Спечелете GiftCard със 100, 50 или 20 лв.


Краен срок - 15 септември 2020

Участникът трябва да заплати съответната стока или услуга на myPOS терминала на търговеца със своята платежна карта Mastercard или Maestro.

Участникът трябва да регистрира платежния бон от myPOS терминала на уебстраницата за кампанията на следния линк: https://www.mypos.eu/bg/mastercard, като въведе:

    уникалния номер отпечатан на касовата бележка (записан като AuthCode);
    датата на която е заплатена стоката или услугата и стойността на платената сума; и
    две имена, имейл и телефон за връзка.

Участниците имат шанс да спечелят следните награди:

    GiftCard с номинал от 20 (двадесет) лв.;
    GiftCard с номинал от 50 (петдесет) лв; или
    GiftCard с номинал от 100 (сто) лв.

В рамките на 2 (две) седмици след края на кампанията организаторът посредством автоматизиран софтуер RANDOM NAME PICKER (https://commentpicker.com/random-name-picker.php) ще изтегли имената на 15 (петнадесет) Участници, които ще спечелят GiftCard с номинал 20 лв, 50 лв или 100 лв.

Организаторът тегли и петнадесет Участници като резерви, в случай че някой от първите изтеглени не си вземе наградата в предвидения срок .

Избраните за победители участници ще бъдат информирани чрез представените от тях данни за контакт, имейл и телефон, в рамките на 1 (една) седмица от изтеглянето на жребия.

Победителите ще получат наградите си с куриер на посочен от тях адрес в срок от две седмици.

Участникът разполага с 1 (една) седмица от уведомяването за спечелване на Наградата да потвърди желанието си да получи наградата и да посочи адрес, на който да му бъде изпратена същата.

При невъзможност за свързване с Участник, който е изтеглен като победител в рамките на 1 (една) седмица от първия опит за контакт с него, то той ще отпадне и наградата ще бъде предложена на участник изтеглен като първа резерва.

За новия Победител важи правилото на 6.2. – при невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на 1 (една) седмица, наградата преминава при следващия участник изтеглен като резерва. Ако никой от изтеглените участници не събере наградата си в предвидения срок, то задължението на Организатора за раздаване на наградата отпада.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара