Спечелете 30 екшън камери от зърнени закуски Nestlé


Краен срок - 31 октомври 2020

МОЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИШ ЕКШЪН КАМЕРА

Осветление, камера… снимаме! Спечели тази страхотна модерна камера с всички нейни невероятни екстри и улови всички приключения от почивката със семейството и приятелите.

В Играта участват следните продукти:

    NESQUIK® 375 g,
    NESQUIK® MIX 325 g,
    NESQUIK® Alphabet 325 g,
    NESQUIK® Cocoa Crush 360 g,
    LION® 400 g,
    LION® Wild Crush 360 g,
    CHOCAPIC® 375 g,
    COOKIE CRISP® 375 g,
    CINI MINIS® 375 g,
    Honey CHEERIOS® 375 g

В Играта могат да участват всички физически лица, навършили 18 години, с изключение на служителите на „Нестле България“ АД и служители на партньори, участващи в организирането на Играта -  „АПРА“ ООД, и „Куалифио“ С.А.

За срока на Играта ще бъдат раздадени общо 30 (тридесет) екшън камери.

Описание на екшън камерата:

    HD (720p) екшън камера с 15 аксесоара;
    16 GB карта памет
    1.3 mega pixel екран
    Водоустойчива (до 30 метра дълбочина)
    широкоъгълна леща

Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност или с друга награда.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата Игра.

За да участваш в Играта следва да влезеш на сайта: www.nestle-cereals.com/win  и да:

* Попълни промо кода от задната страна на опаковката на участващите продукти, своите три имена и имейл адрес. Ако не следиш редовно имейла си, попълни и телефонен номер, след което се запознай с Политиката за поверителност и с Правилата за игра. Потвърди, че си навършил(а) 18 години.

* Oтговори на креативния въпрос: Nestlé зърнени закуски насърчават творчеството и семейните забавления на закуска. Опиши семейното приключение, което би искал да запишеш с екшън камера.

* Един участник има право само на една награда, независимо от броя на участията.

След утвърждаване правото на участие съгласно правилата на Играта, на 16.11.2020г. жури от трима членове ще избере 30 (тридесет) печеливши и  10 (десет) резерви.

Трите имена, датите и часовете при попълване данните за участие на печелившите ще бъдат публикувани на 20.11.2020г. на Сайта на играта www.nestle-cereals.com/win.

С печелившите участници ще бъде осъществен контакт чрез имейла, който са предоставили по време на регистрацията, за да предоставят допълнителни контакти за доставка на наградата (телефонен номер и адрес). При необходимост представител на Организатора може да се свърже с печелившия участник по телефона, за да изясни подробности относно доставката на наградата.

В случай, че печелившият участник не отговори на имейла и не предостави адреса, на който да бъде доставена наградата, в рамките на 30 (тридесет) дни от обявяването на печелившите участници, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

За да получи наградата, победителят трябва да:

    представи пред куриера своята лична карта, за да докаже самоличността си, която ще бъде върната незабавно.
    попълни и предостави на куриера декларация за получаване на наградата;

Наградите се доставят само на територията на България.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица облагаеми с окончателен данък в размер на 10% са всички предметни награди с пазарна стойност над 100 (сто) лв. от участие в игри, при които печалбата се определя на случаен принцип. Дължимият данък е за сметка на участника и се удържа и внася от Организатора.

В тази игра, Организаторът ще начисли за своя сметка, декларира и внесе дължимия данък.

За тази цел всеки печеливш получава от Организатора декларация. Като необходимо условие за получаване на наградата, печелившият трябва да попълни пълното си име, ЕГН/ ЛНЧ и адрес, да подпише и да върне на Организатора декларацията.

Организаторът включва информацията за получателя и стойността на получената предметна награда в справка, която подава към Националната агенция по приходите.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара