Спечелете луксозен куфар, ваучер за 200 лв. и комплекти Fujifilm Instant mini


Краен срок - 19 август 2020

Всички продукти на Veet участват в Промоцията

В промоцията могат да бъдат спечелени:
- малки награди: 6 бр. – комплект фотоапарат за моментни снимки Fujifilm Instant mini + фото хартия Fujifilm на стойност 170 лв. с ДДС.
- голяма награда: 1 бр. – луксозен куфар Samsonite на стойност 577,15 лв. с ДДС+ ваучер от Seven seconds на стойност 200 лв. с ДДС (ваучерът важи за покупки както от физичеките магазини, така и за закупените продукти онлайн от сайта https://www.sevenseconds.bg/). Виж детайлна информация за голямата награда в точка 12.1 от настоящите правила.

За да участвате за спечелването на една от малките награди, трябва да изпълните всяко едно от следните условия:
1. Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на “дм България” – ЕООД
2. Да влезете на www.veet-game.bg/dm и да регистрирате своите имена, телефон, email и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

За да участвате за спечелването на голямата награда, трябва да изпълните всяко едно от следните условия: 7.2.1 Да закупите продукт(и) Veet на стойност минимум 10 лв. с ДДС от обекти на дм България ЕООД" 7.2.2. Да влезете на www.veet-game.bg/dm и да регистрирате своите имена, телефон, email и номера на касовия бон/фактура и часа на издаване на касовия бон (пример 2121212 12:41) за закупените Veet продукти на минимална стойност 10 лв. с ДДС, както и да потвърдите, че сте съгласни с Правилата на промоцията.

Да запазите регистрираната касова бележка/фактура, с която, в случай че спечелите, ще удостоверите направената покупка.

Участието в Промоцията е незадължително и доброволно. 8. Всеки участник може да се регистрира в Промоцията с повече от една касова бележка/фактура за закупени продукти Veet от обекти на "дм България - ЕООД" при условие, че всяка от тях (бележка, фактура) доказва покупка на продукти Veet в размер на минимум 10 лв., с включено ДДС и e направена в обекти на "дм България - ЕООД".

Регистрация на уебстраницата на Промоцията ще се счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в разпределението за наградата в следните случаи: 9.1. Ако регистрацията съдържа грешен уникален номер на касова бележка/фактура; 9.2. Ако регистрацията не съдържа уникалния номер на касовата бележка/фактура;

Ако регистрацията съдържа уникален номер на касова бележка/фактура, който вече е бил регистриран; 9.4. Ако регистрацията е направена след изтичане срока на Промоцията, а именно след 23:59:59 ч. на 19-ти август 2020 г. или преди нейното начало, а именно преди 00:00:00 ч. на 6-ти август 2020 г.

Ако регистрираната касова бележка/фактура е за продукти Veet, на стойност по-малка от 10 лв. с ДДС. 9.6. Ако регистрирал се участник поиска заличаването на личните му данни, преди да е бил обявен за Печеливш;

Ако регистрирал се участник не е навършил 18 г. към датата на извършване на регистрацията. 9.8. Ако касовата бележка/фактура не доказва покупка направена в обекти на "дм България - ЕООД".

Всеки регистриран номер на касова бележка/фактура при спазените условия в точките по-горе, участва в томболата за теглене на наградите. 11. Печелившият/та на голямата награда и печелившите на малките награди ще се изтеглят чрез специализиран софтуер в периода 21.08-25.08.2020 г. , като Победителите ще бъдат известени с телефонно обаждане и email за това, че печелят и ще получат инструкции как да получат наградите си. VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване на награди

В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:
1. Голяма награда: 1 бр. луксозен куфар Samsonite на стойност 577,15 лв. с ДДС, с височина 81 см + ваучер от Seven seconds на стойност 200 лв. с ДДС (ваучерът важи за покупки както от физичеките магазини, така и за закупените продукти онлайн от сайта https://www.sevenseconds.bg/).
2. Малки награди: 6 бр. – комплект фотоапарат за моментни снимки Fujifilm Instant mini + фото хартия Fujifilm на стойност 170 лв. с ДДС.
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди (голяма и малки) могат да бъдат предоставени само на участници, валидирани от Организатора като победители в съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите Официални правила.

Касова бележка/фактура може да бъде регистрирана само веднъж.

В периода 21.08-25.08.2020 г. ще бъдат изтеглени печелившите от специализиран софтуер, пред нотариус, измежду всички регистрирали валидни касови бележки/фактури участници в периода на Промоцията. Спечелилите ще бъдат уведомени чрез телефонно обаждане и email, с информация как да получат своите награди. Ако печелившият Участник желае да получи наградата си на специално указано от него/нея място, то тогава разходите по доставката на наградата са за негова/нейна сметка.

В периода 21.08-25.08.2020 г. ще бъде изтеглена и по една резерва за всяка една от наградите. Редът за свързване с резервата е уточнен в точка 17 от настоящите правила.

Победителите в Промоцията са длъжни да предоставят:
* регистрираната касова бележка/фактура като доказателство за печалбата, както и да докажат, че са с постоянно местожителство в България (съгласно изискванията на член 18 по-долу) при получаване на наградата.
* техни лични данни: три имена, дата на раждане, номер на ЛК, които се изискват за процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са сред печелившите.

Малките награди ще бъдат изпратени за сметка на Възложителя не по-късно от 27.08.2020 г. Малките награди се предявяват от спечелилите участници до 26.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Малките награди се теглят наведнъж след изтичане на периода на кампанията.

Голямата награда се предявява от спечелилия участник до 26.08.2020 г., а Възложителят няма задължение за предоставяне на награда, предявена след тази дата. Голямата награда ще бъде изпратена за сметка на Възложителя не по-късно от 28.08.2020 г. В случай, че победителят не предяви наградата си до 26.08.2020 г., на 27.08.2020 г. Организаторът се свързва с предварително изтеглена резерва за победител за съответната непредявена награда, както е описано в точка 14. Резервният победител трябва да предяви наградата си до 5 календарни дни от деня, в който е уведомен. Организаторът няма задължение за предоставяне на награда, предявена след този период. В случай, че нито победителят, нито резервата не предяви наградата си, тя няма да бъде предоставена.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара