Спечелете 40 ваучера по 20 лв. от Kaufland


Краен срок - 17 май 2020

От 20.04 до 17.05.2020 г. включително, последвай профила ни в Instagram. Публикувай в профила си снимка на домашно приготвено ястие с риба, сложи хаштаг @kauflandbulgaria или #KauflandVkusnaRiba и играй за един от 40 ваучера за пазаруване, всеки на стойност 20 лв. Всяка седмица през периода на провеждане ще бъдат изтеглени по 10 от общо 40-е печеливши.

Участието в Играта НЕ Е обвързана с покупка.

За участие в Играта желаещите лица трябва разполагат с отключен профил в Instagram
(https://www.instagram.com/kauflandbulgaria/) и да публикуват снимка на домашно приготвено
ястие с риба, като задължително отбележат @kauflandbulgaria или #KauflandVkusnaRiba, в
рамките на Периода на провеждане.

В тегленето на наградите участват само участници в Играта, които имат право да участват
съгласно горната т. 2.1. и са изпълнили и трите изброени в т. 3.2. по-горе условия. В рамките на
периода, в който се провежда Играта, един Участник може да коментира и публикува снимки
по посочения начин неограничен брой пъти, като обаче ще участва само веднъж в тегленето на
наградите.

Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за
спечелване на играта да бъде повишена посредством използване на технически и други
средства и методи, различни и/ или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.
При установяване извършването на действия, които имат за цел и/ или биха могли да доведат
до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта
си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от Играта
неговите/ нейните/ техните участия и да го/ я/ ги лиши от правото да получи/ получат
изтеглената награда.

Участието в Играта дава възможност за спечелване на награда – ваучер за пазаруване на
стойност 20 лв. Общият брой ваучери за пазаруване, които ще бъдат раздадени в играта, а 40
бр. Всяка седмица през периода на провеждане ще бъдат изтеглени по 10 от общо 40-те
печеливши.

Снимките за участие в Играта следва да бъдат публикувани в Instagram в Периода на
провеждане, т.е. от момента на публикуването на обявление за Играта в профила на Kaufland
България в Instagram до най-късно 23:59 ч. на 17.05.2020 г. (неделя). Снимки, публикувани
след този час, няма да участват в тегленето на наградите.

Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду участници, отговарящи на
зададените в т. 3.2. по-горе условия, от комуникационна агенция „НОУ УЕЙ ЕООД“, [Knoway].

Имената на печелившите участници ще бъдат обявявани ежеседмично само и единствено
след обработване на всички публикации в Instagram, отговарящи на Условията, и получаване
на потвърждение на печелившите за съответната седмица.

Само печелившите участници ще бъдат уведомени – чрез лично съобщение в социалната
мрежа Instagram.

Участник, с когото Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 3 (три)
работни дни, губи правото си да получи наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с
резервен участник.

Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш
участник поради грешно попълнени данни или по други, независещи от Организатора причини.

Имената на спечелилите участници, както и наградата, която печелят, ще бъдат
публикувани на официалната интернет страница на Kaufland България (www.kaufland.bg) след
свързване с, и потвърждение от страна на, участниците.

Печелившите участници ще могат да получат своята награда на посочен от тях адрес. За
получаване на наградите печелившите участници следва да предоставят на служител на
спедиторската компания валиден документ за самоличност за удостоверяване съответствието
на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата се подписва
приемо-предавателен протокол.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара