Спечелете златни медальони, козметични несесери и продукти Golden Rose


Краен срок - 30 април 2020

КАМПАНИЯТА стартира, считано от 17.02.2020 г. и продължава до 30.04.2020 г. (включително) или до изчерпване на наличните скреч карти на ниво търговски обект, ако изчерпването им настъпи по-рано от посочената крайна дата. Изчерпването на скреч-картите се обозначава своевременно в търговския обект, като отговорност за това носи собственикът на обекта.

КАМПАНИЯТА се организира и се провежда в избрани търговски обекти на територията на Р. България. Списък на обектите може да намерите тук.

В настоящата КАМПАНИЯ участват всички продукти с търговска марка GOLDEN ROSE ®.
Върху участващите в КАМПАНИЯТА продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.

През периода на провеждане на КАМПАНИЯТА, желаещите да участват в нея трябва дa закупят от някой от участващите търговски обекти съгласно т. 2.3, продукт/и с търговска марка GOLDEN ROSE ®, участващ/и в КАМПАНИЯТА и посочени в т. 4.1, на стойност минимум 10лв с ДДС. Срещу представяне на касова бележка за извършената покупка да вземат скреч
карта от касата и след изтриване на скреч зоната от скреч картата, веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени в т. 6.1 по-долу.

Всеки участник има право на многократно участие в КАМПАНИЯТА. Служителят на каса в съответния търговски обект маркира касовата бележка, срещу която е дадена съответната полагаща се скреч карта със знак Х и/или негов подпис. Касова бележка, върху която е поставен знак Х /подпис, не може да бъде използвана повторно за получаване на нова/и
скреч карта/и.

Наградите в КАМПАНИЯТА са следните:
- 4000бр. продукти с марка GOLDEN ROSE ®
- 1100бр. брандирани козметични несесера GOLDEN ROSE ®
- 100бр. златни медальона с форма на роза.

Наградите в КАМПАНИЯТА са разпределени в търговските обекти, участващи в КАМПАНИЯТА.

Наградите се раздават на случаен принцип, в зависимост от наличността в съответния участващ обект.

При спечелване на награда „ПРОДУКТ“ или „НЕСЕСЕР“, то наградата се получава веднага от обекта, в който са участвали, срещу показване на печелившата/ите скреч карта/и и касова бележка за извършена покупка.

При спечелване на награда „ЗЛАТНА ВИСУЛКА“, Участникът е необходимо да се свърже с ОРГАНИЗАТОРА, за да получи указания, как да си вземе наградата. Спечелилият участник е длъжен да пази касовата бележка и печелившата скреч карта.

В случай че скреч картите бъдат изчерпани преди края на КАМПАНИЯТА, а именно 30.04.2020 г., в някой или във всички търговски обекти, участващи в КАМПАНИЯТА, то тя (КАМПАНИЯТА) ще бъде прекратена от Организатора предсрочно за съответния обект/и.

ЛИНК за участие

Post a Comment

По-нова По-стара