Спечелете 4500 ваучера и 320 000 броя чаши от Coca-Cola


Краен срок - 19 април 2020

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България, в избрани търговски обекти, в които са изложени рекламни материали, информиращи за Промоцията и онлайн на сайта на адрес www.mypromocc.bg.

„Участващи опаковки“ са бутилки с промоционални етикети 1L, 1.5L, 2L Coca-Cola, 1.5L, 2L Coca-Cola Без Захар, 1.5L, 2L Fanta портокал, 1.5L, 2L Sprite, с бели капачки с надпис „виж под капачката“.

Награди от онлайн частта на промоцията на www.mypromocc.bg:

4 500 броя ваучера, всеки на стойност 40 лв. за продукт с търговска марка TEFAL®.

Ваучерът може да бъде използван за получаване на награда най-късно до 19.05.2020 г.

С ваучерите може да се пазарува във физическите обекти на следните вериги:
        A. Технополис;
        B. Техномаркет;
        C. Зора;
        D. Техмарт;

Както и онлайн от уебсайта eBag.bg (https://www.ebag.bg) спрямо условията, изложени на https://www.ebag.bg/delivery и на https://www.ebag.bg/terms.

Ваучерът е еднократен, което означава, че участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж. При ползване на ваучерите не се връща ресто от стойността на ваучера. Към ваучера може да се доплати сума с цел закупуване на продукт с търговска марка TEFAL® на по-висока стойност от тази на ваучера.

С участие в Промоцията може да бъдат спечелени до два (2) броя ваучери от един участник в промоцията.

На място в търговски обекти, в които са изложени рекламни материали за Промоцията, може да бъде спечелена една или няколко от следните награди:

        320 000 броя промоционални стъклени чаши Coca-Cola.

Онлайн част на Промоцията на www.mypromocc.bg:

Закупете бутилка с промоционален етикет и бяла капачка от участващите опаковки: Coca-Cola от 1Л, 1.5Л, 2Л, Coca-Cola Без Захар от 1.5Л, 2Л, Fanta портокал от 1.5Л, 2Л, Sprite от 1.5Л, 2Л и ще откриете:

    Уникален код, който може да бъде регистриран на сайта www.mypromocc.bg. С този код, съгласно правилата на Промоцията, публикувани на www.mypromocc.bg и www.coca-cola.bg, може да участвате в томбола за дигиталните награди, описани в т. 7.1.

Регистрация: за да участва в Промоцията, Участникът е необходимо:
            Да въведе номер на мобилен телефон (08x 1234567) в сайта www.mypromocc.bg. Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
            Да въведе уникален код от капачката на участващ продукт.
            При регистрация на код, Участникът трябва да се съгласи с Условията за участие в промоцията (отметка в съответното поле, че са прочели Официалните правила на Промоцията, както и че са информирани и се съгласяват с изложеното в Уведомлението за защита на личните данни).

За да бъде допуснат за участие в Промоцията за спечелване на награда, Участникът трябва да е в необходимата възрастова група. За да вземе участие в тегленето, Участникът трябва да регистрира минимум 1 код от участващите опаковки с промоционален етикет и бяла капачка, описани в Част 6, и автоматично разбира дали печели награда-ваучер.

При спечелване на награда от Промоцията, участникът ще бъде помолен да въведе следните данни – две имена, e-mail адрес и парола, за целите на създаване на профил, в който да бъде предоставена наградата. След като попълни описаните данни, участникът ще трябва да избере магазин (Технополис, Техномаркет, Зора, Техмарт или eBag.bg), в който би искал/а да използва наградата си – ваучер от 40 лева за покупка на продукт с търговска марка TEFAL®.

Наградата се предоставя под формата на съобщение с код за ползване, което участникът получава и може да достъпи по всяко време в създадения от нея/него профил в сайта на www.mypromocc.bg. Участникът може да заяви и изпращане на създаденя код под формата на SMS до посочения от нея/него мобилен номер. Печелившият участник няма да бъде таксуван за получаването на SMS с код за ползване на ваучер. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени данни.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове, но участник може да играе за ваучери до спечелване на ваучери на максимална стойност от общо 80 лв., т.е. 1 участник може да спечели максимум 2 ваучера, всеки на стойност 40 лв., за целия период на Промоцията.

Промоционална механика в търговските обекти:

Промоцията се провежда в избрани търговски обекти на територията на страната, обозначени с рекламни материали, информиращи за Промоцията.

За да вземат участие в Промоцията, участниците трябва да закупят комбинация от 2 бутилки с промоционален етикет и бяла капачка от участващите опаковки наведнъж. За всяка покупка на 2 бутилки в комбинация по избор от участващите опаковки, от участващ в промоцията обект, участникът получава възможност да изтрие 1 (едно) скреч поле, на място в търговския обект, в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване:
            „Печелиш чаша” – потребителят има право да получи една от общо 320 000 промоционални стъклени чаши Coca-Cola, описана в т. 7, веднага, на място в търговския обект;
            „Опитай пак“ – потребителят не печели награда;

Награди ще бъдат раздавани до изчерпване на количествата, респективно до изчерпване на количествата скреч листове/полета в съответния участващ търговски обект.

Количеството на промоционалните награди е ограничено съгласно т.7, така че награди ще бъдат раздавани на принципа “първи купил - първи получил”, до изчерпване на количествата.

Организаторът не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

Информация за промоцията може да се получи и на тел.: 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в България) всеки работен ден във времевия диапазон от 09.00ч до 17.00 ч.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни за паричния им еквивалент.

Онлайн част на Промоцията на www.mypromocc.bg

Ако потребителят регистрира печеливш код, той ще бъде уведомен веднага със съобщение на сайта www.mypromocc.bg: „Честито, ПЕЧЕЛИШ!”. Ако потребителят регистрира непечеливш код, той ще бъде уведомен веднага със съобщение „Опитай пак“. Участниците трябва да имат 16 навършени години или по-големи, за да вземат участие в Промоцията.

Наградите от Промоцията ще бъдат връчвани по следния начин:
        Регистрацията на код се случва в съотвтствие с правилата в т. 8.1.3. и 8.1.4.
        За да се възползва от ваучера си, печелившият участник трябва да представи уникалния цифров код на касата, на предварително посечения от нея/него в сайта физически магазин.

Всяка награда-ваучер, с изключение на наградата-ваучер за ползване при пазаруване от уебсайта eBag.bg, е валидна до 19.05.2020 г. и не може да бъде използвана след тази дата. Награди-ваучери, които не са използвани от печелившия за пазаруване до 19.05.2020 г., ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги използва. Наградата-ваучер за ползване при пазаруване от уебсайта eBag.bg (https://www.ebag.bg) е валидна до 31.05.2020 г. и не може да бъде използвана след тази дата. Награди-ваучери за уебсайта eBag.bg (https://www.ebag.bg), които не са използвани от печелившия за пазаруване до 31.05.2020 г., ще се считат за нежелани и печелившият губи право да ги използва.

Белите промоционални капачки на участващите опаковки: Coca-Cola от 1Л, 1.5Л, 2Л, Coca-Cola Без Захар от 1.5Л, 2Л, Fanta Orange от 1.5Л, 2Л, Sprite от 1.5Л, 2Л, които са променени, фалшифицирани, подправени, манипулирани, се считат за невалидни и се обезсилват.

Решението дали капачките на участващите опаковки са валидни, или не принадлежи на Организатора и е обвързващо за страните.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара