Предложи градско място и спечели комплект с продукти Cif


Краен срок - 30 април 2020

Предложи градско място

От трансформирането на неприветливо и занемарено градско място до вдъхването му на нов живот, нашите проекти за преобразяване на градската среда целят да възвърнат радостта, чувството за принадлежност и сигурността в града. Ако има занемарено място в твоя град, което се нуждае от преобразяване, предложи го за почистване и разкрасяване от творческия екип на Cif, и се включи в каузата за по-чиста и красива градска среда!

Предложи градско място още днес, активирай хората около теб да го подкрепят и гласуват за него и то може да получи свой нов облик, чрез почистване и разкрасяване от творческия екип на Cif.

За да се вземе участие, всеки желаещ е длъжен да изпълни следните условия:

Да посети www.cifcleans.bg

Да гласува за локацията, която иска да бъде трансформирана от Организаторите, чрез натискане на бутона „Гласувай“. Всеки може да гласува за локация, без да е нужно да се регистрира на сайта на кампанията. Участник може да участва в Кампанията само с един потребителски профил.

Да предложи локация, която да бъде трансформирана от Организаторите, качвайки снимка, чрез бутона „Качи снимка“. Всеки участник ще може да гласува само един път за всяка от предложените локациите и да предложи неограничен брой локации.

Ако участникът избере да предложи локация, той трябва да го направи, като влезе в раздела „Предложи място“ и попълни всички необходими полета /Име, адрес и кратко описание на мястото, имейл адрес/. Участникът е длъжен да се съгласи, че приема Официалните правила на играта и че има навършени 18 години. Участникът трябва да изпрати снимка на предложената от него локация на имейл info@cifcleans.bg.

Когато участникът качи своята снимка, трябва да се изчака потвърждение от администратора на страницата, че снимката отговаря на правилата на конкурса (посочени по-долу в т.(3)).

След одобрение от администратора на страницата, снимката трябва да бъде одобрена за трансформация на локацията от жури (Творческият екип на Cif), което да реши дали локацията отговаря на следните изисквания – да не бъде частна собственост, да е целесъобразна и реализуема в рамките на проектите за трансформация.

След одобрение от администратора и журито, снимката ще бъде качена в раздел „Предложени места“.

Качените снимки трябва да отговарят на следните правила:

1. Трябва да са авторски, като автентичността ще бъде проверявана от Организаторите само на снимките, които са изтеглени като печеливши. За база, на която ще се определя автентичността на снимката, ще се счита фактът, че тя не присъства в интернет пространството, с изключение на Facebook.com. Ако се установи, че печелившата снимка е качена на други сайтове (с изключение на facebook.com), то тя ще бъде обявена за невалидна.

2. Трябва да са реални, без текстове, лога.
3. Форматът на снимките трябва да бъде jpg или png.
4. Размерът на една снимка трябва да бъде максимум 6 MB.
5. Размерът на снимките трябва да бъде най-малко 620x390 пиксела.

Не се допускат до участие и представените снимки се дисквалифицират от настоящата Кампания, в случай че съдържанието на снимките:

- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;

- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани;

- е насочено срещу или накърнява доброто име на „Юниливър България“ ЕООД или което и да е трето лице;

- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;

- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;

- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация;

- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други;

- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.

Всяка качена снимка ще бъде одобрявана от администратор. Качените снимки от даден потребител ще бъдат обработени и одобрени/отхвърлени в рамките на 48 часа след качването им. Ако дадена снимка не отговаря пълно или частично на някое от условията по-горе, то Организаторите си запазват правото да не я публикуват. Организаторът ще преценява съдържанието на снимките спрямо горните изискванията и няма да дава детайли защо дадена снимка не е одобрена.

Веднъж качени, снимките не могат да бъдат изтрити или модифицирани. Участващите лица могат да изпращат до три снимки в рамките на кампанията.

С изпращането на снимката участникът заявява, че той/тя притежава авторските права върху снимката и дава съгласието си нейното ползване от Юниливър България ЕООД без да претендира възнаграждение, отстъпвайки по този начин авторските права за използване на снимката на www.cifcleans.bg.

Един ден след изтичане промоционалния период на Кампанията, на www.cifcleans.bg ще бъде обявена локациията, която е събрала най-голям брой гласове по време на Кампанията.

Тя ще бъде почистена и разкрасена, за да се превърне в своеобразен градски шедьовър.

Всеки участник, който предложи градско място, качвайки снимка, което бъде одобрено и качено на сайта на кампанията cifcleans.bg, ще получи комплимент от Cif – продуктов комплект.

Наградите ще бъдат доставени до участниците за сметка на Организаторите след края на кампанията.

Организаторите ще се свържат с печелившите в рамките на 5 работни дни – по e-mail адреса на всеки от печелившите участници, с който те са се регистрирали на сайта.

Доставката и осъществяването на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 2 седмици след края на кампанията.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност.

В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите.

В случай, че участникът не отговаря на посочените от него координати в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара