Спечелете 10 ваучера по 100 лв. и 100 ваучера по 10 лв. от Happy Delivery


Играта е приключила!

Печеливши: https://dostavka.happy.bg/bg/terms_games/i/happy_bdЗа да получи шанс да спечели награда в играта, всички клиенти следва да отговарят едновременно на следните условия:
- да са извършили онлайн поръчка от Happy Delivery в периода на кампанията, която да е на минимална стойност 10,00 (десет) лева с ДДС (без включена цена за доставка)през сайта или мобилното приложение. Всеки, който е спазил това условие участва в онлайн томбола и има възможност да спечели една от обявените награди.
- да са навършили 18-годишна възраст и не са поставени под пълно или ограничено запрещение;
- имат настоящ адрес в страната;

Организаторът предоставя следните награди през периода на Играта:

Ваучер за консумация от Happy Delivery за еднократно ползване. 10,00 лв. / 100 бр.
Ваучер за консумация от Happy Delivery за еднократно ползване. 100,00 лв. / 10 бр.

Не се допуска размяна на награда срещу нейния паричен еквивалент.

Ваучерът е с валидност 1 месец от спечелването му.
Ваучерът е аз еднократно ползване.
Ваучерът не се комбинира с други промоции и отстъпки.
Ваучерът може да се използва само за поръчки от Happy Delivery и не важи на място в ресторантите Happy Bar&Grill.
Ваучерът от 10 лв важи за следваща поръчка в рамките на обявения срок.

Печелившите участници се определят на случаен принцип, чрез специална компютърна програма.

Едно лице има право да участва неколкократно в текущата кампания, стига участието му да е съобразено с наградния фонд, условията и сроковете на Томболата.

Един Участник може да спечели една награда от гореизброената.

Победителите ще бъдат обявени на сайта на Организатора при приключване на кампанията .В тегленето участват участниците, направили поръчка, през периода на играта, съгласно обявените условия.

Наградата от 10 лв. ваучер за консумация се получава автоматично при финализиране на текущат поръчка и се зарежда в профила на клиента, важи за следваща поръчка. Наградата от 100 лв. ваучер за консумация се обявява в сайта в края на кампанията и печелившите ще бъдат информирани по телефона.

Печелившите участници, които нямат регистрация и профил в сайта, за да използват ваучера от 10 лв трябва при следваща онлайн поръчка да използват същия телефонен номер и имейл.

Организаторът полага усилия за осъществяване на контакт с печелившите участници с цел съгласуване на времето, мястото и начина на получаване на наградата. При невъзможност на Организатора да осъществи контакт с участник в срок до 48 часа след обявяването му за спечелил по реда на т.6.5., той губи правото си да получи наградата, като Организаторът има право да изтегли друг печеливш участник на негово място.

Краен срок - 31 май 2020

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара