Спечелете ваучери за 20 лв., 10 лв. и 5 лв от Fashion Days и Coca-Cola


Краен срок - 27 април 2020

„Участващи опаковки“ са стъклени бутилки от 250мл Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар, ПЕТ бутилки от 500мл Coca-Cola, Coca-Cola Без Захар и кенове от 330мл Coca-Cola и Coca-Cola Без Захар със златни MySPARX капачки и промоционални етикети/дизайни.

Награди в MySPARX (www.mysparx.bg) и Viber чат-бота на Кока-Кола на обща стойност 714 310 лева:

Ø  131 462 ваучера на стойност 5 лв.
Ø  2 700 ваучера на стойност 10 лв.
Ø  1 500 ваучера на стойност 20 лв.

С ваучерите може да се пазарува онлайн на https://www.fashiondays.bg/

Ваучерът е еднократен, което означава, че участникът спечелил ваучер трябва да използва ваучера наведнъж. При ползване на ваучерите не се връща ресто от стойността на ваучера. Към ваучера може да се доплати сума с цел закупуване на продукт от онлайн сайта https://www.fashiondays.bg/ на по-висока стойност от тази на ваучера.

С участие в Промоцията може да бъдат спечелени ваучери на обща стойност 100 лева с ДДС от един участник в Промоцията.

Закупете бутилка или кен от участващите опаковки, под капачките/езичетата/етикетите и ще намерите уникален код, който може да бъде регистриран в MySPARX (www.mysparx.bg), както и във Viber чат-бота на Кока-Кола.

Детайли за използване на кодовете под капачките/езичетата/етикетите и участие в теглене на томболата:

1. Регистрация в платформата MySPARX: за да участва в тегленето на томболата, Участникът в Промоцията трябва да има регистрация в платформата MySPARX според Условията за ползване, налични тук: https://mysparx.bg/page/terms-of-use. Регистрацията трябва да бъда направена чрез уебсайта www.mysparx.bg или мобилното приложение MySPARX (налично в Play Store и App Store). Регистрация на уникален код може да бъде направена след регистрацията на профил.

Регистрация е безплатна и изисква следното:

    Номер на мобилен телефон (08x 1234567). Задължително е Участникът да регистрира своя актуален персонален номер на мобилен телефон, на който може да бъде открит при спечелване на награда.
    Адрес. Адресът, който участникът посочва в профила си в MySPARX (www.mysparx.bg), трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.    
    Имена и дата на раждане. Задължително е Участникът да посочи своите имена и дата на раждане. Тази информация остава видима само от Участника и администратор на MySPARX.
    При регистрация от Участниците ще бъде поискано да се съгласят с Условията за ползване на платформата MySPARX на https://mysparx.bg/page/terms-of-use и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy), като за целта трябва да отметнат поле, че са прочели и са съгласни с Условията за ползване на платформата MySPARX: https://mysparx.bg/page/terms-of-use и изложеното в Уведомлението за защита на личните данни (https://mysparx.bg/page/privacy-policy).

2. Регистрация в приложението Viber, съгласно правилата за използване на приложението и при условията на същото, което съответно ще бъде администратор на лични данни за данните, които се събират за нуждите на регистрацията на потребител. След като е направена регистрация, участникът трябва да потърси групата на Coca-Cola Bulgaria посредством търсачката на приложението (или чрез директен линк (https://chats.viber.com/tastethefeeling), където ще открие правилата на Промоцията и ще получи възможност да се включи в чат бота на Coca-Cola.

Участникът трябва да регистрира минимум 1 код от участващите опаковки в платформите MySPARX или Viber и автоматично разбира дали печели една от следните награди.

Ø  ваучер на стойност 5 лв.
Ø  ваучер на стойност 10 лв.
Ø  ваучер на стойност 20 лв.

С ваучерите може да се пазарува онлайн на https://www.fashiondays.bg/ Ваучерите имат период на валидност: 02.03.2020 г. – 31.05.2020 г.

В Промоцията няма ограничение на брой регистрирани промоционални кодове, но Участникът в Промоцията може да участва за ваучери до спечелване на ваучери на максимална стойност от общо 100лв. в двете платформи MySPARX и Viber. Всеки спечелен ваучер на стойност 5, 10 или 20 лв. може и да бъде взет веднага от печелившия участник. За целия период на Промоцията един участник може да спечели от двете платформи MySPARX и Viber, ваучери на обща стойност, не по-висока от 100 лв.

При спечелване на награда от Промоцията в платформата MySPARX, Участникът ще бъде помолен да потвърди въведените от нея/него данни в профила ѝ/му – адрес, телефонен номер и имена, тъй като тези данни ще бъдат използвани за предоставяне на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешни, непълни или неточно посочени имена, адрес за доставка и телефонен номер.

При спечелване на награда от Промоцията в платформата Viber, Участникът ще бъде помолен да въведе телефонен номер, тъй като той ще бъде използван за предоставяне на награда от Промоцията, в случай че въпросният Участник спечели такава. Организаторът и Администраторът на Промоцията не носят отговорност, ако печеливш Участник не получи наградата си вследствие на грешен, непълен или неточно посочен телефонен номер.

Кредитите в MySPARX, придобити след регистрация на кодове от капачки на 500 ml Coca-Cola, Coca-Cola без захар, езичета на кенове 330мл Coca-Cola / Coca-Cola Без Захар или от етикетите на 250мл Coca-Cola / Coca-Cola Без Захар, които не се обозначени с промоционален етикет/дизайн и не участват в настоящата Промоция, може да бъдат използвани за закупуване на билети за томболи за други текущи награди в MySPARX, различни от Наградите съгласно настоящите Правила (както тези други награди, са представени в MySPARX секция „Награди“ без изрично описание „Специални награди“).

Ако потребителят регистрира печеливш код в платформата MySPARX (www.mysparx.bg), той ще бъде уведомен веднага със съобщение в профила си.

При регистрация на MySPARX код в платформата, Участникът автоматично разбира дали печели една от описаните награди в т. 7.1. Ако регистрира код, който е печеливш, Участникът в Промоцията ще получи ваучера под формата на цифров код в профила си. Във всеки един момент участникът може да използва ваучера си в онлайн платформите за пазаруване на “Fashion Days”, https://www.fashiondays.bg/ чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на този сайт, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Имате ли промо код“, които се визуализират по време на процеца на осъществяване на поръчка на сайта https://www.fashiondays.bg/ преди „Потвърждение за плащане“. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само в съответствие с условията им за ползване https://www.fashiondays.bg/page/terms/ , като трябва да се ползва еднократно, тоест Участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж. Печелившият получава кода си в лично съобщение в платформата MySPARX (www.mysparx.bg). За избягване на съмнение, ваучерите се предоставят от името и за сметка на Организатора и Организаторът е единствено отговорен за тяхното предоставяне на спечелилите Участници.

Ако потребителят регистрира печеливш код от участващите опаковки във Viber (в съответствие с условията за използване), Участникът автоматично разбира дали печели една от описаните награди в т. 7.1. За да получи ваучера си под формата на цифров код, Участникът трябва да въведе мобилния си номер. Веднъж въведен телефонен номер във Viber бота, потребителят не може да го променя. Във всеки един момент участникът може да използва ваучера си в онлайн платформите за пазаруване на “Fashion Days”, https://www.fashiondays.bg/ чрез въвеждането на номера/кода на ваучера в полето за въвеждане на кодове на ваучери при осъществяване на поръчка на този сайт, а именно, в секцията: ‚Добави ваучер“ и прозореца за попълване: „Имате ли промо код“, които се визуализират по време на процеца на осъществяване на поръчка на сайта https://www.fashiondays.bg/ преди „Потвърждение за плащане“. Всеки ваучер е възможно да бъде използван само еднократно, тоест Участникът спечелил ваучер трябва да го използва наведнъж и изцяло. За избягване на съмнение, ваучерите се предоставят от името и за сметка на Организатора и Организаторът е единствено отговорен за тяхното предоставяне на спечелилите Участници.

Награди-ваучери, които не са заявени/ползвани от печелившия (ите) в рамките на периода до дата 31.05.2020 г., ще се считат за нежелани и печелившият (ите) губи право да ги ползва.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара