Спечелете всеки месец перилни препарати за цяла година от Bosch


Краен срок - 31 декември 2020

Оцени и спечели!

Споделете до колко сте доволни от вашата пералня и сушилня Bosch с ревю на техния сайт до 31 март

Всеки месец, до края на годината, 15 от вас, изпратили най-полезните ревюта, ще спечелят пакет с перилни препарати за цяла година.

Право на участие в конкурса имат всички пълнолетни физически лица с настоящ адрес в Република България, които изпратят ревю на пералня или сушилня с марка Bosch, които са налични на интернет страницата www.bosch-home.bg.

Конкурсът »Оцени и пакет с награди спечели« ще се проведе в 10етапа.

Етапите се провеждат в следните времеви интервали:
- ревюта на уреди изпратени от 1.3.2020, 0:00 до 31.3.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.4.2020, 0:00 до 30.4.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.5.2020, 0:00 до 31.5.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.6.2020, 0:00 до 30.6.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.7.2020, 0:00 до 31.7.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.8.2020, 0:00 до 31.8.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.9.2020, 0:00 до 30.9.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.10.2020, 0:00 до 31.10.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.11.2020, 0:00 до 30.11.2020, 23:59,
- ревюта на уреди изпратени от 1.12. 2020, 0:00 до 31.12.2020, 23:59.

Комисия от организатора ще избира 15-те най-добри ревюта сред всички оценки, изпратени през съответния етап. Участниците, които са предоставили тези 15 най-добри ревюта, ще спечелят по една от наградите, предвидени в съответния етап. Единственият критерий за избор на най-добрите ревюта е полезността на коментара за потенциалните купувачи на оценявания уред. Стойността на оценката не влияе при избора на най-доброто ревю.

Всеки от печелившите в съответния период ще спечели пакет перилни препарати, достатъчни за една година. Пакетът включва:
· 11 бр. Persil Gel Universal
· 10 бр. Silan Supreme Elegance 600ml
· 10 бр. K2r Colour Catcher

Съдържанието на пакета е на база стандартни работни цикли на година за перални машини: 220.

Всяка предметна награда, която е с пазарна стойност над100 лева подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ.

Организаторът си запазва правото да не присъди награди, ако:
- се появи оправдано съмнение в автентичостта на данните на участника или
- се установи, че печелившият не изпълнява условията, посочени в тези правила или
- в случай, че след изпращане на уведомление, никой не дойде да получи наградата, съгласно указанията на организатора.

Печелившите нямат право да изискват различни по вид и количество награди от тези, посочени в настоящите правила. Наградите не могат да бъдат обменяни за парична равностойност и не могат да бъдат пренасяни на трети лица. Организаторът не поема никаква отговорност във връзка с използването и употребата на наградите.

Печелившите ще бъдат уведомени с писмо на електронната поща, която са посочили при регистрацията на направения от тях коментар, не по-късно от десет работни дни след датата на определяне на печелившия. В писмото организаторът ще помоли печелившите да предоставят адрес за доставка на наградата.

Ако печелившият не отговори на писмото за присъждане на наградата в срок от един месец след получаването на писмото на организатора, то организаторът не е длъжен да му предостави наградата. В такъв случай печелившият също няма право да получи каквато и да е друга компенсация.

Организаторът на конкурса си запазва правото да променя правилата на конкурса, ако това е необходимо по технически или търговски причини или заради други причини от публичен характер. Всички евентуални промени и новини ще бъдат публикувани на интернет страницата на организатора www.bosch-home.bg. Потребителите могат да задават всякакви въпроси, свързани с конкурса с награди, на следния електронен адрес на организатора: office@smarkethink.com


ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара