Спечелете смартфон iPhone SE от A1

Краен срок - 28 октомври 2020

Спечели нов iPhone SE – последвай профила ни и коментирай тук: Кой според теб е най-добрият модел iPhone?

Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице (навършило 18 години) с постоянен адрес в Република България, което в Периода на участие:
1. се регистрира или има валидна регистрация в социалната мрежа Instagram (съгласно правилата на сайта);
2. посети Instagram профила на Организатора в Instagram: https://www.instagram.com/a1.bulgaria/;
3. е или стане фен на Instagram профила (@a1.bulgaria) на А1 България (започне да го следва);
4. приеме настоящите Правила, които ще бъдат публикувани като бележка на Facebook страницата на А1.
Включването на Участниците в Играта означава, че те са приели настоящите Правила.
5. публикува коментар под един от трите поста за Играта в Instagram.

Участието в Играта няма за цел и не е обвързано със закупуването на продукт или услуга, предлагани от Организатора.

Всеки Участник, който е изпълнил условията по т.3.1 – публикувал е коментар под един от трите поста от А1, последвал е профила на А1 в Instagram (@a1.bulgaria) и отговаря на изискванията на т.3.2 се включва в теглене за наградите по т.5 по-долу.

Всеки Участник може да участва с неограничено количество коментари в Играта.

За да участва в томболата за награда всеки потребител трябва да остави коментар под един постовете, които ще бъдат публикувани по време Играта. Валидни за участие са коментарите под всеки един от трите поста от Играта.

Всеки Участник се включва само един път в тегленията и може да спечели само една награда, независимо колко коментара е публикувал.

Награда: 1 брой смартфон iPhone SE

В тегленето на наградата по т. 5 се включват само Участници, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от тези Правила.

Тегленето на победителя ще се извършва в офиса на Организатора със специализиран софтуер до 3 дни след приключването на Играта.

Обявяването на победителя ще става с коментар от страна на Организатора под постовете за играта в Instagram до 3 дни след приключването на Играта и/или чрез story в Instagram профила на организатора. В този пост ще се посочипотребителското име на победителя и наградата, която печели.

След определяне на печеливш участник се изтеглят още 2 (двама) резервни печеливши Участници. Резервните печеливши Участници може да заместят предходните изтеглени, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или не могат да получат наградата в срока по т. 7.1. от тези Правила.

След изтегляне на печелившите участници се извършва проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай, че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

В срок до 3 (три) работни дни след датата на определяне на печелившия Участник по реда на предходната т.6 същият ще бъде информиран за спечелената награда и начина на получаването чрез лично съобщение в Instagram. Името на победителя ще бъде обявено с коментар от страна на Организатора под поста за съответната седмична игра и Story („История“) в рамките на 24 часа след приключването ѝ.

Печелившият Участник трябва да представи всички данни (три имена, телефон, адрес за доставка на наградата и навършени години), които са необходими за получаването на наградата. Тези данни ще бъдат използвани единствено за предоставянето на тази конкретна награда.

В случай, че съответният печеливш Участник не отговори на съобщението, като изпрати необходимите данни до 3 (три) работни дни след обявяване на победителите или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, на който се изпраща съобщение по реда на тази точка. В случай, че и той не отговори в срок до 1 (един) ден от изпращане на съобщението или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново теглене за нея не се организира.

Наградата може да бъде получена в срок до 14 (четиринадесет) работни дни от датата на тегленето.

При получаване на Награда всеки печеливш Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.

При получаване на наградата всеки печеливш Участник подписва приемо-предавателен протокол с Организатора.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара