Спечелете GiftCardTM на стойност 1000, 300 и 200 лв. и 1000 продуктови пакета Milka


Краен срок - 30 септември 2020

Продукти, участващи в Промоцията: продукти Milka, независимо от вида и грамажа.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

    Стъпка 1: Купи продукти Milka (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти Milka на общата стойност от не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка или една фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД.
    Стъпка 2: Регистрирай стойността и номера от касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата на интернет страницата www.milka-promo.bg
    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка или 10-цифрения номер на фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД и общата сума с ДДС от фактурата;
        да въведе общата сума от закупените Milka продукти или общата сумата с ДДС от фактурата от Метро кеш енд Кери България ЕООД;
        да отбележи captcha code;
        да въведе мобилен номер;
        да потвърди (чрез чекбокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg
    Стъпка 3: Разбери веднага дали печелиш една от моментните награди.

Награди:

    - Моментна награда с регистрация на 1 касова бележка, накратко „Моментна награда“::
        1000 бр. продуктов пакет Milka (Шоколад Milka Alpine Milk 100гр. – 5 бр.; Шоколад Milka Alpine Milk 250гр. – 3 бр.; Шоколад Milka Oreo 300гр – 3 бр.; Бонбони I Love Milka Milk 110гр – 3 бр.; Шоколад Milka Darkmilk 85гр – 10бр; Бисквити Milka Jaffa Choco Mousse 128 гр. – 2 бр. Бисквити Milka Choco Grain 126гр. – 2 бр.; Бисквити Milka Sensations Choco inside 156гр. – 2 бр.; Бисквити Milka Tender Cow 140гр. – 2бр.
        120 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 200 лв. или
        50 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 300 лв.
    общо 1170 броя за периода на Промоцията (Игратa).

    - Награда с регистрация на 3 касови бележки – GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв. – общо 30 броя за периода на Промоцията (Играта).
    GiftCardTM е предплатена непрезареждаема карта, която може да бъде използвана навсякъде по света, където се приемат плащания с Mastercard. Срокът на валидност е изписан на лицевата страна и е не по-кратък от 2 години. След изчерпване на баланса по картата тя автоматично се закрива. Преди използване GiftCardTM трябва да бъде активирана. С GiftCardTM можете да плащате на ПОС терминал или в интернет (затворена е за използване на АТМ). Няма такси при ползване на GiftCardTM в рамките на 6 месеца от датата на нейното издаване. Плащането с GiftCardTM е защитено с ПИН код, избран от картодържателя. Пълните условия за използване на GiftCardTM са достъпни на следния линк: https://www.giftcards.eu/bg/general_terms

    За шанс за спечелване на моментна награда – 1000 бр. продуктов пакет Milka, 120 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 200 лв. или 50 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 300 лв., e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка.

    За участие в тегленето за награда с регистрация на 3 касови бележки – 30 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв., потребител е необходимо да регистрира 3 касови бележки. Тегленето се извършва след края на активността на 01.10.2020 г.

    След успешна регистрация на една касова бележа, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда. Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването им за награда с регистрация на 3 касови бележки.

    С регистрацията на три непечеливши касови бележки и в случай че с тях не е спечелена моментна награда, участникът автоматично влиза в тегленето за награда с регистрация на 3 касови бележки, което ще се проведе ден след края на играта – на 01.10.2020 г.

    Например:
        1. Ако участник е регистрирал 12 касови бележки (максимумът регистрации за всяка една седмица от периода на Промоцията) и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва с четири регистрации в тегленето за награда GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв.
        2. Ако участник е регистрирал 3 касови бележки и с 1 от тях е спечелил моментна награда, то той не участва в тегленето за награда GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв.

Моментни награди – 1000 бр. продуктов пакет Milka, 120 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 200 лв. или 50 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 300 лв. – общо 1170 броя за периода на Промоцията (Игратa). Разпределението на наградите ще се извършва след всяка успешно регистрирана касова бележка на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за w количествено разпределяне на наградите на база регистрации в активността. В периода на Промоцията/Играта са предвидени за спечелване средно 33 бр. продуктови пакета Milka дневно, 4 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 200 лв. дневно и 1-2 бр. GiftCardTM за пазаруване на стойност 300 лв. дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

Печелившите ще бъдат обявени до 24 часа след спечелване на моментна награда на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.

Награди с регистрация на 3 касови бележки – GiftCardTM за пазаруване на стойност 1000 лв. – общо 30 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на наградите с регистрация на 3 касови бележки ще се извърши чрез специално разработен за целта софтуер след края на Промоцията (Играта), на 01.10.2020 г., сред всички участници, регистрирали минимум 3 касови бележки, които не са били печеливши за моментни награди по време на периода на активността. Печелившите ще бъдат обявени на www.milka-promo.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.milka-promo.bg.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/..

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888423069 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

За изпълнението на задълженията си по чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Организаторът ще изиска от спечелилите на моментна награда GiftcardTM на стойност 200 лв., моментна награда GiftcardTM на стойност 300 лв. или награда с регистрация на 3 касови бележки GiftcardTM на стойност 1000 лв. да предоставят презиме и ЕГН, като тези лични данни ще бъдат използвани само за целите на справката по споменатата в настоящия текст законодателна норма. В случай че печелившите участници не желаят да предоставят изисканата информация, те губят правото да получат наградата си.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 12 регистрации през всяка седмица от периода на играта:
        В седмицата 01.09.2020 г. – 06.09.2020 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
        В седмицата 07.09.2020 г. – 13.09.2020 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
        В седмицата 14.09.2020 г. – 20.09.2020 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
        В седмицата 21.09.2020 г. – 27.09.2020 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
        В седмицата 28.09.2020 г. – 30.09.2020 г. максималният брой на допустимите регистрации е 12
    или 60 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените Milka продукти на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактури от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта потребител е необходимо да регистрира 10-цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност, предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара