Спечелете 6 планетарни миксера KitchenAid от METRO


Краен срок - 20 септември 2020

METRO Плюс+ е лоялната програма на METRO, в която можете да трупате Бонус точки, както и да вземете продукт от програмата с атрактивна отстъпка. За всеки 1 лев с ДДС, похарчен в магазини METRO, получавате 1 Бонус точка, като за ден можете да натрупате до 200 Бонус точки. От 30.03.2020 до 20.09.2020 г. можете да събирате Бонус точки, а до 27.09.2020 г. можете да ги използвате за продукти KitchenAid. Открийте своята кулинарна страст с KitchenAid!

Можете да започнете да събирате Бонус точки в лоялната програма веднага - вашата МЕТRО карта с 22 цифров баркод ви дава възможност това да се случи без допълнителни процедури. Притежателите на стара МЕТRО карта могат да се включат в програмата, след като я заменят с нова карта в своя магазин METRO, на Вход Клиенти.

От 30 март до 20 септември 2020 г. всяка покупка на продукт от лоялната програма МЕТРО ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid с бонус точки може да ти донесе голямата награда - планетарен миксер KitchenAid Artisan!

УЧАСТНИК се нарича всеки клиент на Организатора, закупил продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid, в периода от 30.03.2020г. до 20.09.2020г. Всички участващи продукти в кампанията могат да бъдат намерени на адрес: http://www.metroplus.bg.
ПЕЧЕЛИВШ е всеки Участник, който ще бъде изтеглен на лотариен принцип чрез използването на специализиран софтуер и спечели предварително обявена награда съгласно раздел IV.

В периода на провеждане на Промоционалната кампания, всеки Участник, закупил продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid с бонус точки, в някой от Участващите обекти, може да заяви участие в томбола чрез номера на фактурата си, като се регистрира на metro.bg/metro-plus  и впише коректно и пълно всички посочени полета в регистрационната форма. Всички коректно регистрирали се участници ще бъдат включени в томбола за теглене на наградите, за съответния месец, в който са се регистрирали на сайта за участие. Всеки Участник може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка регистрирана на сайта фактура, в която присъства продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+, закупен с бонус точки, се счита за едно участие.  Една фактура може да бъде регистрирана само един път и само от един участник. Повторни регистрации на фактура няма да бъдат зачетени за валидно участие. Ако Участникът се представлява от няколко отделни картодържатели на клиентски карти МЕТРО, покупките от различните картодържатели се считат за отделни участия на един и същ Участник.

Всяко лице над 18-годишна възраст с активна клиентска карта, закупило продукт от лоялната програма Метро ПЛЮС+ от селекцията на KitchenAid, изпълнило гореописаните правила за участие, има право да участва в томбола за награда:

-     6 бр. планетарен миксер KitchenAid Artisan с регулярна пазарна цена 1,199 лева (по един брой за месеците април, май, юни, юли, август и септември)

Печелившите ще бъдат определени при провеждане на теглене на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер не по-късно от 5 работни дни след приключване на календарния месец, за който се тегли наградата, в централния офис на Организатора.
Организаторът няма да използва процедури, нито специализирания софтуер по начин, който позволява да се предопредели резултатът от проведеното случайно разпределение на наградите. Резултатите от тегленето, както и Печелившите ще бъдат отразени в протокол, който ще се съхранява в централния офис на Организатора за срок от 1 (една) година. При тегленето ще бъдат избрани по 1 Печеливш, както и 2 резервни участници за наградата.

Печелившият ще бъдат информиран за спечелването на наградата чрез данните за контакт, които са предоставени при регистрацията им регистрира на metro.bg/metro-plus, в срок до 10 дни след изтеглянето на печелившия за всеки месец  в периода на кампанията. В случай, че някой Печеливш откаже получаването на награда, наградата ще бъде предоставена на резервен участник, като бъде следван редът на изтеглянето им. Ваучерите ще се получават на място, в избран от Печелившия участник магазин на МЕТРО.

Клиентските номера на Печелившите ще бъдат публикувани на уеб страницата на Организатора след потвърждение от страна на победителите.   

Наградите не могат да бъдат заменяни за пари в брой или друга награда.

Предоставяне (прехвърляне) на наградата на трети лица не е разрешено. Наградата може да бъде получена от законния представител на клиента, или всяко лице, което ползва МЕТРО карта на законово основание. Организаторът може да изиска от участниците да потвърдят тяхната самоличност, чрез предоставяне на необходимите документи.

Организаторът и лицата, свързани с провеждането на Промоционалната кампания, не носят отговорност за евентуални вреди, причинени от наградите. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати Промоционалната кампания.

Всички награди се получават на място в обект на Организатора срещу попълнена и подписана от участниците декларация за получаване на наградата. Спечелилите ще бъдат информирани на предоставените от тях контакти кога и от кой обект на Организатора могат да получат наградата си.

Наградата е с пазарна стойност над 100.00 лв. с ДДС. С получаването на такава награда Печелившият се счита за уведомен, че стойността на наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с данък по реда на действащото българско законодателство. По повод задължението на Организатора да подава справка за изплатените доходи, Печелившият се задължава, като необходимо условие за получаване на награда, да предостави информация относно своите пълни имена и ЕГН, които ще бъдат третирани и обработени като лични данни по реда на настоящите Официални правила. Организаторът не носи отговорност за некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на Печелившия.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара