Спечелете лек автомобил Mazda 3 и 10 почивки за двама


Краен срок - 31 май 2020

Използвай активно своята кредитната карта Mastercard в периода от 1 март до 31 май 2020 г. и можеш да спечелиш супер награди2:

    нов лек автомобил Mazda 3 или
    една от 10 уикенд почивки за двама в България

Сега всичко е в твоите ръце, защото никога не е било толкова лесно да печелиш!

Как?

Участваш автоматично в томболата за една от страхотните ни награди, ако в рамките на поне един от трите етапа на кампанията направиш със своята карта минимум 3 покупки включващи:

    поне една покупка в бензиностанция
    поне една покупка в супермаркет
    поне едно плащане на битови сметки или данъци, извършено през някой от дигиталните канали на Пощенска банка: интернет банкиране (e-Postbank), мобилно банкиране (m-Postbank) или универсален платец (u-Postbank)

Необходимо е да направиш поне 3 трансакции – по една от всеки вид, на стойност минимум 10 лв., в рамките на един месец и ще си гарантираш едно участие!

Ако направиш повече плащания, увеличаваш шанса си за успех!

Лесно е –  3 плащания могат да ти донесат новата Mazda 3!

В кампанията имат право да участват всички настоящи картодържатели на кредитни карти Mastercard, издадени от Пощенска банка преди старта на Промоцията (27.02.2020 г.). В Промоцията нямат право да участват картодържатели на кредитни карти Mastercard Business, картодържатели, които са служители на банката или на дружества, свързани с нея, както и членове на техните семейства (съпрузи, роднини по права линия без ограничения, както и други членове на техните семейства).

Наградите са облагаеми по реда на ЗДДФЛ. Данъкът за лекия автомобил е за сметка на спечелилия участник, който следва към датата на връчване на наградата да внесе дължимата сума по посочена от банката сметка. Организаторът предварително ще уведоми лицето за размера на дължимата сума. Организаторът не поема допълнителни разходи, свързани с придобиването на лекия автомобил, както и с ползването му, включително, но не само, разходи, свързани с регистрация на автомобила, разходи за застраховки, такси, данъци и др.

Етапите на кампанията са както следва: Етап 1 – 01.03.2020 г. – 31.03.2020 г.; Етап 2 – 01.04.2020 г. – 30.04.2020 г.; Етап 3 – 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г.

Промоцията се провежда на територията на Република България, при извършване на покупки само в два типа търговски обекти – супермаркети и бензиностанции, в които е възможно разплащането да се осъществява на ПОС терминал, както и при извършване на плащания на битови сметки, местни данъци и такси чрез някой от дигиталните канали на Пощенска банката: Интернет банкиране (e-postbank), Универсален платец (u-postbank) или Мобилно банкиране (m-postbank).

Наличието на минимум 3 (три) бр. трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., в края на периода на провеждане, гарантира на картодържателя право на еднократно участие в томболата. За всеки следващи 3 (три) трансакции, отговарящи на изискванията по т.5.1., картодържателят придобива допълнително право на участие в томболата.

Всеки картодържател участва толкова пъти в томболата, колкото пъти е изпълнено условието по т.5.2. Един участник може да спечели само една награда по т.6.1.

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип, в рамките на едно теглене, на 18.06.2020 г., в Централата на банката, в присъствието на нотариус.

При извършване на тегленето по т.5.4., ще бъдат изтеглени общо 11 бр. печеливши от всички участници в кампанията, които отговарят на изискванията на т.5.1., както и 15 бр. резервни участници, които ще имат правото да спечелят награда по т.6.1., при условията на т.7.8.

При извършването на тегленето по т.5.4. първо ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш участник за голямата награда по т.6.1.1. След това ще бъдат изтеглени 10 (десет) бр. печеливши участници за наградите по т.6.1.2. Непосредствено след това ще бъдат изтеглени 5 (пет) бр. резервни участници за наградата по т.6.1.1 и 10 (десет) бр. резервни участници за наградите по т.6.1.2.  както следва:

Един брой нов лек автомобил Мазда 3 MY19/HB/G122/COMFORT PLUS, предварително избран от Организатора за целите на конкретната промоционална кампания. Не се допуска, по желание на печелившия, замяна на избрания автомобил с друг модел, както и доплащане от негова страна, с оглед придобиване на друг автомобил, чиято стойност надхвърля стойността на определената за кампанията награда.

10 (десет) броя ваучери за уикенд почивки за двама в България, на стойност 400 лв. Ваучерите могат да се използват еднократно, в срок до 1 (една) година, считано от датата на предоставянето им на победителите. Конкретната дестинация, както и свързаните с почивката условия (в т.ч. брой нощувки, храна, транспорт и свързани разходи), са по избор на победителя и съобразно наличните възможности на съответната туристическа агенция, издател на ваучера. При избор на дестинация, която надхвърля стойността на ваучера, спечелилият участник може да доплати съответната част.

Печелившите участници от проведената томбола по т.5.4. ще бъдат уведомени с телефонно обаждане на посочения пред банката телефонен номер или на съдържащия се в клиентската база данни e-mail адрес, в срок до 10 (десет) работни дни от провеждането на томболата.

Банката уведомява печелившите участници, че ако получат награда по т.6.1.2, трите им имена и ЕГН ще бъдат съобщени на Национална агенция за приходите, за целите на деклариране и внасяне на дължимия данък във връзка с наградите.

Печелившите участници следва да потвърдят на банката дали желаят да получат наградата не по-късно от 3 (три) работни дни след уведомяването им по т.7.1. за спечелената награда.

Печелившите участници, които са направили потвърждение по реда на т.7.3., ще получат спечелената награда по т. 6.1.2. в срок до 1 (един) месец от направеното потвърждение.

Печелившият участник ще получи наградата по т.6.1.1., в срока по т.7.4, като предварително се уточни с Организатора мястото и начина на предаване на наградата и оформянето на необходимите документи. Печелившият участник следва да окаже необходимото съдействие за получаване на наградата, като се яви да я получи в уговореното място и час, подпише необходимите за придобиване на собствеността документи, съгласно действащото законодателство в Република България, представи необходимите данни, удостовери писмено, че е получил наградата, както и внесе сумата, свързана с дължимия данък.

Печелившите участници ще получат спечелената награда по т.6.1.2 от офис на Пощенска банка или чрез куриер, в случай че това е възможно.

Организаторът ще публикува инициал на собственото име, фамилията, населеното място и последните 4 (четири) цифри на телефонния номер на спечелилите участници от проведената томбола на интернет адрес https://www.postbank.bg/. Имената, както и снимки на победителите биха могли да станат публични и да бъдат използвани в печатни, аудио или видео материали от Организатора, при спазване на изискванията за защита на лични данни. Организаторът не дължи заплащане за съответните материали.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара