Спечелете 183 награди от HappyСкъпи клиенти,
Във връзка с извънредната ситуация в страната се налага да преустановим нашата специална инициатива, като при първа възможност отново ще подновим играта и участието в нея. Печелившите от първата седмица са обявени, като изпращането на наградите ще се изпълни в рамките на месец.


Всеки ден от март е празник за нас!

Избери любимия си десерт от ягодовото меню на Happy и участвай всяка седмица за специални награди!

Организаторът осигурява 183 (сто осемдесет и три) броя награди („Наградите“), а именно:

3 Х 2 Нощувки за двама в СПА ХОТЕЛ Двореца
60 ВАУЧЕРА Х 50 ЛЕВА  INVOKE
60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  PREMIUM HEALTH
60 ВАУЧЕРА Х 30 ЛЕВА  HAPPY BAR & GRILL

Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.

Участникът следва да посочи свой актуален eлектронен адрес /е-mail/, име и фамилия, както и да избере любим Happy десерт от ягодовото меню.

    Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в ИГРАТА за спечелване на Наградите.
    Всеки Участник участва в ИГРАТА само веднъж.
    Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази ИГРА; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
    Ограничения за участие:

Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в ИГРАТА, с цел манипулиране на ИГРАТА, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от ИГРАТА. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградата. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на фалшиви профили при участие в ИГРАТА се счита за нарушение на настоящите правила.

12 печеливши в ИГРАТА за всяка седмица ще бъдат определяни и обявявани в първия работен ден на следващата седмица с изписване на името и фамилията на участниците, както и част от електронния адрес /е-mail/, посочен от тях при регистрацията за участие, както следва:

Печелившите Участници се определят на томболен принцип от назначена от Организатора комисия, електронно, чрез специален софтуер.

Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайта на Организатора. Лично се счита уведомление от Организатора на посочения от Участника електронен адрес /е-mail/ за контакт.

Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

Всеки участник има право да получи само една награда.

Наградата се изпраща по куриер на посочен от участника адрес, като разходите са за сметка на Организатора. Ако участникът не бъде открит в рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и телефон/, той губи правото да получи наградата и такава не се предоставя.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара