Спечелете таблети, велосипеди, бюро, стол, ваучери и още стотици награди


Краен срок - 13 септември 2020

Август месец е време за игри, а септември - за подготовка за училище! Ние от Bulgaria Mall комбинираме и двете, нетърпеливи да обявим, че от 13 август до 13 септември сме подготвили забавна игра за старта на учебната година в нашата класна стая на ниво партер.

Как да участваш?

Заповядай при нас от 13 август до 13 септември на ниво партер.

Всеки ден на големия екран ще ти задаваме по един интересен въпрос.

Отвори този линк: https://www.bulgariamall.bg/backtoschool-2020 , отговори правилно на въпроса и попълни останалите нужни данни за участие в регистрационната форма. 


Не забравяй да се забавляваш с приятели и семейство, и да си направите много свежи снимки! Както и да ни отбележиш с хаштаг: #bulgariamall

Участвай за страхотни награди като таблет, велосипед, бюро и още мноооого други изненади! Очакваме те! Върни се обратно на училище с много усмивки и подарък от Bulgaria Mall!

Физическо лице, което има постоянен адрес в Р. България и е записан за обучение в училище в Р.България (от 1-ви до 12-ти клас), който валидно се е регистрирал (чрез свой родител/настойник/попечител, за лицата, които нямат навършени 18 години към момента на регистрацията)за участие в Играта в съответствие с тези Правила и отговаря на изискванията на Играта.

В Играта нямат право да участват служители на Организатора и членове на семействата им, нито служители в магазини и други обекти в България Мол. Лица, които не са извършили регистрация по реда, описан по-долу, не се считат за Участници. Всеки Участник може да изиска отстраняване (анулиране) на регистрацията и участието си в Играта във всеки един момент. За целта той трябва да заяви желанието си в електронно писмо на адрес marketing@bulgariamall.bg. По този начин той се отказва и от бъдещо участие в Играта и възможността да спечели Награда.

Един участник има право на повече от една регистрация, но тези регистрации не могат да бъдат в един и същи ден.

Организаторът запазва правото си да прекрати Играта във всеки момент като е длъжен да информира участниците своевременно чрез електронно съобщение, публикувано на следния уеб сайт: www.bulgariamall.bg. Организаторът не е длъжен да уведомява индивидуално всеки от Участниците. При прекратяване на Играта Организаторът не носи отговорност пред участниците за нанесени щети и не им дължи компенсации.

Регистрацията се извършва чрез подаване на електронно заявление на регистрационна платформа, на следния адрес: https://www.bulgariamall.bg/backtoschool-2020, в което се посочва отговор на въпроса на деня, обявен на екран, разположен в „училищния кът“, обособен на ниво партер в Търговски Център България Мол;

Валидни регистрации са само тези, които са извършени в рамките на Периода на Играта, посочен по-горе и с попълнени коректно всички данни в регистрационната платформа;

Регистрация за участие на Участници, които не са навършили 18 се извършва от техен родител/попечител/настойник;

С извършване на регистрацията, Участникът гарантира и декларира, че данните, предоставени за целите на Играта, са правилни и достоверни;

С извършване на регистрацията се приема, че Участникът дава изричното си информирано съгласието да участва доброволно в Играта, включително, ако бъде изтеглен като печеливш участник и отговаря на условията на тези правила, че няма пречка да получи Наградата и името му и/или снимкови и видео материали с него да бъдат обявявани и показвани в публичното пространство (включително интернет пространството) по начин, определен от Организатора.

Валидни са само регистрациите, направени в Срока на Играта, които съдържат име (първо име и фамилия) на Участника, училището, в което учи, Първо име и фамилия на родител/настойник/попечетил, телефон, електронен адрес за контакт (с цел комуникация с тези лица), както отговор на въпроса за деня и датата на участие.

С регистрация за Играта всеки Участник, както и родителят/настойникът/попечителят декларира, че:

    е прочел и е напълно запознат с Правилата на Играта (отпечатани на гърба на подадения талон и публикувани на bulgariamall.bg) и ги приема, както и че ще се запознава с всички промени в тях, като се задължава да осигури приемането им и съгласието с тях от страна на всяко трето лице, което може да получи предоставената Награда; и
    предоставя личните си данни доброволно и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените лични данни за целите, описани в тази Правила; и
    изрично се съгласява, че в случай на получаване на Наградата, неговите именa, както и снимки, биха могли да станат публични във Facebook страницата на Организатора, или друг социален канал, използван от Организатора. Чрез попълването на регистрационната форма Участникът и неговият родител/настойник декларира, че се е запознал и с ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
    при ползване на уебсайта, посещаване на фейсбук и инстаграм страниците и блога на Bulgaria Mall, намираща се на www.bulgariamall.bg

Награда: Печелившите Участници в Играта ще спечелят като Награда някой от артикулите, описани в Приложение № 1 към тези Правила. Осигуряването на Наградата от Организатора не е обвързано с конкретен срок.

Участниците, които ще спечелят Наградата, са 14 (наричани Големи Награди) и 516 (наричани Малки Награди). Победителите се определят измежду тези, които са дали верен отговор за съответния ден, в който е направена регистрацията. Едно лице, може да спечели повече от една награда.

От валидните регистрации чрез жребий на произволен принцип (т.е чрез теглене) ще бъдат определени Участниците, които ще спечелят Награда, но само ако са дали правилен отговор на въпроса за деня, в който е направена регистрацията. Участник може да получи Награда само ако отговаря на всички изисквания на тези Правила. Тегленето ще се състои на 14.09.2020 г. в Bulgaria Mall, по електронен ред, в присъствието на комисия от трима членове, определени от Организатора,.

Чрез жребий ще бъдат изтеглени печеливши участници, съответстващи на броя на наградите (без да бъдат теглени резервни такива). В случай, че се окаже, че измежду изтеглените има невалидни регистрации, то  допълнително Организаторът ще изтегли толкова допълнителни участници, колкото е бройката на невалидните изтеглени такива. При невъзможност за осъществяване на контакт с някой от изтеглените печеливши в рамките на 7 дни от датата на тегленето, то съответната Награда не се връчва. Определянето на печеливш за всяка Награда е съгласно реда на изтеглянето, като първо се разпределят Големите Награди, а след тях – Малките награди.

Оповестяването на печелившите Участници ще се извърши чрез обявяване на имената им на  www.bulgariamall.bg на 15.09.2020 г. Печелившите Участници ще бъдат уведомени за това и на електронната поща или на телефонния номер, който са предоставили. Когато печелившият Участник или неговият родителят/настойникът/попечителят не е предоставил телефон или електронна поща, то, регистрацията се счита за невалидна.  

Връчването на Наградите ще бъде заснето на фото и/или видео носител (с включено аудио), които снимки/записи ще бъдат използвани с цел реклама на Организатора.

При получаването на Наградата всеки определен за печеливш Участник трябва да покаже свой документ, удостоверяващ това, че същият е ученик и отговаря на условията по-горе(с цел идентификация), както и родителят/настойникът/попечителят да потвърди съгласието си с Правилата с подпис в протокол, съставян от Организатора. Родител/попечител/настойник задължително и придружава непълнолетния при получаване на Наградата.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара