Спечелете 10 ваучера х 30 лв. за Гергьовден от Кауфланд


Краен срок - 6 май 2020

Внимание, Жоро и Гери. Подготвили сме подаръци за имения ден на 10 от вас. Пишете ни в коментарите, ако искате почерпката за Гергьовден да е от нас. ;)

Участието в играта не е обвързано с покупка.

От 30.04 до 06.05.2020 г. се включи в нашата игра, която се провежда на официалната страница на Kaufland във Facebook и с малко повече късмет може да спечелиш един от 10 ваучера за пазаруване, всеки на стойност 30 лева.

За да се включиш в играта е необходимо: 

    Да разполагаш с активен и отключен профил във www.facebook.com
    Да празнуваш имен ден на Гергьовден.
    Да коментираш под публикацията за играта в периода на провеждане – коментарът може да бъде както текстови, така и само с емоджи, гиф или прикачена снимка.

В рамките на Периода на провеждане всеки Участник може да коментира неограничен брой пъти, но има право да спечели само една награда в рамките на Играта. В случай че Участник бъде изтеглен като печеливш повече от един път, неговото място ще бъде заето от първия изтеглен резервен Участник.

В тегленето на наградите участват само Участници, отговарящи на Условията и коментирали под публикацията на Играта във Facebook в посочения по-долу срок.

Един Участник следва да участва само с един валиден Facebook профил; дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, ще се считат за невалидни и не участват в Играта.

Всякакви други действия, с които се цели вероятността за спечелване на Играта да бъде повишена посредством използването на методи, различни от и/ или в противоречие на тези, предвидени в настоящите Условия, са също забранени. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградата, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния Участник/ съответните Участници, да свали от Facebook страницата си неговите/ техните участия и да го/ ги лиши от правото да получи/ получат наградата.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на един от общо 10 (десет) ваучера за пазаруване в хипермаркети Kaufland, всеки на стойност 30 лева 

Играта ще се реализира в един етап с общ брой награди от 10 (десет) ваучера за пазаруване в хипермаркети Kaufland, всеки на стойност 30 лева. Един участник може да спечели само една награда. Тегленето на печеливши участници ще се проведе на 07.05.2020 г.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду Участници, отговарящи на зададените в горните клаузи условия, в присъствието на независима комисия, съставена от представители на следните вътрешни звена на Организатора: „Ревизия“, „Право и съответствие“ и „Маркетинг и реклама“. Комисията удостоверява резултатите от тегленето.

Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – с лично съобщение или в отговор на коментара им под публикацията в съответната социална мрежа в рамките на до 5 (пет) работни дни след тегленето на наградите.

Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три) работни дни, губят правото да получат спечелена награда. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.

Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след свързване с тях и само при изрично потвърждение от страна на печелившите Участници за тяхното съгласие с това обявяване.

Печелившите Участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. Участникът ще получи наградата си на посочения от него адрес в срок до 3 (три) седмици от провеждане на тегленето чрез външно дружество - спедитор/ куриер.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара