Спечелете 2000 плюшени играчки и 400 буркана за бисквити от Milka


Краен срок - 30 август 2020

Продукти, участващи в Промоцията: бисквити Milka, OREO, TUC, Barni и/или belVita, независимо от вида и грамажа.

Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и са на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, „МиБМ Експрес” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).

За да получат награда от Промоцията (Играта), печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера печелившата/те касова/и бележка/и.

Механизъм на Промоцията /Играта/:

 Стъпка 1: Купи бисквити Milka, OREO, TUC, Barni и/или belVita (независимо от вида и грамажа) на обща стойност минимум 5 лв. с ДДС. Необходимо условие е закупуването на бисквити Milka, OREO, TUC, Barni и/или belVita на общата стойност от не по-малко от 5 лв. с ДДС да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.

 Стъпка 2: Регистрирай валиден мобилен телефонен номер, стойността и номера на касовата бележка на интернет страницата www.game.milka.bg
    При регистрацията участникът трябва:
        да въведе номера на касовата бележка
        да въведе общата сума от закупените бисквити Milka, OREO, TUC, Barni и/или belVita
        да въведе captcha code
        да въведе валиден мобилен номер
        да потвърди (чрез чек-бокс), че желае да участва и е съгласен с Официалните правила на Промоцията, както и че ако е печеливш, неговият/нейният мобилен номер ще бъде публикуван на сайта www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на www.game.milka.bg

 Стъпка 3: Избери за спечелването на кой вид моментна награда искаш да участваш чрез бутоните „УЧАСТВАЙ“.

Награди:

    - Моментни награди - плюшена играчка Мама Меца, 1000 бр. за периода на Промоцията (Игратa) и плюшена играчка Берти, 1000 бр. за периода на Промоцията (Игратa).
    - Седмични награди – Milka буркан за бисквити – 400 бр. за периода на Промоцията (Игратa).
    За участие за моментна награда e необходимо потребител да регистрира 1 касова бележка.
    За участие в тегленето за седмична награда – 100 бр. Milka буркан за бисквити всяка седмица (400 бр. общо), потребител влиза в тегленето с регистрация на две касови бележки и в случай, че с тях не е спечелена моментна награда.

 След успешна регистрация на една касова бележа, на база изборът му на желана награда, участникът ще разбере веднага дали печели моментна награда. При избор потребител да участва в седмичното теглене за Milka буркан за бисквити, той разбира дали печели след края на всеки описан период по-долу.

 Печелившите касови бележки не участват в следващите тегления или в натрупването за седмичната награда.

 С регистрацията на две касови бележки и в случай, че с тях не е спечелена момента награда, участникът автоматично влиза в тегленето за седмичнa наградa.

 Например:
        1.Ако участник е регистрирал 20 касови бележки (максимумът за периода на Промоцията) и не е спечелил моментна награда с някоя от тях, то той участва 10 пъти в тегленето за седмична награда.
        2. Ако участник е регистрирал 2 касови бележки и с 1 от тях е спечелил моментна награда, то той трябва да регистрира нова касова бележка за участие в тегленето и за седмична награда

Разпределение на наградите

Моментни награди - Разпределението на наградите ще се извършва на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено и равномерно разпределяне на наградите на база регистрации в Промоцията. В периода са предвидени за спечелване средно по 71 броя плюшени играчки (независимо от вида) дневно. Всички печеливши касови бележки не участват в следващи тегления.

Печелившите ще бъдат публикувани до 24 часа от момента на изтегляне на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

 Седмични награди – Milka буркан за бисквити - общо 400 броя за периода на Промоцията (Играта). Тегленето на седмичните награди ще се извърши на седмична база, сред всички участници, регистрирали минимум 2 касови бележки, които не са били печеливши за моментната награда по време на периода на активността. Разпределението на периодите за теглене на седмична награда на Промоцията (Играта) е както следва:
        Период 1 – 03.08. – 09.08.2020 г. включително – 100 броя Milka буркани за бисквити
        Период 2 – 10.08. – 16.08.2020 г. включително – 100 броя Milka буркани за бисквити
        Период 3 – 17.08. – 23.08.2020 г. включително – 100 броя Milka буркани за бисквити
        Период 4 – 24.08. – 30.08.2020 г. включително – 100 броя Milka буркани за бисквити

 Тегленето на печелившите участници на седмична награда ще се извърши до 24 часа след края на периода на Играта чрез специално разработен за целта софтуер. Печелившите ще бъдат обявени на www.game.milka.bg, като последните 3 символа от всеки мобилен номер (напр. 0887101***) ще бъдат скрити и няма да бъдат видими на страницата.

Един участник може да спечели само по една награда от вид за периода на Промоцията /Играта/. Т.е. един участник може да спечели максимално 1 бр. плюшена играчка Мама Меца, 1 бр. плюшена играчка Берти и 1 бр. Milka буркан за бисквити.

Единният идентификатор на всеки участник е реален и действащ мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен номер. Едно физическо лице има право да участва само с един мобилен номер.

Печелившите участници ще бъдат известени чрез съобщение на екрана и/или със SMS на мобилния номер, подаден при регистрация. Печелившите ще трябва да позвънят, за да подадат валидни данни за доставка на наградата на 0888422784 (цената на едно обаждане е според тарифния план на абоната). Ако печелившите не потвърдят наградите си в 5-дневен срок, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.

Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването и потвърждението на наградата, не е сторил това в 5-дневния срок за потвърждение или не е предоставил валиден, реален и действащ мобилен номер и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.

Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. Един участник може да направи максимум 20 регистрации за целия период на Играта. Една касова бележка може да бъде регистрирана само веднъж. С една касова бележка може да бъде спечелена само една награда.

Печелившите участници получават наградите си след представяне на печелившата/те касова/и бележка/и за закупените бисквити Milka, OREO, TUC, Barni и/или belVita на куриера. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай, обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.

ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!

Допускат се и регистрации на фактура от Метро кеш енд Кери България ЕООД. За целта, потребител е необходимо да регистрира 10 цифрения номер на фактурата, както и сумата с ДДС от фактурата. При спечелване на награда, участникът е необходимо да предостави на куриера копие от регистрираната фактура.

Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично” вместо Участниците и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от посочените максимален брой регистрации от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.

Наградите ще бъдат доставени с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след подаването на адрес за доставка. В деня на доставка печелившите участници ще получат уведомителен SMS или прозвъняване от куриера. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници последните ще получат обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 20 работни дни от съответния куриерски клон. След изтичането на този срок печелившият участник губи правото си да получи наградата, като тя ще бъде използвана в бъдещи активности на марката.

 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност , предоставена печеливша/и касова/и бележка/и и подписване на приемо-предавателен протокол. Като изключение, сме готови да приемем и копия на печеливши касови бележки само при представяне на оригинал за сверяване. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара