Спечелете самолетни билети, джобни за почивка и много ваучери


Краен срок - 31 декември 2020
 

В периода 1.07. – 31.12.2020 г. всеки изпратил или получил паричен превод по МъниГрам в Български пощи ще има възможността да спечели страхотни награди всяка седмица!

Всяка седмица трима от Вас имат възможност да спечелят ваучери на стойност 5лв, 10лв. и 20лв., а всеки месец– ваучери на стойност 100лв, 50лв. и 30лв.

Двама от всички, направили превод по Мъниграм в Български пощи през този период (01.07-31.12.2020 г.) ще спечелят и големите награди, които са двупосочен билет до избрана от Вас дестинация с джобни за 2 дни на стойност 100 евро.

Победителите ще се изтеглят на произволен принцип чрез томбола и организаторът ще се свърже с тях, използвайки данните за контакт, предоставени от участниците в рамките на максимум 7 (седем) дни от определянето им.

В кампанията „Спечели с МъниГрам и Български  пощи“можеда  участва  всеки клиент получил  или  изпратил  превод  по  Мъниграмот  офисите  на  Български  пощи  в периода 01.07-31.12.2020г.3.2. Участниците в кампанията не са задължени да направят паричен залог, който да е обвързан с получаването на награда. 

Участниците в кампанията „Спечели сМъниГрам иБългарски пощи“е необходимо да  изпълнят  следните  условия,  за  да  могат  да  участват  в  томбола  за  награди, предоставени от Организатора:

а)  Да получат  или изпратят  паричен  превод  по  МъниГрам  от  офисите  на  Български пощи ЕАД през периода на кампанията;

б) Да попълнят формуляр  за  участие,  предоставен  им  от  служителите  на  Български Пощи ЕАД.

Всички  участници изпълнили  стъпките,  описани  по-горе,  ще  участват  в  томбола  с награди.

Организаторът  се  свързва  с  печелившитепо  телефон,  използвайки данните  за контакт,  предоставени  от  участниците  в  рамките  на  максимум 7  (седем)дни  от определянето им

По  времена  кампанията  ще  бъдат  раздавани  награди, определени  в  три  категории-малка  награда,  средна  награда  и голяма  награда.

Печелившите ще бъде избрани на случаен принцип чрез томбола.

Малка награда

- Всяка седмица ще се теглят по 3 ваучера на обща стойност 35 лв.с номинали - 20лв., 10 лв. и 5 лв. Наградите се теглят накрая на всяка седмица.

Средна награда

- Всеки месец ще се теглят по 3 ваучера на стойност 180 лв.с номинали - 100лв., 50лв. и 30 лв. Наградите се теглят накрая на всеки месец.

Голяма награда

-2 х Двупосочен билет ( до 300 евро) и дневни за три дни в размер на 150 евро.

-Първата награда ще бъде изтеглена накрая на третия месец -30.09.2020.

-Втората награда ще бъде изтеглена накрая на шестия месец -04.01.2021г.

Наградите  ще  бъдат  изпратени  на  печелившите  чрез  куриер  от  адрес  гр.  София  бул. Янко Сакъзов 3, ет.2, офис 26. 

Победителитеще  се  определят на  лотариен  принцип,  чрез теглене. Всяка  седмица ще  се  дават  по  3 малки  награди, всеки  месец  по  3 средни  награди, а двете големи награди,  ще бъдат изтеглени на 30.09.2020 г и на 04.01.2021г.

Важно: Всички клиенти, регистрирали се през целия период на кампанията, участват в тегленето на томболата.

При  получаване  на  награда,  победителят  е  необходимо  да  представи  валиден документ за самоличност.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара