Спечелете action камера, bluetooth колонка и кашон с торти ХИПЕР


Краен срок - 7 септември 2020

Картите на късмета са обратно в играта, ами ти? Избери своята, напиши ни я в коментар и участваш за 1 от 3 тематични награди:

1. Action камера
2. Bluetooth колонка
3. Kашон ХИПЕР торти по избор

Не бягай около късмета си, участвай с повече коментари и увеличи шанса си!

За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.

Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/hyperbg/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата всеки коментар, отговор, изображение и др., които по негово усмотрение нарушават горните изисквания.

Всеки може да участва повече от веднъж в играта.

Наградите са общо 3 (три)  броя,  наричани по-долу „Награди/те“, а именно:
1. Action камера, модел Evolo iSmart PRO, Full HD 1080P – нов продукт, без право на гаранционно обслужване.
2. Bluetooth колонка, модел Philips BT50 Enceinte Portable Sans Fil – нов продукт, без право на гаранционно обслужване.
3. Kашон ХИПЕР Вафлени торти Какао 200г или ХИПЕР Вафлени торти Мляко 200г по избор – всеки кашон съдържа 24 броя кутии ХИПЕР Вафлени торти.

Всеки спечелил участник има право да получи една от изброените по-горе награди по негов избор.

Не се допуска размяна на Наградите срещу паричната им равностойност.

Тегленето на Наградите се извършва на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили коректно условията на играта от т. 4.1, 4.2. и 4.3., чрез използване на специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници да спечелят  Награда.

Спечелилилите участници ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/hyperbg/ на 08.09.2020 г. до 23:59 часа (българско време).

За получаване на наградата, печелившите участници трябва да попълнят своите данни в специално създадена форма, която ще им бъде изпратена на лично съобщение след края на Играта. Печелившите участници следва да попълнят данните си за доставка, които включват: три имена (име, презиме, фамилия), телефон за връзка и адрес за доставка, в срок до 5 (пет) дни.

Ако изтеглен победител не потърси наградата си в 5 (пет) дневен срок, Организаторът си запазва правото да я предостави на друг изтеглен участник.

Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Наградите се получават чрез куриер на посочените от победителите адреси.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара