Въвело номер на касовата бележка от снимката;
    Една и съща касова бележка (касова бележка с един и същ номер) може да бъде регистрирана само един път за целите на настоящата Кампания, независимо от броя и вида Участващи продукти, които фигурират в нея;
    С една уникална регистрация може да се спечели само една награда.

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен магазин, то за касова бележка се счита предоставената товарителница. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към "касова бележка" ще се счита, че включват и документа по този параграф;

В случай че Участващите продукти са закупени от електронен или физически магазин, предоставящ фактури, то за касова бележка се счита именно фактурата. В този случай, Участника трябва да следва изискванията посочени за касова бележка, а референция в тези правила към "касова бележка" ще се счита, че включват и документа по този параграф.

За спечелване на някоя от наградите по т. 7.1., в периода на Кампанията, след всяка регистрация по точка 8.1.2, се появява онлайн скреч поле на платформата https://www.jagermeister.promo. Участникът следва да изтрие полето, за да разбере дали и какво печели. В случай че на изтритото скреч поле е отбелязано, че печели, там се изписва и наградата. Участникът получава и информативен имейл за това.

Важно! Получаването на информативния имейл след изтриване на печелившо скреч поле не означава потвърждение за спечелена награда. Награда се предоставя след последващ потвърдителен имейл, изпратен от Пaртньора или Организатора до участника след проверката и в сроковете посочени в долния параграф и при условия, че Участникът отговаря на настоящите Официални правила.

В случай че при изтриване на онлайн скреч полето по тази точка 8.1.3 е посочено в него, че участникът печели награда, Партньорът или Организаторът проверяват, в срок от 5 работни дни след това, дали е налице уникална и валидна регистрация, направена в съответствие с чл. 8.1.2, по-горе чрез която е спечелена съответната награда. В случай че проверката установи уникална и валидна регитрация, Партньорът или Организаторът изпращат, в срока по предходното изречение, на участника, на имейла посочен от него при регистрацията, потвърдителен имейл за спечелената награда. В случай че потвърдителен имейл не е изпратен към участника в този срок се счита, че регистрацията не отговаря на условие по тези правила и участникът губи правото си на награда.

В случай че спечелената награда е потвърдена с потвърдителен имейл, описан в предходния параграф, участникът следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от потвърдителния мейл по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдитения имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес.

Всяка уникална регистрация на касова бележка по т.8.2.1., с която участник не е спечелил награда от посочените в т.7.1., автоматично бива включен в томбола за наградата описана в т.7.2.

На 25.03.2022г се тегли на случаен принцип, посредством софтуер https://www.random.org/ една (1) регистрация по 8.1.2. на потребител, от включените в томбола описана в точка 8.3. регистрации.

Печелившият участник ще бъде уведомен от Организатора и/или Партньора посредством имейл на предоставената от него електронна поща при регистрацията в Кампанията в срок до 30.03.2022г.

Печелившият участник следва да предостави на Партньора/ Организатора адрес и телефон/ данни за доставка, както и да направи други уточнения, ако са указани от Организатора или Партньора. В случай, че участникът не направи това в срок до 5 работни дни от имейла по предходния параграф, се счита, че участникът се отказва от наградата и губи правото си да я получи.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи потвърдитения имейл за спечелена награда и/или по невнимание не е предоставил адрес и телефон/ уточнения и данни за доставка и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането им и по тази причина връзка с участника и/или доставка не е била възможна или не е бил намерен на посочения адрес и/или е пропуснал да отговори на потвърдителния мейл в срока по предходния параграф.

Всеки потребител може да участва с неограничен брой регистрации в Кампанията, в случай че всяка отделна негова регистрация е уникална и отговаря на тези Официалните правила на Кампанията.

За уникална и валидна регистрация по смисъла на тази Кампания се счита всяка регистрация с коректно въведени данни по т.8.1.2. и с уникална, нерегистрирана до момента касова бележка,  удостоверяваща покупката на Участващ продукт/и, отговарящи на условията по тези правила. С една касова бележка може да се участва в Кампанията само веднъж, независимо от броя или колко пъти е достигната минималната стойност за участие със закупените Участващи продукти, присъстващи в нея.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби, в това число създаване и сторниране на касови бележки от служители в търговски обекти, използванена на „дупликати“ или „копие“ на касови бележки.

В Кампанията няма да бъдат приемани касови бележки, на които не е посочен конкретен Участващ продукт, дори и да е изписано на „Артикул“: „Алкохол“ или др.

За невалидни се считат касови бележки с нечетим текст, включително и такива, на които не си личи датата на тяхната направа и/или номер.

Представител на Партньора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях електронна поща или телефон, с цел да информира участникът, че трябва да подаде данни за доставка на наградата.

Наградите - кодове за отстъпка ще бъдат доставени по електронна поща на имейл адреса използван за регистрация на касовата бележка, а останалите награди - по куриер в срок до 30 дни от изтегляне на печелившите, тяхното валидиране и свързване с тях, но не по- късно от 30 дни от края на промоционалната активност, при условие, че участникът е предоставил съответните данни в срок и е намерен на адрес.

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон, Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период. В тази връзка, в деня на реалното получаване на наградата, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността и възрастта си, като личната карта веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на спечелилия при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в Кампанията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на Партньора и на куриерската фирма, доставяща наградите, както и подаване на информация към съответните държавни органи за предоставената награда, когато е приложимо. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

Краен срок - 20 март 2022

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара