Стани Lidl звезда в техния Youtube канал


Краен срок - 29 март 2020

Ако и ти като нас мечтаеш да вдъхновяваш околните и да ги радваш с идеи за неочаквано добри находки, имаме новина за теб.

Търсим трима свежари за важна Lidl мисия!

Надъхани, комуникативни и с желание за изява.

И най-важното – заредени с неизчерпаема страст към модата, спорта или майсторенето. Всеки от тях ще води собствена видео поредица в нашия YouTube канал и от чисто новата ни снимачна крепост, Къщата на Лидл, ще дава практични онлайн съвети в едно от направленията:

    LIDL Beauty кътчето за модни и козметични препоръки
    LIDL Wellness мястото за спортни и фитнес идеи
    LIDL Crafts работилницата на сръчните и креативните

Ентусиазмът е по-важен от опита. За да кандидатстваш, запиши видео не по-дълго от 1 минута и ни покажи твоите умения в някоя от трите области. Изпрати ни го от 09.03. до 29.03.2020 г. и ако видеото ти ни грабне, ще те поканим на среща и ще имаш шанса да си един от тримата избрани. Oчаква ни епично сътрудничество! От теб таланта и свежото съдържание, от нас яката публика и мечтаното студио.

Включи се. Заслужава си.

Целта на Конкурса е намирането на 3 лица, които да водят своя рубрика в канала на Лидл България в YouTube и чрез нея да представят различни артикули от нехранителния  асортимент на компанията и начините за тяхното използване. Всеки от избраните участници ще дава полезна, интересна и практична информация по едно от трите направления:
• Wellness – уреди за тренировка, екипировка, хоби (вело, хайкинг, летни спортове и други)
• Beauty – козметични и текстилни продукти; модни аксесоари; електрически уреди за красотва (почистване на кожа, коса, нокти и други)
• Crafts – градина; работилница; съвети и хитрини в кухнята и дома

Право да участват в Конкурса имат всички физически лица, навършили 18 години, с постоянен адрес в България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Конкурса ("Участник/ци").

За да се регистрира за участие в Конкурса всеки Участник трябва да посети сайта www.lidl.bg/casting в периода 09.03. – 29.03.2020 г. На началната страница на сайта Участникът трябва да попълни коректно регистрационната форма, като посочи съответната информация в предвидените за тази цел полета: име, фамилия, валиден имейл адрес и валиден телефонен номер. Участникът трябва да избере за коя от трите области (Wellness, Beauty или Crafts) иска да кандидатства, да качи свое видео с дължина до 1 (една) минута, в което представя конкретен съвет по избраната тема; своя интерес към дадената тема; или своята гледна точка за избраната тема, да потвърди, че е запознат с Правилата за участие, както и с политиката за защита на личните данни на Лидл България за Конкурса, и да натисне бутон „Участвай“.

Всяка рубрика ще включва в себе си, но не се изчерпва до, съответните теми:
• LIDL Beauty – съвети и идеи, съврзани с модни и козметични препоръки
• LIDL Wellness –спортни и фитнес идеи
• LIDL Crafts – „направи си сам“ рубрика с практични съвети за дома, градината и работилницата

След завършване на описаните стъпки, всеки регистриран ще получава потвърждение на екрана в браузъра си.

Един Участник не може да се регистрира повече от веднъж за Конкурса за една и съща тема. Разрешено е кандидастването и по трите теми, стига Участникът да качи уникални за категорията видеа.

Всеки Участник, отговарящ на условията по т.5 и регистрирал се успешно по начина, описан в т.7, може да бъде избран за участие в среща с представители на Организатора и ангажиран от него продуцент. Всеки избран за среща Участник ще бъде уведомен по имейл и служител на Лидл България ще се свърже с него/нея по телефон с оглед потвърждаване на участието му/ѝ в среща и уточняване на датата на срещата. Срещите ще се проведат в кратък срок след приключване на Периода на регистрация.

Целта на срещата е представителите на Лидл България и продуцентът да добият лично впечатление от съответния Участник, както и да се уверят в опита и познанията му/ѝ в областта, за която е участвал.

От Участниците, с които са проведени срещи, Организаторът ще избере общо трима (по един във всяка от областите Wellness, Beauty и Crafts), на които ще бъде предложено да станат лица на Лидл България в Youtube за посочените области. Организаторът ще се свърже по телефон и/или имейл както с печелившите Участници, така и с тези, с които са проведени срещи, но не са избрани.

Всеки от избраните Участници ще получи възможността да води собствена видео поредица в YouTube канала на Организатора и от чисто новата  снимачна крепост на Организатора, Къщата на Лидл, да дава практични онлайн съвети в едно от направленията:
     
LIDL Beauty (кътчето за модни и козметични препоръки);
LIDL Wellness (мястото за спортни и фитнес идеи) или
LIDL Crafts (работилницата на сръчните и креативните).

За целта всеки избран Участник ще трябва да сключи договор за срок от 1 година с избран от Лидл България продуцент (Лидл България не е страна в отношенията с избрания Участник) при следните основни условия:

- Възнаграждение: 600 лв. нето на снимачен ден; без задължение за минимален брой снимачни дни в рамките на срока на договора;
- Права на ползване върху изпълненията: изключителни, за срок от 3 години, неограничена територия; начин на използване на видеоклиповете: онлайн.
- Задължение за неконкуриране: отказ от участие по какъвто и да е начин (вкл., но не само с образ и/или глас) в рекламни кампании или дейности, различни от тези на Лидл България, които рекламни кампании/дейности се отнасят до реклама на конкурентни търговски вериги (т.е. такива, чийто основен бизнес е свързан с продажба на дребно на хранителни и нехранителни стоки едновременно чрез верига магазини) и/или на каквито и да е нехранителни продукти, попадащи в една от трите категории. Териториален обхват: Република България; период: за срока на договора + 3 месеца.

Всеки избран Участник може да откаже горната възможност (вкл. като откаже да сключи договор при основните условия), в който случай Организаторът си запазва правото да покани друг Участник от тези, с които Организаторът е провел среща.

С участието си в Конкурса всеки Участник изрично декларира и потвърждава, че (а) той/тя е лицето, заснето в изпратеното за участие в Конкурса видео; (б) с участието си в Конкурса чрез изпращане на видеоклипа не нарушава каквито и да е права и интереси на трети лица, вкл. права на интелектуална собственост на трети лица; (в) предоставя на Организатора неизключителното право да използва видеото в рамките на и за целите на провеждане на Конкурса.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара